Stilladsarbejderne: Dramatiske konsekvenser af finansloven

Af Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920

Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 har i dag (1. december 2010) haft foretræde for Arbejdsmarkedsudvalget. Vi redegjorde for de drastiske konsekvenser af besparelserne i Finansloven.

Besparelserne på AMU-uddannelserne og 20 % reduktion på VEU-godtgørelser rammer vores branche og vi frygter det kan ødelægge vores uddannelse.

Arbejdsmarkedsudvalget tog godt imod os og lyttede interesseret til vores lille historie. Men de har travlt i Folketinget og halvdelen af udvalget gik ind og ud af lokalet i de 15 minutter vi var derinde.

Det er derfor med stor bekymring at vi ved at de på kun 2 uger vil ændre hele uddannelsessystemet for arbejdsmarkedet – med en række lovændringer.
Det er ændringer som er større end hvad der er sket de sidste 9 år og som også indbefatter sygedagpenge, feriedagpenge og voldsomme indskrænkninger for lediges muligheder, hvad enten de er på kontanthjælp eller dagpenge.

Vi håber politikerne de næste 2 uger vil tænke sig om og overveje konsekvenserne af alle disse forringelser!

Dokumentation:  Besparelserne på finansloven forringer arbejdsmarkeds politikken
– Stilladsarbejderne rammes af de mange besparelser.

Stilladsbranchen er en speciel branche. Vores branche er kendt for at tage de ”utilpassede” ind i branchen. Det være sig;

 • folk med plettede straffeattester
 • utilpassede unge
 • folk med ”skoleproblemer” (ordblinde, ADHD og meget andet)
 • folk som ikke har været på det ”ordinære arbejdsmarked”

Disse personer får en chance i vores branche og de skal blot kunne møde til tiden og passe deres arbejde, så har de fast job.
Vi oplever at branchen nyder gavn af disse mennesker, som pludselig har fast job i mange år.
Vi oplever at disse mennesker vokser og ikke ønsker at vende tilbage til hvad de tidligere har brugt deres liv til.

Der er ingen tvivl om at samfundet sparer masser af penge ved at disse mennesker er i fast job.
Ligeledes er der ingen tvivl om at disse mennesker aldrig vil blive omfattet af regeringens mål om hvor mange unge der skal have en uddannelse. Til gengæld vil de fylde positivt i statistikkerne når de er 25 år.

Branchen har for 15 år siden fastlagt et uddannelsesniveau, den 2-årige stilladsuddannelse, som er markant højere end samfundets/Arbejdstilsynets krav om 3 ugers ”Systemstillads”.

I marts 2009 aftalte branchen, sammen med 3F og Dansk Byggeri, at den 2-årige stilladsuddannelse skal være obligatorisk for alle nyansatte i stilladsbranchen.
Det er en helt unik aftale, som gør at Danmark har det højeste uddannelsesniveau for stilladsbranchen i hele Europa, og måske i hele verden.
Det har betydet et markant løft i sikkerhed og sundhed for stilladsmontørerne. Det har betydet at montørerne bliver længere i branchen. Og det har betydet at byggebranchen bruger professionelle stilladsfirmaer fra ind- og udland og ikke illegale øst-europæiske arbejdere, som intet ved om stillads og sikkerhed.

Finansloven risikerer at skubbe mange års fremskridt i vores branche tilbage;

Vi vil her opridse nogen af de uheldige konsekvenser:

 • Stort kørekort er indgangen til stilladsbranchen og loftet på 3.500 vil ramme kommende kolleger.
  • Når vi bliver spurgt om hvad en ledig kan gøre for at kvalificere sig til stilladsbranchen, så svarer vi at et stort kørekort er en rigtig god vej ind i branchen. Mange ledige har lyttet til os og har taget kørekortet på 6 ugers selvvalgt. Det bliver svært med grænsen på 3.500 pr. uge. Det vil sige branchen vil have sværere ved at møde og opsuge nye.
 • ”Langtidsledige” vil efter 9 måneders ledighed have svært ved at få bevilget stort kørekort, truck certifikat og lignende.
  • Med de nye refusionsordninger på 30 % på anden uddannelse, vil det være sværere for A-kasser og jobcentre at få folk fra andre brancher på disse kurser, som er en næsten ”sikker” indgang til vores branche. Det vil sige branchen vil have sværere ved at møde og opsuge ledige fra andre brancher.
 • Nedslidte kolleger tager typisk AMU kurser for at brancheskifte – bruger ret til 6 ugers selvvalgt. Det kan være hængerkort – det kan være krancertifikat
  • Vores nedslidte kolleger ved godt hvornår de ikke kan mere. De trapper typisk ned ved at være de første hjemsendte om vinteren og så arbejde resten af året.
  • Hjemsendelsen bruger de så til 6 ugers selvvalgt, så de kan brancheskifte, når de ikke længere kan bygge stilladser.
 • 80 % refusion på VEU godtgørelsen
  • Vores 2-årige uddannelse er bygget op af AMU moduler og praktik i virksomhederne. Vi får kr. 130,- i timen og virksomheden får så VEU godtgørelsen på kr. 102,- i timen.
  • Finansloven betyder at denne refusion allerede fra februar 2011 reduceres til kr. 81,-. Vi risikerer dermed at nogle af vores arbejdsgivere vil forsøge at ophæve den unikke aftale om en 2-årig uddannelsesaftale for alle nye stilladsmontører.
  • 80 % refusion betyder helt sikkert at efteruddannelse/opkvalificering af de erfarne montører vil blive nedprioriteret af arbejdsgiverne i en trængt byggebranche.
  • Vi synes det var en dårlig ide med 80 % refusion af VEU-godtgørelsen fra februar 2012, men den pludselige fremrykning til februar har givet vores arbejdsgivere et argument for at nedprioritere uddannelsen

Vi skal da heller ikke undlade at nævne at de tidligere års forlig, har ramt stilladsarbejderne hårdt;

  • Et enstrenget system, med jobcentre som ikke kender vores branche (vi havde et godt samarbejde med Arbejdsformidlingen)
  • begrænsning på supplerende dagpenge
  • tåbelig aktivering, selv om vi kun har været hjemsendt pga. vejrlig eller materialemangel
  • nyttesløs virksomhedspraktik i andre brnacher, hvor vi skal fylde et job, som er sparet væk

Vi ser derfor frem til at uddybe disse konsekvenser overfor Arbejdsmarkedsudvalget.

Sidst, men ikke mindst, så synes vi det er dybt betænkeligt at det nu viser sig at være mere end 800 AMU kurser, som bliver ramt af besparelser på finansloven. Vi håber vores hovedforbund, 3F, overfor jer vil redegøre de voldsomme konsekvenser af disse besparelser.

På klubbens vegne
John Ekebjærg-Jakobsen.
Formand, Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920

Netavisen 2. december 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater