OK2010: Tillidsmandskonference mod social dumping

Arbejdskamp TrekronergadePå den dag, hvor de gamle overenskomster udløb den 1. marts, afholdtes en landsdækkende tillidsmandskonference i København, der  samlede over 100 deltagere. Her  satte man spørgsmålet om social dumping i centrum. Stop for social dumping – ellers ingen aftale, lød budskabet fra konferencen. Den støttede også det ultimative krav om afskaffelse af 50 procent-reglen for HK.

Men selvom der lød mange kritiske ord mod aftalerne, blev der ikke udstukket et klart og tilstrækkeligt kampgrundlag fra denne konference. F.eks. fastholdtes ikke et mindstelønskrav.

’Social dumping’ er til gengæld et spørgsmål, som arbejderkampe og aktioner har synliggjort, med underbetalt udenlandsk arbejdskraft, der hærger især bygge- og transportsektoren og forsøges imødegået i OK-aftalerne, fordi det er med til at undergrave eksisterende overenskomster. 

– Kampen mod social dumping er hovedtemaet. Det er nu, kampen skal kæmpes for at sikre den danske model. Det er svært i en krisetid at hente store forbedringer. Men vores krav er beskedne, til gengæld er de helt afgørende. Arbejdsgiverne har nu valgt en kurs, som kan ende i konflikt, de sidder med nøglen til at få løst situationen. Kravet om stop for social dumping koster dem ikke en krone, så det er et beskedent krav, sagde Henrik Lippert fra OK-2010 initiativet.

Men det er nok godt at gøre sig klart, at pæne ord fra arbejdsgiverne gør det ikke. Det er udbygningen af solidariteten i arbejderklassen, som effektivt skal inddæmme og fjerne dette uvæsen, som forsøger at leve i mørket og får hjælp til det.

Konferencen besluttede også at indkalde til en ny konference i Horsens, når alle forhandlinger er afsluttet.

APK er af den opfattelse, at iI en tid med krise og fyringer er det den overordnede sikring af reallønnen, som må stå i centrum, og det betyder kraftige forhøjelser af mindsteløn og satser og afvisning af den ødelæggende udvikling med ”fleksibilitet” og individualisering.

Konferencen vedtog følgende udtalelse:

Til kamp mod uligheden

Efter de indgåede forlig er det nu, det afgørende slag står på transport- og byggeområdet. De to forlig på industriens og HK-handels område har helt ignoreret kravet om stop for social dumping og HK’s krav om afskaffelse af 50 procent-reglen. Det er skandaløst i en tid, hvor vi skal stå vagt om den danske model.

Forhandlingerne er i gang, og vi bakker op om vores forhandleres bestræbelser på at få indrømmelser på de helt afgørende punkter, som skal opfyldes, hvis vi skal støtte et samlet mæglingsforslag.

Spørgsmålet om social dumping er et hovedtema, fordi den omfattende og voksende brug af underbetalte kolleger fra andre EU-lande truer med at gøre overenskomsterne illusoriske. Derfor er indrømmelser fra arbejdsgiverne omkring stop for social dumping afgørende. Og så er det endda et gratis krav for arbejdsgiverne. Det koster dem ikke noget at sikre, at de kun samarbejder med virksomheder, som har overenskomsten i orden. Tværtimod truer misbruget af udenlandsk arbejdskraft de overenskomstdækkede virksomheders konkurrenceevne.

Det er afgørende for et ja til overenskomsten, at der på transportområdet bliver aftalt en klausul, som sætter en stopper for den sociale dumping, som foregår med brug af østeuropæiske og tyske chauffører på sulteløn. Hvis overenskomsten skal give mening, så må kravet være, at den dækker alle i branchen.
På bygge- og anlægsområdet er det på samme måde helt afgørende, at der bliver indført kædeansvar, så alle led i aktørkæden får ansvar for, at arbejdet foregår på overenskomstens grund.

En forhøjelse af garantibetalingen er samtidig nødvendig som et andet element i bekæmpelsen af social dumping i byggeriet.
Et effektivt værn mod løndumping er en helt afgørende forudsætning for, at vi kan anbefale et forlig. Der indkaldes til en ny konference når situationen er afklaret.
På denne konference vil vi i fællesskab tage stilling til et samlet mæglingsforslag.

Netavisen 2. marts 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater