Enhedslisten og den offentlige mening

Kommunistisk Politik 10, 2007

Enhedslistens landsmøde i bededagsferien 2007 har været genstand for en utrolig medieopmærksomhed. Politisk står det sløjt til, men der er plads til næsten alle fra den pragmatiske venstresump.

Det kan ikke siges for tit: Enhedslisten vil pege på Socialdemokraternes formand som leder af forhandlingerne om en ny regering.
Enhedslistens beretning slog fast, at det havde været et godt år for Enhedslisten.

Men Socialdemokratiets mange svigt får stadig ingen konsekvenser for taktik, strategi eller bare daglig politik. Man er både i lokale byråd og i folketinget med på at give magten til Ritt Bjerregaard og Helle Thorning.
Landsmødet opstillede et mål om at deltage i en socialistisk regering:

”Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten bør være naturlige samarbejdspartnere for de folkelige bevægelser, men bevægelserne må fastholde deres uafhængighed af partierne. Til gengæld må partierne klart melde ud i forhold til bevægelsernes krav, ligesom de bør indgå i en dialog med bevægelserne om partiernes politik i øvrigt. Gennem en sådan vekselvirkning mellem partierne og bevægelser kan der udvikles et fælles forpligtende grundlag for en anden politik og en anden regering.”

På spørgsmålet om EU var der fortsat opbakning til Ud af EU-parolen, selvom en mindre gruppe unge medlemmer ikke kunne se, hvad det skulle gøre godt for, når meget af det daglige arbejde peger i retning af at arbejde inden for rammerne af systemet. Enhedslisten støtter fortsat den folkelige og tværpolitiske EU-modstand, som den er kommet til udtryk i EU-bevægelserne, og stiller ind til videre ikke selvstændigt op til EU-parlamentet. Uanset om det bliver EU-forfatningen eller EU-forfatningen light, vil Enhedslisten have folkeafstemning. Hverken SF eller Socialdemokratiet er enige i dette.

SF og Det Radikale Venstre har skiftet hest og støtter en kriminalisering af køberne af prostitution. På landsmødet var det til debat, hvor langt Enhedslisten ville følge det svenske forbillede. Vedtaget blev en støtte til, at ”en lov, der forbyder køb af seksuelle ydelser, vil sende et stærkt signal om respekt kønnene imellem”. Den underliggende debat trækker i mange forskellige retninger, fra et konkret arbejde mod de kvindeundertrykkende kriminelle miljøer, der driver slavehandel og handel med hårde stoffer, til en kamp mod kommercialisering af sex og hele porno- og prostitutionsindustrien.

Initiativet for flere ungdomshuse og retsgruppen ABC, der arbejder med retshjælp for de unge, der blev fængslet i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset, modtog Enhedslistens symbolske græsrodspris på 10.000 kroner.

– Det har været imponerende at se det hav af initiativer til forsvar for ungdomshuse og fristeder, som er opstået i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej 69. Der var derfor ingen tvivl i Rød Fonds bestyrelse om, at prisen i år skulle gå til nogle af disse aktiviteter.

En ung kvinde fra Odense har opbragt sindene i alle Enhedslistens smågrupper. Det var dog først, da hun gik fra at være lokalt medlem til at blive opstillet til folketinget, at hun blev tillagt symbolværdi for stort set hvad som helst.

Formanden for DKP Henrik Stamer Hedin udtalte f.eks.:
”Den opportunistiske principløshed, der kommer til udtryk i opstillingen af Abdol-Hamid, har objektivt ført Enhedslisten over på reaktionens side.”

Som konsekvens af denne situation er DKP bekymret. Oppe i Randers har den lokale DKP-afdeling forfattet en udtalelse imod deres egen formand:

”Det ville være i den samlede venstrefløjs og DKP’s interesse, at denne efterhånden meget afsporede debat om beklædningsgenstande og hilsningsritualer fremover kom til at handle om politisk indhold.”

Rune Engelbrecht har vist droppet sit eget partiprojekt og giver på Modkraft.dk DKP meget mere kredit, end de har fortjent, og retter følgende vulgære angreb mod marxismen:

Derved bekræftes det da også, at det entydigt er DKP, der er Enhedslistens socialistiske fundamentalister. De har ikke rykket sig én centimeter i forhold til Marx’ dogme om religion som ’folkets opium’.”
Det ledende medlem af IS Jakob Nerup skriver i et læserbrev til Jyllandsposten:

”Alt for længe har venstrefløjen passivt accepteret den stærkt stigende racistiske og islamofobiske tone og enten stukket hovedet i busken eller direkte deltaget i hetzen, sådan som nogle SF’ere gør. Det skal være slut nu, så vi kan få tydeliggjort, at ægte venstreorienterede er mangfoldige og forsvarere af de undertrykte.”

Det er kun et år siden, at IS kom med i Enhedslisten, og nu er listen pludselig ”venstrefløjen”. Tidligere har Enhedslisten sammen med andre været med til at forhindre, at religiøse antiimperialister fra indvandreorganisationer fik taletid, så der f.eks. kunne gives plads til en NATO-tilhænger.
I et forslag til Irak-udtalelse fra landsmødet hedder det bl.a.:

Modstandsbevægelsen i Irak kan ikke kaldes en befrielsesbevægelse, og deres sejr i Irak vil bare være den ene form for barbaris sejr over et andet. Det er en bevægelse uden fælles projekt, og mest af alt repræsenterer de enkelte grupper sekteriske interesser.” Den danske Enhedsliste ved derimod, hvad der er godt for irakerne!

Den unge kvinde fra Odense fik fuld opbakning fra landsmødet og står til at komme i folketinget, hvis stemmetallet bevares. Det ville være et fremskridt, hvis man i fremtiden ville arbejde for ægte antiimperialisme og mangfoldighed i praksis.
-fsk

Netavisen 9. maj 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne