Politisk dobbeltspil

Af Folkebevægelsen Mod Nazisme

Ved sit ordinære landsmøde i København lørdag den 9. juni 2007 drøftede Folkebevægelsen Mod Nazisme (FMN) Danmarks tilslutning til EU-landenes nye rammeaftale til bekæmpelse af racismen. Aftalen var dårligt nok vedtaget, før justitsminister Lene Espersen erklærede, at den ikke ville blive anvendt imod nazisterne.
Landsmødet vedtog nedenstående erklæring om regeringens faktiske grønne lys for nazisterne:

Sammen med de 27andre lande med medlemskab i EU tilsluttede Danmark sig den 19. april 2007 en rammeaftale, der erklærer at ville bekæmpe racismen, opildnen til racehad og vold samt benægtelse af nazisternes systematiske jødeudryddelser, sammenfattet i begre­bet Holocaust, oprindelig ‘brandoffer’.

Straks efter vedtagelsen gav justitsminister Lene Espersen (K) udtryk for stor glæde over tilslutningen og erklærede i samme åndedrag, at i hendes ministertid ville den i hvert fald ikke blive brugt til begrænsning af nazisternes ytringsfrihed. Justitsministeren blæste således med mel i munden og bidrog yderligere til at undergrave Danmarks i forvejen stærkt ramponerede politiske troværdighed.

Det samme dobbeltspil er f.eks. kendetegnende for håndteringen af sagen om den danske krigsforbryder Søren Kam, som under den tyske besættelse deltog i den første tyske dødspatrulje, der bortførte og myrdede B.T.-redaktør Carl Henrik Clemmensen. Selv om danske domstole i kraft af gældende lov krævede SS-manden Søren Kam udleveret fra sit eksil i Tyskland til strafforfølgelse i Danmark, foretog regeringen og Lene Espersen sig intet som helst for at få effektueret udleveringskravet, efter at det var afvist af en dommer i Bayern.
Med andre ord sætter den danske regering tysk ret over dansk ret – og lader arrogant den politiske moral og retfærdigheden i stikken.

Danmarks næsten utrolige dobbeltspil skal ses på baggrund af, at Tyskland og Østrig havde givet udtryk for forventning om, at Danmark nu ville skærpe sin liberale holdning over for nazismen.
Men den danske regerings holdning er sådan set klar nok. Politikerne har konsekvent holdt hånden over nazisterne og har givet dem fri bane til frit at udfolde sig, som de har lyst til – således som det f.eks. var tilfældet i Hillerød den 4. februar 2006. FMN opfordrer politikerne til at ændre holdning og fremme anti-fascismen – og alle andre til at placere sig på den fløj, der alvorligt og aktivt bekæmper den menneskefjendske fascisme og racisme.

Om Hillerød-episoden – se mere i FMN’s og Aktive Modstandsfolks antifascistiske tidsskrift Håndslag 2/2006

Se også

Folkebevægelsen Mod Nazisme landsmøde

Stop besættelserne – Stands en ny kaprustning

Netavisen 19. juni 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne