Tal frit fra leveren

… om demokrati og ytringsfrihed, eller hvad er meningen?

Strøtanker
Kommunistisk Politik 21, 2008

Styreformen her i Danmark betegnes som demokrati. Et ord, der lyder lovende, men jeg husker næppe de støvede ord fra timerne i old-ævl, noget med folkestyre og medindflydelse.

De superliberale regeringer og deres følgesvende i pressen ser ud til at tro på, at vi køber den positive udlægning. I hvert fald bliver alskens krige forsøgt retfærdiggjort ved hjælp af mantraet om kampen for demokratiet. Og alskens usamarbejdsvillige regeringer bliver kaldt udemokratiske, hvis ikke diktatoriske eller sågar stalinistiske. Kun sjældent bruges ordet fascisme i den forbindelse.

Når en stor del af den danske befolkning er imod EU-medlemskabet, så er det ikke udemokratisk, at kun et lille mindretal i Folketinget er imod, og det endda kun halvhjertet.

Når størsteparten af danskerne mener, vi skal bekæmpe CO2-udslippet med alle midler, så er det ikke udemokratisk, at ’det høje ting’ vedtager en minimal nedskæring af udslippet som målsætning.

Når de fleste mener, vi skal bruge penge på ældreforsorg, børneinstitutioner, sund mad, gode hospitaler for alle, uddannelse for alle, handicapforsorg, god kollektiv transport med mere, så er det ikke udemokratisk, at regeringen indgår en kommunal-aftale, der forhindrer kommunerne i at udføre disse opgaver.

Når der er udsigt til større arbejdsløshed, er det ikke udemokratisk at skære ned på varighed og størrelse af dagpenge, imens der åbnes en ladeport for underbetalt arbejde.

Når priserne på fødevarer stiger, er det demokratisk at anlægge flere svinefarme og opdyrke brakmarker, så vandmiljøet forringes igen.

Når huspriserne stiger langt op over skorstenen, er det demokratisk ikke at gribe ind. Men når bankerne krakker, er det demokratisk at hjælpe de stakkels aktionærer. Ingen taler om støtte til tvangsauktionerede husejere.

Når der er for lidt arbejdskraft til at producere de varer, vi ikke har brug for, reklamer f.eks., så er der ikke samtidig råd til at betale en ordentlig hyre for det samfundsnyttige arbejde.

Når industrien skriger på kreativitet og fornyelse, angribes og nedlægges de steder, hvor kreativiteten udvikles og trives, som f.eks. Ungdomshuset og Christiania.

Når så vidt mig bekendt kun en håndfuld eller færre gennem mange år er ramt af terrorangreb, så er det terrorbekæmpelse, der bruges enorme summer på. Imens der årligt dør i hundredvis i trafikken.

Når kapitaleksport går ud på at flå de fattigste for den sidste penny, og forsvarspolitik går ud på at føre krige i fjerne lande …

SÅ er det demokrati

MEN når man tillader sig at sige, at socialismen er demokratisk,

  1. at socialismen ikke varetager kapitalens, men folkets interesser,
  2. at socialismen betyder nul arbejdsløshed,
  3. at socialismen betyder, at ingen mangler det daglige brød,
  4. at alle har et sted at bo, der er til at betale,
  5. at uddannelse er gratis for alle,
  6. at velfungerende kollektiv transport er en selvfølge,
  7. at miljø og klima går forud for luksus,
  8. at handel med andre lande foregår på lige vilkår,
  9. at forsvarspolitik går ud på at forsvare landet,
  10. at det er tilladt at forsvare sig mod overgreb og udbytning,

– så kan man hurtigt blive anklaget for at knægte ytringsfriheden eller være terrorist.

Netavisen 25. oktober 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne