Gift og fødevarer

Leder
Kommunistisk Politik 14, 2008

Med en kortsynethed, som kun er overgået af børsspekulations ludomaner, og med en indskrænkethed, der minder om fascisme, har den danske regering – der hovedsageligt er rekrutteret blandt storbønder og afdankede mediefolk – med begejstring taget imod udviklingen i de internationale fødevarepriser.

De stigende fødevarepriser betyder nemlig, at alle de mest vanvittige påfund, der kan give en hurtig gevinst i landbruget, er kommet frem af skufferne.
Nu er det ikke kun Christianitter, der skal udsættes for den særlige ”normalisering”, som er Fogh- regeringens varemærke, nu er det også de der hippielandbrug der dyrker økologisk, fugleliv langs vandløb og søer, osv.

Øjeblikket efter EU og regeringen gav los blev der kørt ud med roundup på de braklagte marker, så områderne kunne visnes ned og give plads til korn igen. Brakmarkerne var ellers regnet med i vandmiljøplanen om udvaskning af gødning, begrænsning af sprøjtegifte til det omgivende miljø og målsætningen om at sikre biologiske mangfoldighed.

Regeringen har i stedet indført en frivillig støtteordning. Hvis der ikke dyrkes tæt på søer og vandløb, kan landbruget få lov til at bruge ekstra gødning på resten af marken!
Forslaget er en gentagelse af ideer fra den tidligere vandmiljøplan 3,  hvis mål for begrænsning af gødning og udvaskning til vandmiljøet slet ikke er i nærheden af at bliver opfyldt.

Der er mere liv i en ikke-vedtaget målsætning om at indfører genmodificerede afgrøder. Under dække af den mest afskyelige løgn om at beskytte de svageste mod sult og mangelsygdomme skal GMO indføres:
”Fordi man ikke kan gøre det bedste skal man så undlade at gøre det mulige”, lokkes der – sammen med en anklage mod den velbegrundede skepsis om at være skyldige i børns sultedød.

Sandheden er,  at GMO afgrøder selv efter 35 års forskning og mere end 10.000 amerikanske forsøgsplanter ikke har dokumenteret højere udbytte. Udbytte er derimod garanteret for de firmaer, der ejer patentet på såsæden.

Et af reaktionens særtræk er svindel. Svindel med alt,  fra hvem der skal betale kagen til ministerens VL-gruppemøde, til målinger af,  hvor meget indhold af kviksølv Grindstedværkets medarbejdere havde i blodet. Samtidig dækker regeringen sig ind under et kontrolsystem, hvor ansatte i det offentlige skal løbe rundt med en stregkode i nakken.

Testsystemer udviklet af Henry Ford til brug på samlebåndsfabrikkerne anses for at være den eneste rigtige måde at skabe det rette incitament til at lære borgerne at løbe i takt og holde kæft.
Det samme gør sig gældende overfor miljøet. Landbrug skal ikke baseres på videnskab og da slet ikke viden, men derimod på at bevare det kredsløb, der kan give penge i lommen til dem, der allerede har.
Altså en fødevareindustri der begrænser brugen af tilsætningsstoffer, sprøjtegifte og gødning dur ikke – af princip.

En række såkaldte videnskabelige undersøgelser har i det seneste uger forsøgt at bevise,  hvordan det relativt mindre udbytte fra arealer med afgrøder, der dyrkes uden brug af sprøjtegift og med begrænset gødning, i virkeligheden betyder mere forurening. For når traktoren skal køre længere for at høste samme mængde, udledes der mere CO2 pr. kilo økologisk produkt end et tilsvarende ”normalt”. Beregningerne understøttes fra Bjørn Lomborgs miljøinstitut.

Grindstedværket og Cheminova, hæderkronede danske virksomheder hvor man henholdsvis producerer tilsætningsstoffer og sprøjtegifte, giver med deres gruopvækkende historie det sande billede af nutidens danske regering. Låget er knap løftet til følgevirkningerne af årtiers sammenblanding af gift og fødevarer, der har givet os alt fra fiskedød til misdannelser hos nyfødte. Med GMO-afgrøder er risikoen for forurening af miljø og fødevarer mindst lige så stort som ved alle tidligere ideer til at skabe hurtig profit.

Da regeringen for nogle år siden lancerede de særlige natur parker, var der godt nogle få der spurgte ind til om der så betød at resten af landet skulle kunne udpines af industrien. Med den globale fødevarekrise som afsæt er det netop den plan der er ved at blive sat ud i livet.

Netavisen 6. juli 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne