Krig mod krigene

Udtalelse fra DKU’s 8. kongres, januar 2008

Danmark er i krig. Stadigvæk!
Der er stadig danske tropper i Irak, om end en stor del af dem er overflyttet til Afghanistan.

Dette har frigjort amerikanere til Irak og gjort Fogh mindre upopulær, idet man i Danmark anser det for mere legitimt at slå afghanere ihjel end irakere.

Begge krige er en del af den amerikansk ledede ”krig mod terror”. En pæn omskrivning af krig for olie, kontrol
og profit, menneskeliv for dollars. Hundrede tusinder har allerede mistet livet. Millioner lever i krigens skygge, i
fattigdom, forarmelse og livsfare.

Der er flere mulige mål på den amerikanske terroristønskeliste. DKU fordømmer de besættelser der allerede er i gang og vender sig ligeledes imod kommende angreb fra de vestlige imperialistmagter som forsøges i ly af ”krigen mod terror”.

Heldigvis har besættelsesmagterne ikke så nemt spil som de kunne ønske sig.
Modstandsbevægelserne i de besatte lande vokser i styrke og opbakning. De er befolkningernes eneste værn mod en nådesløs besættelsesmagt.

DKU støtter den væbnede modstandskamp i Irak, Afghanistan, og hvor folkene ellers fører legitim modstandskamp mod besættelse og undertrykkelse.

Modstanden herhjemme imod Irak-krigen var markant og førte til at Fogh måtte rykke tropperne rundt for at kunne fortsætte som statsminister. Det ændrer dog ikke ved at Fogh er en krigsforbryder som må stilles til ansvar for sine handlinger.
Det irakiske folk har krav på krigsskadeserstatning fra den danske stat.

Modstanden mod Afghanistan-krigen vokser også, meningsmålinger viser at større og større dele af den danske befolkning vender sig mod krigen. Det er på tide at gå på gaden, protestere og også tvinge de tropper som er i Afghanistan hjem.

Det er kun modstanden som kan give irakere og afghanere deres nationale selvstændighed tilbage, det er kun modstanden som kan forhindre nye angreb og besættelser, det er kun modstanden som kan sikre fred og frihed i de besatte lande.

DKU kræver

• Alle tropper hjem fra Irak og Afghanistan
• Stop Bush og Foghs terrorkrige – ingen nye mål!
• Stil Fogh og hans kumpaner for en krigsforbryderdomstol

Andre udtalelser fra DKU’s 8. kongres

OK2008 – et opgør med nyliberalismen

Ungdomshus NU!

Det Europæiske Imperium

Se også

Fremgang for ungkommjunisterne
Af Cathrine Petersen, genvalgt formand for DKU

Netavisen 2. februar 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne