Heksejagt på pædagoger 

Kommunistisk Politik 24, 2009

Kommunernes Landsforening anklager socialpædagogernes fagforening, LFS for at stå  bag forældre blokaderne af daginstitutionerne i København.

Ifølge Politiken er Kommunernes Landsforening (KL) i gang med at forberede en sag i Arbejdsretten mod Landsforeningen af Socialpædagoger LFS.

KL har som andre tvivlsomme virksomheder  intenst studeret Facebook og ved nærlæsning fundet ud af, at socialpædagogernes næstformand, Jan Hoby, her bl.a. har dristet sig til at skrive, at ”LFS understøtter og opfordrer faktisk sine medlemmer til at kæmpe” og ”Fedt at det pædagogiske område vil slås”. 
Ikke andet end, hvad de fleste københavnere, og ikke mindst  forældrene til børn i daginstitutioner mener – og nøjagtig hvad fagbevægelsen har både ret og pligt til. 
 
KL: Forældre manipuleres af stygge pædagoger

Men Jan Hobys bemærkninger var for meget for KL. Tirret af forældrenes langvarige og beslutsomme blokader mod dramatiske besparelser på børneområdet i København og tidligere af pædagogers arbejdsnedlæggelse, forventer KL tilsyneladende, at pædagogernes faglige organisationer skal afsværge forståelse for og sympati for forældrenes kamp – og i stedet virke som skruebrækkere mod blokaderne. 

KL har fundet ud af endnu mere ved at nærlæse Jan Hobys solidariske bemærkninger. Den ser her selve beviset på, at det er pædagogernes fagforning, og ikke forældrene, der har iværksat og står bag de omfattende blokader mod københavnske daginstitioner imod personalenedskæringer og andre forringelser, der efter planen skulle gennemføres fra 1. januar. Blokaderne og aktionerne optrappedes fra budgetforliget blev vedtaget og fortsatte efter kommunalvalget. 

Med andre ord: De københavnske forældre manipuleres af stygge pædagoger. 

Med KLs nidkære reaktion og plan om at indbringe pædagogerne for arbejdsretten på baggrund af facebook-udtalelser afslører denne arbejdsgiverorganisationen KL, at ’fredspligten’ og Arbejdsretten begge spiller en rolle som instrumenter, der skal forsøge at forhindre faglig og social kamp.  

Gensidig forståelse mellem børneinstitutionernes personale og brugerne af dem er ikke tilladt. Og hvis pædagoger udtrykker deres forståelse for forældrenes blokader imod kommunens reaktionære nedskæringer, der både rammer børnefamilier og pædagoger, opfattes det næsten som en forbrydelse.  

KLs reaktion er en del det politiske, ideologiske og juridiske felttog mod enhver form for modstand mod den neoliberale nedskæringspolitik. 
 
Næstformand Jan Hoby afviser beskyldningerne fra KL og udtaler til Politiken, at der ikke er den ringeste basis for en sag ved Arbejdsretten: 

– Det er klart, at en fagforening som os, der både er modig og politisk og tør sige, hvad vi mener – selvfølgelig vil man forsøge at knalde os på dette spørgsmål. Men vi har ikke udtalt på noget tidspunkt, at vi støtter overenskomststridige strejker.

For KL er de københavnske forældres beslutsomme og langvarige blokader farlige eksempler til efterfølgelse over hele landet, især når kommunerne i de kommende år skal forvalte regeringens krav om yderligere besparelser. En faktisk og reel forståelse pædagoger og forældre imellem, og værst af alt: ern fælles kamp, skal forsøges banket i jorden. 
 
Blokaderne har virket

I mellemtiden har den nyvalgte børneborgmester i København Anne Vang (S) meddelt, at hun vil droppe de planlagte besparelser og finansiere dem ved lån. Blokaderne har gjort indtryk.

Men at et flertal i borgerrepræsentationen nu officielt vil droppe at spare 47 millioner kroner imponerer ikke de københavnske  forældrene .

Men et nærmere studium af denne indrømmelse viser, at den ikke er så stor endda. Det påstås at  spareplanen på de 47 millioner kr. tages af bordet, mens der skal optages et lån på 24 millioner til at dække nogle besparelserne.  
Pressechefen for Københavns Forældre Organisation KFO slår koldt vand i blodet:

– Vi har ingen arme oppe over, at spareplanen på de 47 millioner er taget af bordet. Spareplanen er ikke væltet. Reelt er besparelserne bare blevet pakket ind og har fået et nyt navn, udtaler Nina Reffstrup.

Resten af pengene skal findes via udskydelse af pædagogers efteruddannelse og fjernelse af tilskud til, at institutioner kan have udvidet åbningstid, og det er ikke acceptabelt,  mener KFO. Forældreorganisationen ønsker, at de nedslidte daginstutioner og deres forhold regulært skal forbedres. Og ikke blot undgå en yderligere forværring, for de er kommet slag i slag over en årrække. Og nu er mobiliseringen der. Også det er en af baggrundene for KLs sag mod LFS. 

At man beslutter at optage et lån i år, imponerer heller ikke forældrene. De er derimod bekymret over, hvordan lånet skal finansieres:  

– Med mindre man næste år beslutter at eftergive lånet, betyder det, at de mange millioner skal betales tilbage engang, og dermed skubber politikerne bare udgifterne foran sig. Så vi håber, de låner pengene og finder en anden måde at betale dem tilbage på i 2011 end at skære på børneområdet, udtaler Nina Reffstrup til Berlingske Tidende.

Uudover de tidligere planlagte besparelser på 47,7 millioner kroner har politikerne på Københavns Rådhus aftalt en gennemsnitlig besparelse på 2,8 pct pr. institution.  

Det kan stadig nå at betyde, at budgetforliget resulterer i  kommende fyringer af pædagoger. 

Netavisen 1. december 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater