EU: Betændt og usikkert arbejdsmarked

Kommunistisk Politik 10, 2010

Korttidsansættelser og løndumping er reglen frem for undtagelsen i EU.

Midlertidige, løse ansættelser i form af daglejere, vikarer – og i det hele taget korttidsansættelser – er på fremmarch i monopolernes EU. Øvelsen går ud på at frigøre sig fra tilkæmpede overenskomstmæssige rettigheder og forsøge at tvinge arbejderne til at falbyde sig til ekstremt lave lønninger.

Nu slår den europæiske faglige sammenslutning EFFAT fødevaresektion alarm. Ansættelse af folk til ekstrem lav løn og uden særlige overenskomstmæssige rettigheder er i stigende grad reglen frem for undtagelsen – især i den europæiske kødindustri, konstaterede man på organisationens generalforsamling i Budapest i starten af maj.  
 
Danish Crown 
Den danske kødgigant Danish Crown er i høj grad eksponent for denne udvikling, hvor de nedlægger slagterier og arbejdspladser og i stedet transportere slagtedyrene til Tyskland.  Her slagtes dyrene
af  kolonnearbejdere fra det arbejdsløshedsplagede østeuropa – fra bl.a. Rumænien, Polen, Ukraine og Bulgarien. 

De er tvunget  til at falbyde sig som midlertidige migrantarbejdere til en ekstrem ussel løn og uden særlige overenskomstmæssige rettigheder. 

På den anden side ser vi også, hvordan det danske kødmonopol benytter løndumpningen til at presse danske løn- og arbejdsforhold med krav om direkte lønsænkning. 

Efter indgåelsen af den seneste, ualmindeligt usle danske minusoverkomst tillader Danish Crown sig at kalde den ’for dyr’ og at den vil medføre yderligere slagtninger i udlandet!  
 
Dårlige ansættelser 
Mens udviklingen af midlertidige ansættelser er et generelt problem på hele EU’s arbejdsmarked, ligger kødindustrien helt fremme. Den er simpelthen betændt.På den førnævnte kongres konstaterede man, at ulovlige ansættelser og tilmed menneskehandel er almindeligt forekommende i europæiske kødforetagender. Falske ”selvstændige virksomheder” og logi under uværdige forhold er også gængsi den europæiske kødindustri.

Kortidsansættelserne accelererer. Især hos den nye, forholdsvis unge arbejdskraft. I dag er det sådan, at kun en trediedel af både de mandlige og kvindelige ansatte i EU under 30 år er fastansatte. Det er også et faktum, at kvinder og etniske minoriteter er særligt ramt af dårlige arbejdsforhold.

EFFAT betoner at ansættelser må betegnes som dårlige, såfremt der kun er ringe ansættelsestryghed og social tryghed, lave og usikre lønninger, uden beskyttelse mod opsigelse, uden jobuddannelse, ringe eller ingen sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, og den er uden fagforeningsrepræsentation. 

Netavisen 11. januar 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater