1. maj 2009 Mod krise og krig og reaktion

Derfor er det heller ikke tilfældigt, at der kommer sager frem om misbrug af penge såsom IT-Factory og Roskilde Bank, der jo bare er de mest groteske sager, toppen af isbjerget. Risikofyldte investeringer og jagten på hurtige penge, som er indbygget i det kapitalistiske samfund, har nu ført hele verden ud i en krise, der bliver dyb og langvarig.

Den danske regerings løsning har været at give tilskud på milliarder af kroner til de danske banker og samtidig give skattelettelser til de rigeste i samfundet. I en tid, hvor der er brug for at skabe arbejdspladser til arbejderne og et løft for de svageste i samfundet, giver man i stedet til de rige og tager fra de fattigste.

De rige tjente milliarder af kroner på det økonomiske boom uden at bekymre sig om, hvem de tog dem fra, eller hvilke konsekvenser det ville medføre. Så snart deres profitter går en smule ned, får de straks understøttelse og ekstra midler tilført af regeringen.
Det er uansvarligt og uanstændigt – og vi forlanger, at det stopper.

Vi forlanger samtidig, at Danmarks deltagelse i de tabte og ulovlige krige i Irak og Afghanistan stopper. I stedet skal ressourcerne og menneskerne bruges til forbedret velfærd, på sundhedsvæsen og uddannelser, på at skabe sikkerhed for de udsatte grupper i samfundet. Penge til krigsudgifter skal bruges til at bekæmpe arbejdsløsheden.

Kriser kan aldrig undgås under kapitalismen. Derfor er den eneste sikkerhed mod fremtidige katastrofale økonomiske kriser, at kapitalismen bliver afløst af en anden måde at indrette økonomien på.

Socialismen er løsningen

Kapitalismens jagt på profit har også medført massive klimaforandringer og miljøødelæggelser. Den massive CO2-udledning, udledning af spildevand og brug af giftige stoffer er med til at ødelægge verden. Og forandringerne er katastrofale. Millioner af mennesker over hele verden risikerer at blive ofre for tørke, oversvømmelse og andre dødbringende konsekvenser af kapitalismens jagt på profit. Endnu en gang rammes verdens fattigste hårdest.

Effekten af de kommende klimaforandringer skal reduceres og afhjælpes. Klima- og miljøskadelige produkter skal væk, og erhvervslivets klimasyndere skal rammes hårdt. Et samfund, der bygger på grådighed, vil aldrig grundlæggende kunne løse de kæmpe udfordringer, verden står over for i bekæmpelsen af miljø- og klimaproblemer.

Også derfor er socialismen nødvendig

Danmarks deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan er katastrofale. Hundredtusinder af mennesker er døde. Den sikkerhed, fred og det fremskridt, der blevet prædiket for at dæmpe modstanden mod krigene, er lige så store løgne som Iraks masseødelæggelsesvåben.

En af USA’s og Danmarks allierede er Israel, en stat, der bygger på diskrimination, og en stat, der igen og igen bryder internationale regler og brutalt undertrykker den palæstinensiske befolkning. Den seneste brutale massakre på palæstinenserne i Gaza med af bombninger af skoler, fabrikker og hospitaler medførte tusinder sårede og døde. Det israelske apartheidsystem indebærer opførelse af ghettomure rundt om palæstinenserne, fratagelse af land og vand, vilkårlige fængslinger, daglige chikaner og tortur.

Imperialismens krige og besættelser mod af andre nationer har først og fremmest til formål at sikre sig adgang til markeder, råstoffer, land mv. – kort sagt penge og magt.

Hvad vi har oplevet i hele dette århundrede til nu, er traditionelle imperialistiske krige, ikke bekæmpelse af terror. Det er den ”forklaring”, der bruges af verdens stormagter som begrundelse for, hvorfor man har ret til at tilsidesætte befolkningernes tilkæmpede rettigheder.
Krigene og undertrykkelsen er en del af kapitalismen og dens indbyggede jagt på profit – for enhver pris. En fremtid uden krise og krige vil derfor kræve en anden måde at indrette samfundet på.

Socialismen er fremtiden

Den eneste fremtidssikrede måde at indrette vores samfund på er ved at opbygge selve statsmagten nedefra med en ny struktur, der sikrer reelt demokrati, og ved på tværs af hudfarver, køn, religioner og alt det andet, der kan skille os i dag, i stedet står side om side og kæmper og arbejder for hinanden imod kapitalismen.

I sådan et samfund er produktionen samfundseje. Man yder efter evne og modtager efter indsats. Ingen har ret til at eje eller leje andre menneskers arbejdskraft i produktionen. I stedet for isolerede atomer bliver den enkelte en del af samfundet som helhed, og der kan skabes et frugtbart forhold mellem samfundet og den enkelte, til styrkelse af det hele.

Et socialistisk samfund undgår de store og gennemgribende økonomiske kriser, fordi produktionen ikke drejer sig om profit og ikke fordrer kunstige økonomiske bobler, men i stedet retter sig mod menneskenes behov og sætter sig for at dække disse behov.

I et sådan samfund vil militæret udelukkende bestå som forsvar, for ingen har brug for at angribe andre lande i ligegyldig profit-jagt. Når produktionen planlægges ud fra samfundets og menneskenes behov, vil man være i stand til at sikre en stabil udvikling og fremgang uden rovdrift på mennesker og miljø. Den bestemmes derfor ikke længere af spørgsmålet om hvor, hvornår og hvordan man kan tjene flest penge til sig selv hurtigst muligt.

Det er dette samfund, vi sætter på dagsordenen på arbejdernes internationale kampdag 2009 i Danmark – som et mål og som en vejledning til, hvilken vej vi skal gå.

Det er SOCIALISME!

APK & DKU


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne