’Opsigtsvækkende robust dansk økonomi’

VKO OG KAOSNår den danske statsminister, krigsforbryder og løgner Fogh Rasmussen er i vanskeligheder, plejer han at gå i hi og lade som om han slet ikke er der. Han udtaler sig ikke om sine problemer. Det lader han andre om. Derfor er det kronprins Lars Løkke, som ’beroliger’ danskerne i forhold til finanskrisen.

Mens banker og børser krakker i resten af verden, erklærer finansministeren til DR Nyheder
– Danmark står utrolig godt rustet, vi har en robust økonomi.

Det lyder som et ekko af Foghs nytårstale 1. januar 2008. Her erklærede den endnu fungerende statsminister:

”Den stærke danske økonomi vækker opsigt. Det går bedre i Danmark end nogensinde. Aldrig har så mange været i arbejde. Arbejdsløsheden er rekordlav.
Langt de fleste danskere har mærket fremgangen i de seneste år. Vi oplever et kolossalt socialt fremskridt…
Det økonomiske opsving er en social revolution.
Det går så godt, at den største risiko i det nye år faktisk er, at det kommer til at gå for godt.”

Derfor skulle især offentligt ansatte ikke stille krav om reallønsforbedring:

” Vi har et fælles ansvar for at sikre fortsat fremgang i Danmark. Ved at være realistiske i vore krav og forventninger til offentlig service, privat forbrug og løn.
Ingen har glæde af at stille for store krav i dag – for at få den dobbelte regning i morgen.”

Desværre blev Foghs henstilling fulgt af fagtoppen. Og de offentligt ansatte og andre arbejdende og folk på overførselsindkomster fik straks en ekstra regning i form af stigende mad- og energiregninger, mens bankerne skruede op for renterne på folks gæld. Nu sender  liberalisterne Fogh og Løkke så en ekstraregning til almindelige folk for at give krisehjælp til kapitalister, ikke mindst bankkapitalen, hvis spekulationer har bragt dem til randen af bankerot, og til opdæmning af den globale finanskrise. En ekstra-ekstra regning ligger i den foreslåede finanslov.

Fogh fortsatte sine nytårsrablerier:
”Vi har aldrig haft det bedre i Danmark end i dag. Vi er nået dertil, fordi vi har truffet de rigtige beslutninger i rette tid.”

Nyd hele talen her

Beregninger viser, at finanskrisen vil koste Danmark mindst 200 milliarder kr. Fogh vil igen lade almindelige mennesker betale, mens rige skattelettes og spekulanter går fri. Samtidig drømmer han om at gå over i historien som en af de store danske statsmænd. På linje med Mærsk MacKinney Møller på hans felt.
De vil begge få et dystert eftermæle.

Se også

Foghs nytårsløgne

KP1, 2008

Finanslovforslag og arbejdsmarkedsreformer: De riges kriseprogram
KP17, 2008

Netavisen 1. oktober 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne