Er flere massedemonstrationer vejen frem?

Pressemeddelelse
Fredsfestival 2009: Klima, krise og krig – hvordan hænger det sammen?

Mikael Nyberg:
”I debatten om klimakrisen taler de om at begrænse forbruget af fossile brændsler, men i forsøget på at fremme ”energisikkerheden” handler det om at øge tilførslen af olie og naturgas”

og Knud Vilby:
”Klimaændringer fører til folkevandringer, der truer det global sikkerhed. Hvis vilkårene for landbrug forringes på grund af mere tørke … vil det i nogle lande føre til interne og eksterne konflikter som vil sprede sig”

konfronteres med Sofie Boel aktivist i “bevægelsen af bevægelser”.

Sådan indledes debatten kl. 11, lørdag den 12. september på Karens Minde Kulturhus.

Kan det lade sig gøre at få sat menneskeligheden, jorden og menneskers velbefindende på den politiske dagsorden som andet end tomme floskler?

Når Birte Rønn Hornbech kan tillade sig at undlade at tage stilling til de irakiske menneskeskæbner hun flår i stykker med en rigid fortolkning af loven. Når Brian Mikkelsen kan tillade sig at komme med injurerende udtalelser om at en præst lyver, fordi han ikke har samme billede af virkeligheden som politiet. Når den ansvarlige for den amerikanske tortur i Irak Dick Cheney selv deltager i undersøgelsen. Hvordan kan vi så blive ved med at tro på menneskelighed og dialog?

Der er mange eksempler og mange virkelighedsforståelser og mange diskussioner, der skal tages for at finde de fælles løsninger, der gavner menneskeheden.

Desværre er der også så store problemer, at det haster med handling.

Norske forskere, der bruger nyudviklede modelberegninger, mener at co2-problemet er 2-3 gange større end FN’s klimapanel sagde i 2007.
En affalds-ø på størrelse med Europa truer livet i havene.
Is-afsmeltningen skaber nye potentielle krigszoner ved Nordpolen.
Store områder af jorden er ubeboelige på grund af radioaktiv forurening fra krige.
Aktiekurserne vakler på et ustabilt grundlag af en kreditkort-låneboble.

De ledende siger ét og gør noget andet.

39 organisationer og grupper er gået sammen om at få debat og efterfølgende handling på dagsordenen, bl.a. som optakt til det alternative Klimaforum09 i december.

Tid og sted:
Fredsfestival 2009 – 12. september kl. 11-24
Karens Minde Kulturhus, København S.

Dagen igennem og frem til midnat foregår festivalen med workshops, film, historiefortælling, udstillinger og masser af engageret musikalsk underholdning.

Samlet, detaljeret program for festivalen med links og beskrivelser findes på
www.fredsfestival.dk

Se også
Stor kunstnerisk opbakning omkring Fredsfestival 2009 i Sydhavnen

Netavisen 4. september 2009