Kædeansvar kan godt skrives ind i OK

Arbejderne vil have det, mens arbejdsgiverne nægter, det er muligt

Kommunistisk Politik 21, 2010

Kædeansvar var et højt prioriteret krav for arbejderne i byggeriet ved sidste overenskomst. Men arbejdsgiverne (Dansk Byggeri) afviste forhandlingerne med påstanden om, at det var i modstrid med lovgivning og EU-regler.

Kravet havde og har til hensigt at sikre overenskomstforholdene på arbejdspladserne bedst muligt. Som det er i dag, så kan en entreprenør få entreprisen på et byggeri ved at basere sig på underentreprenører, der gennem en grov underbetaling af arbejdskraften – typisk østeuropæisk arbejdskraft – er så billig, at alle andre tilbudsgivere udkonkurreres. Entreprenørerne hæfter ikke for forholdene hos underentreprenørerne, men nyder godt af underbetalingen.

Det vil kædeansvar sætte en stopper for, da entreprenøren pålægges et ansvar for hele produktionskæden.

To forskere ved Københavns Universitet, Klaus Pedersen og Søren Kaj Andersen fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), har undersøgt Dansk Byggeris påstand og vender i et forskningsnotat tommelfingeren nedad: Der er intet til hinder for at indarbejde kædeansvar i overenskomsterne.

 Det kommer heller ikke som en overraskelse for faglig konsulent i TIB, Palle Bisgaard:
– Det har vi sagt hele tiden. Notatet slår fast, at der ikke findes lovgivning, som forhindrer det. Det er intet til hinder for det. Så det er op til en forhandling og diskussion mellem parterne.

Palle Bisgaard ser frem til at bruge forskningsnotatet ved næste overenskomstforhandling i 2013:
– Notatet er rigtig godt, fordi det giver et samlet overblik over de diskussioner, der har været om sagen både mellem parterne og internt i fagbevægelsen. Det vil givet kvalificere vores diskussioner op til næste overenskomst.

Notatet behandler to muligheder ved indarbejdelse af kædeansvaret: via lovgivning og via indskrivning i overenskomsterne.

I Norge har Stortinget ophøjet nogle overenskomster med kædeansvar til lov – en såkaldt almengøring. Den model er dansk fagbevægelse imod, da det er en glidebane, der underminerer den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter indbyrdes aftaler forholdene, mener man.

Indarbejdelse af kædeansvaret i overenskomsterne er imidlertid ikke en helgardering for danske overenskomster mod underbetaling af eksempelvis udenlandsk arbejdskraft.

Her er FAOS-forskerne ligeså klare i mælet:
– Ingen af de her præsenterede ansvarsformer (entrepriseansvar, bestilleransvar, kædeansvar og tredjepartsansvar), og næppe heller nogen andre, udgør en ”genvej” til fulde overenskomstmæssige vilkår for alle EU-arbejdstagere, der dukker op på det danske arbejdsmarked.
Udstationeringsdirektivet og Rom-forordningen blokerer for denne mulighed, skriver de.

Se også
Social dumping: En realitet i EU og Dk

Netavisen 10. november 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater