Med denne lov indføres grundlaget for en politistat

Tale ved demonstrationen mod uro/lømmelpakken ved andenbehandling tordag den 11. november
Af Gerd Berlev, Arbejderpartiet Kommunisterne

Demonstration mod lømmelpakken 19. november 2009 Fototgraf: Martin Mounzer

Foto: Martin Mounzer

Det ser ud til at regeringen næsten har fået frit lejde til at gennemføre en stramning af straffeloven og politiloven – er en stramning, der er ‘helt ude i hampen’. Stamningen hedder Lovforslag L49 eller uropakken – i begyndelsen hed det lømmelpakken – men det var måske for afslørende -  AMH kalder det slyngelpakken

Der er rigtig mange – jurister og dommere og fængselsfolk og Børnesagens fællesråd – det dækker over en masse organisationer, herunder f.eks. KFUMs sociale arbejde i DK og Mødrehjælpen – Amnesty International og Mellemfolkeligt samvirke og fagforeninger og klima-aktivister mm. De HAR alle sammen protesteret – men det har kun resulteret i én ændring i lovforslaget til 2. behandlingen idag – Brian Mikkelræv har nemlig ændret ikrafttrædelsesdatoen til den 3. december, ræven er nemlig ude, så han kan ikke skrive under den 1. december.

Loven 2. behandles idag – derfor har vi stået her på Christiansborg slotsplads klar til at larme siden kl. 12 og (når loven diskuteres vil de kunne høre at vi er der)

I pressen har der været en ret larmende tavshed
– kommunalvalget og finansloven har overdøvet det der har været
– hvordan kan det være at loven skal hastes igennem lige i sidste sekund, når klimatopmødet har været planlagt i lang tid? Og klimaaktivisterne har mødtes omtrent lisså lang tid og ikke har lagt skjul på planerne?

Hvordan kan det være at pressen ikke har kastet sig over det, når det lige er i Danmark
– ytringsfriheden antastes,
– de grundlovssikrede frihedsrettigheder trues,
– retssikkerheden sættes tilside og
– menneskerettighederne afskaffes?

Hvordan kan det være at en lille gruppe mennesker skal tage alt slæbet med at organisere protester, når loven angiveligt vil antaste almindelige menneskers rettigheder?
Hvor er de store organisationer?

Alle der har ytret kritik at lømmelpakken er blevet inviteret til at tale, men kun ganske få har reageret og ingen andre har taget tilsvarende initiativer.
Jeg undrer mig bare.
Det er vigtigt at vi protesterer – og der er og har været meget at protestere over.

I rigtig mange sammenhænge er pastor Niemüllers bekendelse efter Nazi-Tysklands sammenbrud blevet brugt:

”Først kom de efter kommunisterne, og jeg protesterede ikke, for jeg var jo ikke kommunist.
Så kom de efter de homoseksuelle, og jeg protesterede ikke, for jeg er jo ikke homoseksuel.
Så kom de efter socialdemokraterne, men jeg protesterede ikke, for jeg er ikke socialdemokrat.
Så kom de efter jøderne, men jeg protesterede ikke, for jeg er ikke jøde.
Da de kom efter mig, var der ingen til at protestere.”

Denne gang er det sgu alvor

Når denne lov først ER vedtaget er der ingen, der vil love at de vil fjerne den igen, heller ikke oppositionen, hvis de kommer til magten

– med denne lov i hånden er det nemt at pille en gruppe ud og kriminalisere dem ved at udnævne dem til ballademagerne
– med denne lov i hånden kan enkeltpersoner og grupper forfølges og chikaneres langt ud over, hvad der er muligt i dag – og det med loven i hånd

– med denne lov i hånden kriminaliseres civil ulydighed
– med denne lov indføres grundlaget for en politistat

Hvorfor har staten i den grad brug for denne lov NU?
Fordi i realiteten står systemet med ryggen mod muren – systemet der bygger på profit og vækst – er afsløret og har bukserne nede om hælene – systemet hverken vil eller KAN forhindre nogen klimakatastrofe, tværtimod, så er systemet ÅRSAGEN

Det er ikke den enkelte virksomhed eller den enkelte stat, det er hele det imperialistiske system, der ikke dur

Det er der rigtig mange mennesker, der er ved at forstå – og DET er farligt for dem der tjener kassen, for herskerne og for deres lakajer i pressen og i Folketinget
DERFOR skal disse love gennemføres med den mindst mulige debat i offentligheden
DERFOR er det vigtigt at vi protesterer

Magtdemonstrationen og lømmelpakken er afmagtens våben
– vi er dem der kæmper for retfærdighed og frihed
– vi bruger ordet, vi er de mange, jo bedre vi er til at stå sammen jo stærkere bliver vi
Det er på tide at organisere sig der hvor der kæmpes

Netavisen 21. november 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne