Ulovligt – men i en god sags tjeneste

Af Troels Riis Larsen, formand for Folkebevægelsen mod Nazisme FMN
Kommunistisk Politik 13, 2008

Guantanamo: Illegal torturbase og kzlejr’USA’s hårde fangepolitik lider endnu et nederlag’,  lød en overskrift i Berlingske Tidende for nylig. Det var en reference til, at fem ud af de ni amerikanske højesteretsdommere mener, at fangerne på Guantanamo faktisk har ret til at få prøvet deres sag ved en amerikansk domstol.

 I praksis har fangerne ikke den ret i dag. Fangerne er fængslet på ubestemt tid uden at være dømt og uden mulighed for at blive stillet for en domstol. Guantanamo-fangelejren er altså en koncentrationslejr. Og oven i købet en koncentrationslejr, hvor fanger udsættes for tortur.
Det er grove løjer, faktisk så grove, at de er et klart brud på menneskerettighedskonventionerne.

Havde det været Kina, der behandlede mennesker på denne måde, ville danske medier, politikere og eksperter stå i kø for at råbe op om overgreb og brud på menneskerettighederne. Men nu er det altså ”vores gode venner”, Danmarks ypperste alliancepartner, der står bag uhyrlighederne. Så råbes der ikke op, og tortur og koncentrationslejre bliver  i stedet til ’hård fangepolitik’.

Danmarks ubehageligt nære alliance med USA har meget dybe rødder. Således var f.eks. H.C. Hansen (statsminister fra 1955-1960) agent/spion for USA under- og efter 2. verdenskrig. Og han var hverken den eneste statsminister eller fremtrædende samfundstøtte, som var agent, som en historiker netop har dokumenteret på grundlag af adgang til amerikanske arkiver (De danske forbliver lukkede!)

H. C. Hansen - amerikansk agent - dansk statsministerTidligere udenrigs- og finansminister Mogens Lykketoft var hurtig til at rose H.C. Hansens virksomhed i en fremmed magts tjeneste, som i øvrigt blev højt værdsat af samme fremmede magt,  for ’fremsynethed’. Det må vel betyde, at mange andre socialdemokrater senere er gået samme vej.

At spionage for fremmede magter er ulovlig glemmes behændigt i festen over at han spionerede for vores allierede.

Kittet i jubelen er antikommunisme – i dag og i går. H.C. Hansen havde allerede fra 1937-39 være leder af Hovedorganisationernes Informations- og Propagandaafdeling (HIPA), en organisation dannet med det primære formål at bekæmpe DKP og DKU.

Derfor kan det ikke undre at antikommunisten og USA-agenten H.C. Hansen var aktiv i processen for at få indlemmet Danmark i NATO og også senere gav særlige fortrin til USA.  I1957 gav han således sin accept til at USA kunne have atomvåben på Thulebasen i Grønland – skjult for offentligheden bag grove løgne og i lodret modstrid med officiel dansk politik.

Agengtvirksomhed, spionage, atomvåbenforbrydelser, tortur, kz-lejre, menneskerettighedskrænkelser og lovbrud en masse: Hvis det er i en ’god sags tjeneste’ er det i socialdemokratiske og borgerlige øjne helt acceptabelt, og tilmed ’fremsynet’. Og Guantanamo hård, men retfærdig!

Netavisen 20. juni 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne