Lockout/Strejke: CSC’s urimelige krav

Kommunistisk Politik 6, 2011

Som altid i en konflikt er sandheden et af de første ofre. Der florerer en del myter om de højtlønnede it-medarbejdere på CSC og deres overenskomst, der er for god til at være sand.

Her følger nogle facts, der kan modvirke myterne og opmuntre til solidarisk opbakning til kampen for medarbejdernes tilkæmpede faglige rettigheder.

Samlet set udgør ledelsens krav en forringelse af de ansattes samlede lønvilkår på 30,6 procent.

Tryghedsaftalen

Tryghedsaftalen, som ledelsen ønsker afskaffet, giver de ansatte 0-13 måneders løn efter anciennitet, men den gælder kun ved afskedigelser i forbindelse med overtallighed hos CSC. Altså kun i særlige situationer. Den lægges oven i de måneders opsigelsesvarsel, som funktionærloven kræver. Den blev ved indgåelsen betalt med en manglende lønstigning.

PROSA’s tilbud til ledelsen

Ifølge lønstatistikken er lønnen på CSC 6-8 procent bedre end gennemsnittet. PROSA har under forhandlingerne tilbudt at forhandle om en forringelse svarende til 5-10 procent. Det afviste ledelsen i CSC, og kort efter lockoutede de 120 ansatte.

De vigtigste krav, som CSC stillede den 18. januar, og tal på nogle af dem – beregnet af PROSA og FTF i procent af den samlede lønsum:

Mindre i løn. I alt 20,6%. 10% lønnedgang, bortfald af årlig lønregulering og halvering af overtidsbetaling.

Fleksibilitet i arbejdstid. I alt 9,4%. Herunder forlænget arbejdstid.

Modernisering og forenkling. I alt 0,1%

Bortfald af tryghedsaftalen.

Afskaffelse af lederkvote,som begrænser antal ledere pr. ansat.

Bortfald af begrænsninger for ansættelse af vikarer og fremmed arbejdskraft.

Kun seniorferie for medarbejdere med mindst 25 års anciennitet.

Seniorordning kun for medarbejdere med mindst 15 års uafbrudt anciennitet.

Begrænsninger på antal tillidsrepræsentanter og deres samlede tidsforbrug.

Bortfald af lønskalaer og indførelse af individuel lønfastsættelse.

Minimumslængden for rådighedsvagter nedsættes fra 8 til 2 timer. Herunder nedsat betaling og kun betaling for faktisk medgået arbejdstid.

Nedsættelse af uddannelsesdage.

Bortfald af alle betalte pauser og to særlige fridage.

Antal timer over 100 på flexkontoen bortfalder ved udgangen af hvert kvartal.

Overenskomstens udløbsdato ændres.

Materialer og statistikker,som ligger til grund for kontrol med overholdelsen af overenskomsten, bortfalder.

Arbejdsmiljøpuljen udgår,en pulje, der bl.a. går til langtidsindlagte pga. stress eller psykiske sammenbrud, skilsmisseproblemer, pludselige blodpropper, selvmorderes familier, og hvad der ellers følger af dårligt tilrettelagt arbejde og højt arbejdstempo.

Alt i alt en mundfuld, der burde få alle fagforeninger op af stolen. Det er de da også kommet på CSC, men i LO tager det jo lidt tid, så dybt de er sunket ned i de bløde hynder. Det kunne være, andre skulle hjælpe dem lidt på vej og sætte fut i lidt støttearbejde.

Netavisen 1. april 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater