BUPL: Misvisende billede fra DI

Der passes stadig flere børn i daginstutionerne – og bruges stadig færre penge på almindelige pladser

Kommunistisk Politiik 23, 2009

Dansk Industri (DI) mener, at kommunerne undlader at tilpasse udgifterne til et faldende antal børn og ældre. Men det billede får man kun frem ved en meget kreativ omgang med tal, mener BUPL.
Henning Pedersen, formand for BUPL, siger:

“Lad mig først slå fast, at det antal børn, der passes i dagpleje og institutioner, fortsat stiger. Fra 1999 til 2008, som er den periode, DI kigger på, er der kommet 30.000 flere børn i institutionerne. Der er altså ikke tale om et faldende antal børn, der benytter sig af de kommunale pasningstilbud.

Men i det hele taget er den manglende tilpasning til børnetallet, som DI taler om, ikke noget, vi kan genkende. Tværtimod ser vi næsten konsekvent, at kommunerne skærer ned, når børnetallet falder, men er utilbøjelige til at tildele flere penge, når børnetallet stiger.

Der hvor DI går galt i byen er, at de ser på de samlede udgifter på børne- og ungeområdet, og her slår det igennem, at kommunerne har stigende udgifter til specialinstitutioner og børn med særlige behov. Men KL har gjort op, at udgifterne for eksempel sidste år faldt med 2,5 procent per barn mellem 0-6 år i de helt almindelige institutioner. Det er derfor totalt misvisende, når DI foregiver, at der er sket en generel forbedring på børneområdet. Det modsatte er desværre tilfældet.

Skulle der endelig være kommuner, der handler anderledes, er det i øvrigt ikke et problem, men en nødvendighed. Både fordi vi op igennem 1990erne så en meget stor merindskrivning i daginstitutionerne som følge af fokus på pasningsgarantien. En merindskrivning, der ikke fulgtes af tilsvarende flere ressourcer. Men også fordi al forskning viser, at øgede investeringer i barnets første år kommer mangedoblet igen i form af blandt andet en bedre skolegang og større sandsynlighed for en gennemført ungdomsuddannelse.

Derfor ville jeg sådan set ønske, at DI havde ret. Det er bare ikke det, tallene reelt viser,” siger Henning Pedersen, formand for BUPL.

Netavisen 19. november 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater