En storkapitalist er død, kapitalismen længe leve …

Strøtanker
Kommunistisk Politik 3, 2010

Jørgen Philip-SørensenJørgen Philip-Sørensen ejede Ruths Hotel, Strandhotellet, Restaurant Sømærket, Strandgalleriet, SkagenFood samt stort set alle husene langs hele den ene side af den mest attraktive vej i Gl. Skagen og skibsværftet Danish Yacht, der har specialiseret sig i store lystbåde til rigmænd.

Han gjorde sit til at bevare sin ejendom og interesser dér, var medlem af Skagen Havns bestyrelse og aktiv i grundejerforeningen, se f.eks. Poul Kjærs mindeord i Skagens avis: ”I grundejerforeningen er vi Philip-Sørensen megen tak skyldig for hans levende interesse for at gøre det bedste for Gl. Skagen.”

I avisens nekrolog hedder det: “Lige så snart han var landet med sit private jetfly i Sindal Lufthavn, var han en af vore. Og hans jordnære facon gik rent ind hos skagboerne. Han var ligeglad med, hvilket indtryk han gjorde. Hans livsværdier og virksomhedsfilosofi var jordnære også selv om han var en særdeles holden mand med en formue på 10 milliarder kroner.”

Af dem var de fem milliarder kroner aktier i verdens største vagtselskab, Group 4 Securicor, G4S, med 530.000 ansatte i over 110 lande. Han ejede cirka 13 pct. af vagtkoncernen, hvor han var formand indtil 2006. Det blev skabt ved fusion mellem hans livsværk – vagtselskabet Group 4 – og Falck Redningskorps.

G4S ejer 70 % af aktierne i Hasmira, et israelsk sikkerhedsfirma, der leverer overvågningsudstyr bl.a. scannere til Israels checkpoints og apartheid-mur i Palæstina.
Det var også et familieforetagende: Hans bedstefar stiftede i 1901 et vagtselskab, der siden blev til ISS, og hans far grundlagde senere det, der blev til verdensfirmaet Securitas, som i 1969 blev overtaget af Jørgen Philip-Sørensen og hans bror.

Endvidere ejede J.P.S. Ecover, en kæmpe producent af vaskepulver og rengøringsmidler baseret i Belgien. De fører sig frem som miljørigtige og jeg skal gi’ dig. Ecover blev den 15. januar anmeldt til forbrugerstyrelsen, efter at TV2 Basta havde afsløret, at der er parfumestoffer og miljøgiften bronopol i vaskemidlerne. Dansk Supermarked har valgt at fjerne mærket fra hylderne på grund af misvisende markedsføring, og Ecover har bebudet, at de vil fjerne bronopol.

Ja, J.P.S. var en del af kapitalisternes vesteuropæiske landsby. Han blev født i Malmø og boede skiftevis i Skagen, London og Schweiz. Han fik da også ridderkorset i juni 2008 og modtog Skagen 365-prisen i 2009 – alt i alt en god gammeldags kapitalist.

Desværre lever kapitalismen i bedste velgående: Fattigdommen trives i det skjulte i Danmark, i våbenindustrien kæmper giganterne om gigantiske summer, de offentlige hospitaler kæmper mod medicinalindustrien og privathospitalernes interesser, overenskomstforhandlingerne bliver til notitser i småtingsafdelingen, den hvide sne dækker over den sorte kulkraft, og pressen nøjes med at dække pseudo-begivenheder.

Fakta: Stop investeringer i israelsk apartheid!

Følgende pensionsselskaber investerer i G4S: PFA, PensionDanmark, Nordea Liv & Pension, PKA, Danica Pension, SEB Pension, Industriens Pension.
Danske Bank vil ikke længere investere i de to israelske selskaber Africa Israel Investments og Elbit Systems.

Pensionskassen PKA (der administrerer pensionsindbetalinger fra 230.000 ansatte i social- og sundhedssektoren) har besluttet, at de ikke længere vil investere i dets israelske Elbit Systems, Magal Security Systems og Detection Systems, der leverer udstyr til apartheidmuren. Investeringsdirektør Michael Nielsen i PKA begrunder det med, at “den internationale domstol har slået fast, at barrieren kun tjener militære formål og bryder palæstinensernes menneskerettigheder”.
PKA har tidligere trukket sig ud af Africa Israel Investments.

ATP siger, de overvejer frasalg. SF vil forbyde, at ATP investerer i bosætterfirmaer. S siger, der skal tages stilling mere generelt.
Det fremgår af en EU-rapport, at danske pensionskassers investeringer i selskaber, der arbejder i ulovlige jødiske bosættelser, er direkte i strid med ‘EU’s ønsker’.

Netavisen 5. februar 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne