Det Europæiske Imperium

Udtalelse fra DKU’s 8. kongres, januar 2008

Den Europæiske Union er godt i gang med fuldende forvandlingen fra ’det indre marked’ til global supermagt.

Forfatningstraktaten, også kaldet Lissabon-traktaten, er den foreløbige kulmination på denne proces.
Den imperialistiske karakter af dette projekt understreges blandt andet af forfatningens krav om militær oprustning.

Senest har unionen taget initiativ til dannelsen af 18 såkaldte ’EU Battlegroups’.
Herhjemme har ’Nordic Battlegroup’  været fremme i medierne og det såkaldte venstrefløjsparti SF har jamret over at det militære-forbehold forhindrer Danmark i at deltage i denne ’Nordiske Kampgruppe’.

SF har i lighed med andre nemlig fået den opfattelse at ’Kampgruppen’ skal ud i verden og rydde miner. En af ‘Kampgruppernes’ opgaver bliver at ”hjælpe tredje lande med at bekæmpe terror”.
Hvis man vil vide, hvad der gemmer sig bag de ord, kan man kigge på Irak – hvor USA ’hjælper’ med at bekæmpe terrorister.

Men Unionen er ikke kun et middel til at skaffe sig nye markeder i eksotiske lande.
Undertrykkelsen indadtil vokser støt. Overvågningssamfundet er blevet en realitet og nye indskrænkninger af borgerlige frihedsrettigheder bliver planlagt og gennemført i højt tempo.

Samtidigt er det tydeligt at f. eks EU’s terrorlister i høj grad er politiske – frihedsbevægelser overalt i verden bliver stemplet som terrorrister mens de brutale regimer, de kæmper imod, får lov at gå fri.

Den Europæiske Union er hverken ’Fredens projekt’ eller folkenes. Det er et imperialistisk projekt,  der tjener de europæiske monopolers interesser.

Den totale mangel på indflydelse for Unionens 500 millioner indbyggere er det tydeligste tegn på,  at noget er galt.
For hvis det var ’de europæiske folks projekt’, så  ville noget så grundlæggende som en forfatning for det første blive præsenteret og diskuteret på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og i de nationale parlamenter.
Og for det andet ville den blive sendt til afstemning.

Og derudover ville Unionspolitik ikke blive bestemt af lobbyister og ukendte ’politikere’ men af de folkelige krav, der rejser sig i de forskellige medlemslande. Et stop for krig, nedskæringer og prisstigninger.

• Stop Forfatningen.
• Bevar forbeholdene.
• Danmark ud af EU.

Andre udtalelser fra DKU’s 8. kongres

OK2008 – et opgør med nyliberalismen

Krig mod krigene

Ungdomshus NU!

Se også

Fremgang for ungkommjunisterne
Af Cathrine Petersen, genvalgt formand for DKU

Netavisen 2. februar 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne