Krigsmanipulationen om en bog må have konsekvenser

For hver dag der går kommer der stadig flere detaljer om hvordan “Forsvars”ministeren og “Forsvars” chefens nærmeste medarbejdere er involveret i løgn og mediemanipulation vedrørende jægersoldats bogprojekt.

Det danske militær er et farligt sted, i hemmelige lejre trænes statsautoriserede lejemordere i at forklæde sig som civile og myrde folk i fremmede lande.

Da en begejstret ansat fra fronten i Afghanistan, i ønsket om at fremstille sine misgerningerne som heltemodige, fortalte om enkelte fordækte opperationer, satte militæret en kampagne i gang for at stoppe bogen med fabrikation af falske oplysninger.

En fogedsag blev forsøgt for at stoppe udgivelse af bogen, uden at der blev fremlagt skyggen af dokumentation for at den skulle indeholde afsløringer der kunne skade Danmarks interesser. Der blev sendt breve til de store medier med en indtrængende appel om ikke at formidle citater fra bogen. Da det ikke lykkedes at stoppe bogen begyndte militæret selv i hemmelighed at sende deres egen arabiske version til medierne. Tilsyneladende i et komplot der skulle retfærdiggøre anklagen mod bogen som farlig i hænderne på verdens oprørsgrupper.

Overfor Folketingets udenrigspolitiske nævn brugte Forsvarsminister Søren Gade historien om den arabiske oversættelse som et tydeligt bevis på at forsvarskommandoen havde haft ret i deres forsøg på at stoppe udgivelsen. Løgnen om den farlige bog, der faldt på gulvet allerede i fogedretten, blev forsøgt dækket af en ny løgn der uden blusel fortalt til folketinget og offentligheden. Og samtidig blev anledningen igen udnyttet til krigsophidsende propaganda og afsindige anklager mod folk i andre lande som Danmark er gået i krig mod.

Forsvarskommandoens påstand om bogens farlighed er i direkte modsætning til at oversætte den til arabisk, og sende den til de selv samme medier de kort tid forinden havde bedt om at stoppe enhver omtale.

Fra fronten er tre danske soldater i denne uge blevet sendt hjem fordi de havde dumdum kugler i arsenalet. Ifølge den humanitære folkeret må man ikke anvende den type ammunition i krig, det har været forbudt siden 1899.

”Et brud på konventionerne kan vi ikke tolerere. Jeg kan ikke erindre fortilfælde”, siger oberst Henrik Sommer, chef for hærens operationsdivision.

Endnu en løgn. Historien om den danske krigsindsats er ikke en heroisk heltehistorie, men massakre og terror mod civile kronisk i modstrid med internationale konventioner og med sandheden som første offer.

Afdækninen af den konkrete løgn og manipulation om bogsagen må have konsekvenser som ikke forudsætter yderligere fakta. Krigsminister Gade og hans militære chef bør gå af nu.

Netavisen 02. oktober 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne