PET’s “nyttige idioter”

Af Ole S. Larsen, Interpress

At PET og den “sandheds”- Kommission som skulle underøge PET nu er inde i dens 9. “arbejdsår” og stadig ikke er kommet med en eneste konkret sag er den virkeligt STORE skandale lige nu.

Den af Folketinget - Danmarks “højeste”  folkevalgte forsamling – nedsatte  Kommission har til opgave at undersøge og redegøre for:

Politiets efterretningsvirksomhed i perioden 1945-1989 i forhold til politiske partier, faglige konflikter og politisk-ideologisk prægede grupperinger og bevægelser” ifølge DR-Nyhederne

PET er ikke bare en del af den borgerlige statsmagt, men samarbejder også med de private medier for at  fremmane de fjendebilleder/feberfantasier som de anser gavne det borgerlige samfund.  . . Det kom senest til udtryk da det borgerligt-reformistiske dagblad Politiken  – der sammen med Jyllandsposten indgår i den kapitalistiske medie og propagandakoncern JP/Politiken A/S – gav ny næring til PETs trusselfantasier, på denne måde:

“Men i går fik det ny næring, da gratisavisen metroXpress bragte en artikel, hvori formanden for Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund (DKU), Cathrine Pedersen, var citeret for, at man ikke vil afvise brugen af vold og eksempelvis skydevåben.
Over for Politiken understregede Cathrine Pedersen i går, at udtalelsen var møntet på en fremtidig revolution – og ikke den aktuelle konflikt omkring Ungdomshuset.” pol 13. juni 2007″

Det skete efter at den kapitalistiske reklame-avis MetroXpress havde UDskreget:
  ”Ungkommunister klar til at skyde. DKU-medlemmer er parat til at skyde for at nå deres politiske mål. PET: “Vi bør alle være opmærksomme” 12. juni 2007.

Ekstra Bladet tordner i bedste Goebbels-stil : “Danske kommunister klar til at skyde …………
Formanden for DKU mener ikke, der er nogen grænse for, hvor langt man kan gå, når det handler om kampen mod statsmagten”
 
Det startede allerede med Blekingegade-sagen som nu næsten 20 år efter dens afslutning er  blevet PET`s vigtigste alibi for den udemokratiske spion- og stikkeraktivitet mod borgernes politiske arbejde.

Det er i realiteten det, Peter Øvig Knudsens Blekingegade-bog ‘Den danske celle’, handler om. Bogen udkom, efter hvad man kunne kalde et tæt samarbejde med PET. Knudsen har fået ubegrænset adgang til PET’s arkiver, hvor sortlistningen af hundrede tusinder af danskere og deres politiske aktiviteter er dokumenteret. Det sker, samtidig som PET-kommissionen – nedsat af Folketinget for snart 9 (!) år siden – ikke har kunnet offentliggøre eller afsløre en eneste sag.

Kommissionen skal især undersøge PET`s registrering efter 1968, hvor Folketinget forbød registrering af folks politiske tilhørsforhold.

Men PET fortsætter registreringen, og den politiske og politimæssige forfølgelse af især borgere fra ‘muslimske miljøer’ – nu under de nye terror-love, som giver politiet og efterretningstjenesten vide liberale rammer.

Derfor er utilfredsheden med PET og den ‘sandheds’-kommission, som skulle undersøge PET’s politiske registrering, udbredt langt ud over den revolutionære venstrefløjs rækker.

Derfor har PET og Øvig arbejdet på højtryk for at præsentere historien om de hvad der i de borgerligt-reformistiske medier kaldes de ‘røde’, ‘kommunistiske’ og ‘venstreorienterede bankrøvere og politimordere i Blekingegade-banden’.

Knudsens bog om Blekingegade-gruppen, som udpeges som ‘maoistiske bankrøvere’ i Arbejderen (den 29.marts), er sket i tæt samarbejde med PET.   Og den skal nu bruges til at forsvare PET’s fortsatte spionaktiviteter mod lovlige politiske organisationer. Derfor er der brugt millioner på at reklamere for bogen på gader og veje og i medierne.

At Øvigs forfalskning af Blekingegade-gruppens politiske og klassemæssige baggrund er led i et større politisk fremstød, ses også af, at der til næste år kommer både en spillefilm fra Zentropa og en bog, skrevet af den “islam-kritiske” ideolog Lars Hedegaard, som tidligere har skrevet historie udfra Trotskijs revanchistiske konspirations-teorier.

Peter Ø. Knudsens bog bliver slået stort op i den borgerligt-reformistiske presse – med den skjulte bagtanke, at vi så måske “glemmer” og “tilgiver” PET`s kriminelle og dybt udemokratiske aktiviteter: Krænkelsen af måske flere hundrede tusinde menneskers “grundlovssikrede” rettigheder, da PET registrerede disse mennesker i politiske registre.

Registreringen var samtidig et brud med den borgerlige stats egen lovgivning fra 1968, hvor det blev forbudt for PET at registrere folk, som var medlemmer af lovlige politiske organisationer.

Hverken Fogh-regeringen eller den socialdemokratiske “opposition” har reelt gjort noget for at afdække PET’s åbenlyse kriminelle aktiviteter.

Den PET-kommission, som Folketinget nedsatte for snart ni år siden, har vist sig at være en sovepude, som holder PET´s arkiver lukkede undtagen for folk som Peter Ø. Knudsen.

PET nægter stadig at give folk adgang til deres personlige akter og vil end ikke give folk et svar på, om de overhovedet er registrerede.

Derfor er PET og undersøgelseskommissionen i krise. At dømme ud fra omfanget af den politiske markedsføringskampagne af Øvig/PET’s bog om ‘Blekingegade-banden’ er gruppen sandsynligvis de eneste virkeligt kriminelle i PET’s politiske registre, hvis vi ser bort fra muligheden af, at PET overhovedet har holdt øje med de kriminelle elementer i de fascistiske dækorganisationer og terror-netværk.

Det borgerlige, antikommunistiske fremstød retter ikke hovedstødet så meget mod de isolerede “maoistiske bankrøvere og politimordere”, men snarere mod hvad de kalder “kommunistiske ditto”, for Blekingegade-folkene kom jo fra en “kommunistisk arbejdskreds”, som den småborgerlige venstre-revisionistist Gotfred Appel kaldte sin gruppe.

Det bliver dermed en forlængelse af de sorte professorers ideologiske felttog mod arbejderklassen, kommunismen og den sovjetiske revolution, hvor ikke bare den statsstøttede professor Bent Jensen fører an i et korstog , som ligefrem får religiøse toner i Dagbladet Information, da avisen i en leder konkluderer at “Kommunismen er den levendegjorte ondskab”, og kommunisterne er “Lenins og Stalins sataniske efterfølgere”(Leder den 28. december 2002).
Blekingegade-sagen skal kanoniseres som et eksempel på “socialistisk vold og terror”.

Det er vigtigt at understrege, at den kommunistiske bevægelse afviser og fordømmer den individuelle terror, som den kom til udtryk hos Blekingegade-gruppen, RAF, Røde Brigader og tusinder af andre småborgerlige “aktivistgruppers” “aktioner”. En del af dem ligefrem opbygget og infiltreret af politiet. Selv om Blekingegade-folkenes og ‘RAF’s retorik smagte lidt af “Rød Revolution”, var deres handlinger dybt skadelige for arbejderklassens og kommunismens sag, og disse “Røde Arme”-folk kastede endnu mere benzin på de borgerlige mediers antikommunistiske propagandabål, hvor kommunismen og den proletariske revolution er udpeget og dømt på forhånd som kættersk, “udemokratisk, terroristisk og undertrykkende, und so weiter”.

Men hverken Øvigs Blekingegadebog eller den kommende spillefilm vil løse PET’s krise :  PET bør åbne arkiverne og lade kommissionen og de tusinder af politisk registrede få adgang til deres akter. Det er den eneste vej for PET.

Om Blekingegade-gruppens klassebaggrund: Det er muligt, at den  småborgerlige venstreopportunistiske Blekingegade-gruppe kan kaldes ‘maoistisk’, ‘rød’ eller ‘venstreorienteret’, men deres klassemæssige baggrund er den samme som RAF`s, (Ulrike Meinhof og andre), som bagmændene til 11. september (Osama bin Ladin med flere) og London-bomberne (den 7. juli 2005), nemlig middelklasen (mellemlagene) og den kapitalistiske overklasse.

Ingen af dem kommer fra arbejderklassen. Som “Stemmen”, et af medlemmerne, siger til Øvig: “Alle i gruppen er vokset op i borgerlige, velfungerende familier . . .”

Den småborgerlige maoisme blev teoretisk og politisk afdækket og afsløret først og fremmest af DKP/ML gennem Forlaget Arbejderen’s udgivelse af bogen: “Imperialismen og revolutionen'”(1), men også de mere dagbogslignende “Betragtninger over Kina” gav et vigtigt bidrag til forståelsen af den småborgerlige revisionistiske udvikling i Kina under Mao Zedongs ledelse.

Maoismen spiller en lige så minimal rolle som den småborgerlige trotskisme i Danmark i dag eller de folk som mener, at socialismen eksisterede i Sovjet og Polen i 1989.

Derimod ser man i systemtro kredse med ‘bekymring’ på den kommunistiske indflydelse med rod i arbejderklassen.

Og det bliver selvklart ikke de ‘maoistiske bankrøvere og politimorderes’ borgerlige klassebaggrund, som PET’s og deres forfatter Peter Ø. Knudsen vil rette hovedskytset imod. Gennem bogen forsøger PET og de borgerligt-socialdemokratiske forsvarere af  spionagen og de udemokratiske Terrorlove  at forsvare dens eksistens som et værn imod “kommunistiske bankrøvere og politimordere”. Det viser også, hvor skadelige Blekingegade-gruppens “aktiviteter” i realiteten var.

Så skadelige, at de i dag udgør det vigtigste forsvar for PET’s udemokratiske stikkeraktiviteter. Derfor rettes det politiske skyts fra både borgerlige og socialdemokratiske forsvarere af PET’s virksomhed mod de revolutionære, kommunistiske organisationer og den folkelige palæstinensiske befrielsesfront PFLP, som aldrig har angrebet mål, som ikke var forbundet med den zionistiske kolonistat Israel -  som idag – sammen med US-Army er Mellemøstens største og farligste terrororganisation.

At politiet havde mulighed for at stoppe de “maoistiske bankrøvere” langt tidligere, fremgår også af bogen “En højere sags tjeneste” (2), som udkom i januar. Politiet kendte til deres krimminelle aktiviteter, og var ifølge politiets egne optegnelser allerede i november 1976 i hælene på gruppen. Men man forholdt sig passivt. (3) Hvorfor? Hvad ventede man på? Ventede man på at finde forbindelser/kontakter til revolutionære kommunister og i solidaritetsorganisationer?

Forbindelser, som ikke fandtes. Ingen af de borgerlige anmeldere tør komme med et troværdigt svar, men det står klart, at myndighederne (politiet og PET) har strikket en - (bort) – forklaring sammen. I medier  videregives PET/politiets “sandheder”. Men som Politiken skriver: “Politiets Efterretningstjeneste gjorde flere gange politiet opmærksom på, at Blekingegadebanden stod bag en række grove røverier”. Hvorfor blev “banden” ikke stoppet tidligere?

De “maoistiske bankrøvere” blev først stoppet i november 1988, da en ildkamp efter postrøveriet i Købmagergade gjorde dem til politimordere. Nu var der kommet “lig på bordet”, som man siger.

————————————————————————–

Noter:

(1) “Imperialismen og revolutionen” og “Betragtninger over Kina I + II” begge af Enver Hoxha, Forlaget Arbejderen, København 1979 og 1980

(2) “En højere sags tjeneste – PET under den kolde krig” Hans Davidsen-Nielsen, Politikens Forlag 2007

Andre kilder: Politiken – MetroX.- DR – INTERPRES

NYHEDER SIDEN : NU rejses kritikken af PET fra pol.dk

PET-Kommission for længe om arbejdet
18. jan. 2007  09.00

Siden 1999 har en kommission arbejdet med at afdække om, Politiets Efterretningstjeneste (PET) efter 1968 fortsat registrerede personer alene på baggrund af deres lovlige politiske aktiviteter.

Ifølge en regeringserklæring skulle den praksis ellers ophøre på det tidspunkt.

Kommissionen blev nedsat af daværende justitsminister Frank Jensen på bagrund af mistanker om, at registreringen fortsatte.

Men arbejdet i kommissionen blokerer for at et andet udvalg kan færdiggøre sine overvejelser om en ny lov for PET’s virksomhed og adgangen til at se, hvad der registreres. Og det generer flere politikere.

PET kommissionen blev nedsat i 1999

Kommissionen består af en formand, landsdommer Leif Aamand, to juraprofessorer Ditlev Tamm og Jens Vedsted-Hansen samt historikerne Johnny Laursen og Regin Schmidt.

Som hovedregel foregår kommissionens arbejde for lukkede døre,  der har dog været enkelte åbne afhøringer.

Undersøgelseskommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for:

1. Politiets efterretningsvirksomhed i perioden 1945-1989 i forhold til politiske partier, faglige konflikter og politisk-ideologisk prægede grupperinger og bevægelser i Danmark og

2. Karakteren af de aktiviteter i politiske partier m.v., der i den nævnte periode var baggrunden for politiets efterretningsvirksomhed på dette område.

Stk. 2. Undersøgelseskommissionen skal endvidere, for så vidt angår perioden 1968-1989, vurdere politiets efterretningsvirksomhed set i forhold til de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, og herunder belyse, om virksomheden er udøvet i overensstemmelse med de regler og retlingslinjer, som har været fastsat af Folketinget eller regeringen.

Stk. 3. Undersøgelseskommissionen kan inden for de rammer, der i øvrigt er fastsat i stk. 1 og 2, beslutte, at dens opgave også skal omfatte nærmere angivne forhold, der vedrører perioden efter 1989. Undersøgelseskommissionens beslutninger herom kan ikke påkæres.

Propaganda for flere penge til PET:

PET bør udvides, DR

Politiets Efterretningstjeneste (PET) skal forstærkes, både kvalitativt og kvantitativt. Det mener Jørn Bro, tidligere operationschef i PET. 
Efter terrorangrebet på USA i september er det nødvendigt med en øget indsats over for potentielt farlige grupper. Jørn Bro, der i dag er politimester i Glostrup, kan med sin erfaring sige, at der skal arbejdes hårdt fra PETs side:

– Tjenesten står over for en kæmpe opgave. Den skal rekruttere kompetente   mennesker, der kan tale de nødvendige sprog, og som forstår sig på de kulturelle problemstillinger det medfører.

Truslen fra Øst
I mange år kom truslen fra Østeuropa. Så efterhånden fik både PET og FE (Forsvarets Efterretningstjeneste) opbygget stor ekspertise på dét område. Men nu er fjendebilledet skiftet fra Warszawapagtlandene til mange små grupper, primært fra det nære Asien.

– Det er et helt andet tankesæt, PET skal sætte sig ind i, og det kræver et stort hold af analytikere, siger Jørn Bro. Han mener, at bekæmpelsen af terrorgrupper i Danmark skal foregå på mange niveauer
:
– Almindelig aflytning og samtaler med mennesker fra disse miljøer skal være med til at danne et overblik. Men også infiltrering af miljøerne er et vigtigt arbejdsredskab.

Det, der skal til, er, at PET hverver folk til tjenesten. Mennesker, der er i miljøet, såvel som folk der har adgang til det. På landets universiteter er der et stort antal, der både kan sætte sig ind i forholdene og desuden taler sproget, som er blandt de vigtigste forudsætninger ifølge Jørn Bro.

Regeringens hjælper
PET skal forsyne regeringen med baggrundsviden. Men den opgave er langt sværere i dag end under den kolde krig, fortæller den tidligere PET-chef:

– Der er så mange forskellige grupper i dag, at det kræver en enorm viden. Personalet hos PET skal ikke alene vide alt om sproget, samfundet, historien og geografien i de pågældende lande. De skal også have et indgående kendskab til de mange grupperinger, der er opstået over de senere år. De skal vide, hvorfor to grupper med det samme mål ikke kan arbejde sammen. Og de skal hele tiden være klar over, fra hvilke grupper den største trussel udgår.

Og det er slet ikke nok med bare et par ansatte. Mens for eksempel to medarbejdere hos PET står for en afhøring, så er der ofte et hold på 10-15 personer bagved, der skal analysere indholdet af afhøringen.

Større efterretningstjeneste
Fra politisk side ønsker flere partier at tilføre PET mere personale. Den konservative leder, Bendt Bendtsen, henvendte sig en uge efter terrorangrebet på USA til justitsministeren:

– Vi bliver nødt til at afsætte flere ressourcer til efterretningsvirksomhed og terrorbekæmpelse, end vi hidtil har gjort. Der er behov for flere personregistreringer. Og det koster mandskab. Jeg forestiller mig mindst 50 mand ekstra med henblik på at foretage registrering af de netværk af terrorsympatisører – og mulige terrorister – der eksisterer i Danmark, siger Bendt Bendtsen.

Jørn Bro vil dog ikke sætte tal på, hvor mange flere, der skal ansættes i PET:

– Det vigtigste er, at de ansatte er kompetente. At kvaliteten er i orden. 

Netavisen 23. juni 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne