Strejkeudvidelse udsat af Arbejdsretten

PROSA havde som modtræk til CSC’s lockout af 120 IT-ansatte varslet strejke af 49 medlemmer. I torsdags udsatte Arbejds(u)retten konfliktudvidelsen foreløbig med tre uger Det tegner til at blive hård og langvarig arbejdskamp

Fagforeningen for de IT-ansatte på CSC havde for flere uger siden varslet en udvidelse af konflikten til at gælde yderligere 49 ansatte. Denne solidaritetsmanifestation skulle være trådt i kraft i mandags; men det mente Arbejdsretten ikke.

Som så ofte før tog Arbejdsretten arbejdsgiveren parti og stak en kæp i hjulet på det, som skulle være en hurtig og prompte reaktion. PROSA har i situationen etableret et netværk, der har til formål at brede kendskabet til konflikten, hvilket gerne skulle medføre sympati tilkendegivelser og solidaritetsaktioner.

Samtidig har PROSA erfaret, at CSC i månedsvis har forberedt sig på konflikten, hvilket blandt andet indebærer, at de har selskaber stående bag kulissen til at udføre strejkeramt arbejde. Således har direktør Mogens Nørgaard, Miracle A/S, udtalt til tidsskriftet ComOn, at han er helt frisk på at tage sådanne opgaver, hvis det “bare handler om deres sædvanlige fagforeningspis..”

CSC’s aktive forberedelse i så god tid om at gøre brug af strejkebrydere har fået 8 faglige klubber på CSC frem i skoene. Det har udmøntet sig i et fæles brev stilet direkte til CSC’s direktør. Heri hedder det blandt andet:
“Det signal vidner hverken om den store vilje til dialog med medarbejderrepræsentanterne eller vilje til at opretholde og vedligeholde de eksisterende aftaler med personalegrupperne i CSC.”
Den tygger ledelsen så på nu.

Hele konflikten tager sit afsæt i, at CSC forsøger at tørre økonomiske problemer af på – ikke bare de ansatte; men på en bestemt gruppe af de ansatte. PROSA-medlemmerne er nemlig de eneste, der i denne proces er blevet stillet overfor en række barske krav.

Det værste er opsigelse af deres tryghedsaftale, hvilket PROSA vurderer at skulle have den konsekvens, at CSC midt i krisen med fyringer forude allerede har besluttet sig for at slagte netop PROSA-medlemmer. Dette krav, som jo reelt er at hænge en løkke om sin egen hals, blev fulgt af en række andre ublu og provokerende krav.

Næstformand i PROSA Hanne Lykke Jespersen uddyber konsekvenserne:
– Ved fyring mister man den aftalte kompensation. CSC kan også kræve en 45 timers arbejdsuge i gennemsnit over otte uger uden lønkompensation, altså ingen overarbejdsbetaling. 10 pct. lønnedgang. Bortskaffelse af skalaløn og dermed automatisk lønregulering.

Grove løjer – og en større mundfuld af malurt end PROSA-medlemmerne var i stand til at sluge. I stedet spillede de ud med et forslag til forhandling, der kunne forbedre virksomhedens økonomi, vor alle personalegrupper var inddraget.

CSC’s reaktion var en lock-out af 120 IT-ansatte; altså PROSA-medlemmer. Konflikten ar en realitet, og modsætningerne var tydeligt trukket op, så For omkring 3 uger siden foretog PROSA så sit modtræk ved at varsle strejke for yderligere 49 medlemmer.

CSC trak PROSA i Arbejdsretten med påstand om, at der på området gjaldt en fredsaftale, fordi strejken kunne få konsekvenser for andre virksomheders brug af CSC’s ydelser. Dette ville bl.a. gælde SKAT’s IT-systemer. Arbejdsretten valgte altså side i torsdags til CSC’s fordel. Arbejdsretten skal bruge udsættelsen på de 3 uger til at vurdere, hvorvidt PROSA overhovedet må udvide konflikten med de 49.

Torsdag d. 17 marts er derfor den tidligste dag, strejken kan begynde. Fra juni har Prosa varslet stor-strejke for yderligere 400 ansatte.

PROSA sidder imidlertid ikke på hænderne indtil da. I onsdag mødtes et strejkestøttenetværk for første gang. Deltagerne har nedsat forskellige grupper, der skal udbrede kendskabet til konflikten og sikre sympatitilkendegivelser fra henholdsvis arbejdspladser og i fagbevægelsen. Blandt grupperne indgår der også pressearbejde samt politisk pres.

Se også
It-folk gør klar til storstrejke: Støttearbejde igang for lockoutede på CSC

Netavisen 28. februar 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater