Opvarmningsfiduser

Leder
Kommunistisk Politik 25, 2008

Den globale opvarmning er aflyst, lod dansk dagspresse forleden meddele. Forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen fra Danmarks Klimacenter på DMI har målt, at det snart udrindne 2008 tegner til at blive det koldeste år på kloden siden 1999, og ca. 0,1 grad koldere end 2007. Der er ikke blevet varmere på planeten jorden i de sidste ti år.

Det må siges at være en spand smeltet havvand i blodet på miljøforkæmpere af enhver slags og gode nyheder for olie- og kullobbyerne. Meddelelsen kommer just som der er etableret noget, der minder om en global polisk konsensus om den globale opvarmning, og hvor den europæiske Union (ifølge sig selv) har iført sig førertrøjen i dens bekæmpelse, og den arge danske miljømodstander Fogh Rasmussen pludselig har fået klæbrige grønne fingre uden på de  blodrøde hænder ligesom forbilledet, den næsten skoramte George Bush.

FNs klimarapport fra 2007 bragte sammen med Al Gores klimafilm næsten alle politiske indvendinger mod at sætte den globale opvarmning øverst på den internationale politiske dagsorden til tavshed. Siden er der set en sand strøm af omvendelser og farveskift blandt førende politikere. FN’s netop afsluttede klimakonference i Poznan, Polen har angiveligt banet vejen for, at klimatopmødet i København i december 2009 bliver en stor succes med indgåelse af bindende og forpligtende aftaler, som også vil omfatte et USA under præsident Obama, i modsætning til og til afløsning af den sønderskudte Kyoto-aftale.

Men det passer ikke, siger miljøorganisationen NOAH. Tvætimod viste både EU-topmødet og Poznan-mødet, at de rige lande er  på flugt fra bindende reduktionsmål, mens de fattigste og mest udsatte lande bliver de store tabere.

NOAH siger:
”Skal vi undgå klimakatastrofen, kræver det ifølge klimaforskerne , at den globale temperaturstigning holdes under 2 grader. Og det betyder, at de rige lande skal forpligte sig til store og hurtige reduktioner af deres udledninger af drivhusgasser. Kravet til de rige lande er en reduktion i deres udledninger af drivhusgasser på mindst 40 procent i 2020 og mindst 95 procent i 2050, hvis 2-graders målet skal nås. Og det skal være hjemlige reduktioner…  En acceptabel klimaaftale synes langt væk ved afslutningen af klimaforhandlingerne i Poznan.”

Under Poznan-mødet offentliggjordes en ’minoritetsrapport’ i det amerikanske senat, hvor 650 ledende internationale klimaforskere kalder den globale opvarmning for hhv. en ’løgn’, et ’bdrageri’ og en ’del af en ny religion’.
– Jeg er skeptiker … den globale opvarmning er blevet en ny religion, siger f,eks. nobelprismodtageren i fysik Ivar Giaever.

Der er selvfølgelig ingen grund til at stole på de kapitalistiske politikere, hverken når de er tilhængere af at forebygge global opvarmning eller ikke vil gøre noget. Det bliver hurtigt til opvarmningsfiduser og noget, der skal give dem et progressivt image, mens den globale økonomiske krise buldrer derudaf og forskellen mellem klodens rige og fattige forstærkes med rekordfart, og disse politikere med grønne påskud går i spidsen for at flå de milliarder af fattige og give krisehjælp til milliardærerne.

Bush-flokkens modstand mod at gøre noget ved den globale opvarmning skyldtes ikke mindst, at den er i lommen på olieselskaberne.

Desværre er videnskabelige sandheder også politisk udvalgte, og videnskabsmændene afhængige af en finansiering, der afspejler politiske prioriteringer. De vil med andre ord ligesom domstole og medier levere de varer, de herskende ønsker.

Hvad skal almindelige mennesker tro? Vi skal ikke tro, men være skeptiske og kritiske og tage udgangspunkt i de globale arbejdendes og det store flertals interesser. Det er klart at forgiftningen af miljø, madvarer og menneskekroppene er en gigantisk trussel, som må bekæmpes. Det er indlysende at de gigantiske udledninger af CO2  ikke gør planeten sundere, og at bestræbelsen for at udvikle vedvarende energi skal støttes og forstærkes.

Kampen mod global opvarmning og for et bedre miljø må ses som en del af kampen for social fremgang og bæredygtighed – imod profitforurenerne og deres købte politikere.

Netavisen 17. december 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne