Hård kritik af 3F forbundsformandens “visioner” og “modernisering”s beretning Transcript af Henning Hyllesteds kritik af 3F beretningen:

En række talere var på talerstoplen og imødegik Poul Erik Christensens plan for at slippe ud af fagforeningens dybe krise med medlemsflugt. En medlemsflugt 3F har tilfælles med de andre fagforeninger der baserer sig på klassesamarbejde og akcept af individualisering og fleksibilitet væk fra solidaritetstanken. Den mest samlede kritik kom fra havnen i Esbjerg, ved Henning Hyllested, formand for losseklubben på havnen.


Henning Hyllested på 3F kongressen
– 3F web TV klik her

Jeg er så en af dem som bestemt ikke falder i svime over beretningen.  Faktisk var jeg en smule rystet men det er måske fordi jeg tilhører en uddøende race. Jeg er en af de efterhånden tror jeg få kongresdeltagere der kommer helt ude fra virkeligheden helt ude fra en arbejdsplads.  

Der er ikke lavet statistik på kongressen her over hvor mange af os der er her.  Men jeg tror efterhånden vi er forsvindende lille del og for at føje spot til skade må jeg sige jeg nok tilhører en dobbelt uddøende race hvis man da kan ellers kan dø to gange.

Det er fordi at der er joh kloge hoveder inde omkring forbundsledelsen og A kasse ledelsen der på et tidspunkt fandt ud af man ville komme Claus Hjort i møde med hensyn til at komme de der supplerende dagpenge til livs.

Og i den forbindelse var man da også parat til og gjort opmærksom på i sin projektbeskrivelse af det her projekt man skulle i gang med at der jo var brancher herunder havnearbejdere – jeg kommer nemlig fra havnen i Esbjerg – der var brancher herunder havnearbejdere man måtte aflive.

Tag den kære havnearbejdere og medlemmer af 3F – i øvrigt en fantastisk faglig aktiv gruppe – vi vil aflive jeres branche

Så er der pludselig blevet langt fra arbejdspladserne og til forbundsledelsen og det er ikke mindst mentalt og holdningsmæssigt.  Nogen gange føler man i virkeligheden der er tale om to verdener og det indtryk bliver selvfølgelig bekræftet når man hører beretningen. Når jeg siger jeg lidt rystet over den så var det den visionsdel hvor forbundsformanden forsøgte at skue fremad og det skulle du faneme ikke have gjort Poul Erik.

Mage til visionsløs oplæg det skal man lede længe efter min mening den management tankegang der ligger bag oplægget er der ikke noget som helst nyt i Tony Blair Anders Fogh har ikke levet forgæves. Det kan jeg konstatere. Webpaneler, fokusgrupper markedsundersøgelser er det svaret på det demokratiske underskud i organisationen som du gav eksempler på med det manglende fremmøde på generalforsamlinger. Nej det er det efter min mening ikke.  

Det er et forsøg på fra forbundsledelsens side at etablere et lad os kalde det et ”parallelt demokrati” ved siden af det formelle – men dermed også udenom afdelingerne det er de besværlige afdelinger med den irriterende suverænitet som du vist fik nævnt i din beretning.

Og det er på den måde at forbundet og forbundsledelsen vil etablere sig som de egentlige magthavere i organisationen.

Service katalog service ydelser og garanti for ydelsernes indhold, certificering, Toyota
Og bla, bla, bla.

Managementsnak og – kontraktpolitik -noget for noget – du betaler for det og så får du det – frit valg.  Men det er lige som hos Fogh det er efter pengepungens størrelse differentieret kontingent og væk med det solidariske princip.  Han har ikke levet forgæves.  mange klapper

Vi skal etablere Partnerskaber med virksomhederne – det er ligesom i Tyskland – vi skal ikke blot samarbejde på den gammeldags facon hvor vi går ud og forhandler og får nogen forbedringer og gjort nogle tilpasninger og hvad ved jeg.

For medlemmerne, de er jo ikke i konflikt med arbejdsgiverne – jasåh – og de angler ikke efter at de røde faner blafrer uden for arbejdspladsen -så er det vist sagt!

Vi skal være en moderne service organisation og ikke en kamporganisation, hvis det står til forbundsformanden .

Jeg kan huske Christian Juhl på kongressen i Odense, da fusionen var en kendsgerning eller lige før, sagde noget om at vi rækker efter stjernerne, men bliver Poul Eriks visioner til virkelighed bliver det et fald fra tinderne.

3F er en medlemsbaseret organisation som bygger på de stolteste traditioner i dansk og europæisk arbejderbevægelse: kollektivitet, identitet og værdier som solidaritet og fællesskab og med disse værdier som udgangspunkt kan vi puste live i græsrodsdemokratiet.

Intet IT baseret web demokrati kan erstatte medlemmernes levende engagement. Men vi skal bare stå ved disse værdier og turde slås for dem mod politikere og magtfulde arbejdsgivere.

Det er også derfor talen bliver lidt uklar Poul Erik når overenskomstsituationen skal kommenteres. For her var kontant afregning og et markant nej.
Bedre fokus grupper og markedsundersøgelse fås ikke -nåh det var ikke liges sådan det skulle forstås i den forbindelse. Latter i salen

I forbundsledelsen tager man ikke et nej for nej, det er ligesom i forligsmandsloven og når man ikke stemmer rigtigt hvad var det Flemming Jensen sagde? ”så er det medlemmerne det er galt med”

Poul Erik du er blevet bange for din egen eller 3Fs skygge, du er blevet bange for at blive kaldt en dinosaurer og du bange for at blive kaldt gammeldags. Du vil sikkert høste anerkendelse for dine visioner blandt arbejdsmarkedsforskere på universiteterne og på direktionsgangene på de store virksomheder.

De vil sikkert rose dig for dit mod, men nogen gange er det dem der slår bremserne i der er de modige. Dem der bekender sig til værdier om fællesskab og medlemmer som vil have at 3F vil kæmpe med alle også gammeldags midler. De vil have en kamporganisation hvis vi da bare vil være det og det er jo blandt andet det overenskomstsituationen viste og det der med at stå fast og slå bremserne i.   Det er en øvelse vi bruger en del i ude på arbejdspladserne ude i virkeligheden
Vi giver dig gerne en lektion på havnen i Esbjerg – vi er i træning.  

Med denne svada har jeg givet udtryk for at jeg ikke er tilfreds med beretningen , eller den del der handlede om ”visionerne” og skal derfor meddele at jeg stemmer imod den og håber at mange af de delegerede vil følge mig i det.

Læs også

3F’s kongres tager honorarer fra topledelsen

Netavisen 22. september 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater