Stop frontalangrebet på uddannelsessektoren!

Af Nicki Lykke Jensen
faglig sekretær i Pædagogstuderendes LandsSammenslutning PLS

1. maj-tale på Den røde Plads, Fælledparken, København

Nicki Lykke JensenGlædelig 1. maj allesamen – og hvilken 1. maj det er! Jeg vil godt benytte lejligheden til at sende en varm og solidarisk hilsen til de mange tusinde af offentlige ansatte der i disse dage strejker! – I har vores fulde solidariske opbakning!

De strejkende kæmper mod urimelige ringe arbejdsforhold, alt for dårlig løn, og sidst men ikke mindst – ANERKENDELSE!
Anerkendelse for det fantastiske stykke arbejde, de hver eneste dag leverer på sygehusene, i ældreplejen og i de pædagogiske institutioner.
Ikke bare yder de et fantastisk stykke arbejde: Det arbejde de udfører er grundpillen i vores velfærdssamfund.

I stedet for at bliver mødt med den anerkendelse vi fortjener, er vi dagligt underlagt et kontroltyrani der forlanger dokumentation, evaluering og effektivisering – i konkurrencen hellige navn!
Det fjener fokus fra det, som burde være i fokus, nemlig omsorg, pleje og formning af næste generation af samfundsborgere.

Som offentligt ansatte bliver vi under kontroltyranniet reduceret til service-roboter, der udfra en forprogramering koldt og mekanisk skal servicere de mennesker vi møder i vores dagligdag.
Denne udvikling tager vi i PLS på det kraftigste afstand fra.

For vi ved, at menneskelig kontakt med nærvær, omsorg og respekt ikke kan reduceres til en mekanisk ydelse.
Det kræver tilstedeværelse i nuet og indlevelse i den andens situation, hvilket fordre empati, sympati og sidst, men ikke mindst,  tid!

Vi kan ikke forhandle os til vores beretigede anerkendelse.
Som situationen er lige nu, er der kun én vej til at opnå denne anerkendelse – og det er gennem en solidarisk kamp!

Som resten af velfærdssamfundet, er også uddannelsessektoren i disse år udsat for et frontalt angreb fra den neo-libralistiske regering – med Bertel Haarder som general.

Sorte Bertel har igennem et kvart århundrede anført det angreb. Et angreb der sigter mod en tilbagevending til den sorte skole, med kæft trit og retning! Bertels og co’s bestræbelser på at smadre uddannelsessektoren har ført katastrofale konsekvenser med sig:

Vi oplever i disse år et rekrutteringsproblem indenfor vores uddannelsesområde, der på længere sig vil umuliggøre det velfærdssamfund, vi har kendt til i dag.
Vi oplever ligeledes, at uddannelstne centraliseres, med det resultat, at mangfoldigheden forsvinder, hvilket igen er en direkte trussel mod vores fremtidige velfærdssamfund.

PLS kæmper med alt,  hvad vi har, for at vende denne udvikling, men det skal kke være nogen hemmelighed, at det er en sej kamp op af bakke..
Men vi er fortrøstningsfulde og kampklare!

På vores årsmøde 25-27. april fastlagde vi PLS’s holdning med fuld støtte til de konfliktende. Vi opfordrer også vores medlemmer af BUPL til at stemme nej ved urafstemningen. Vi siger: Strejken  skal og kan vindes!

Kampen står mellem de offentlige ansatte og de politisk valgte arbejdsgivere. Og kampen står mellem ”menneske og marked” – og i den kamp vælger PLS at stå på menneskets side.

Tak for ordet, og forsat god kamp!

Se også udtalelserne fra PLS’ årsmøde
De pædagogstuderende: Strejken må vindes!

Netavisen 7. maj 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne