OK07: LO fortier behovet for arbejdstidsnedsættelse

Kommunistisk Politik 23, 2006

Arbejdstiden er vokset i de sidste 10 år. Danskerne arbejder mere og mere. Alligevel vil LO ikke rejse krav om nedsat arbejdstid i forbindelse med OK07. I stedet retter man alene fokus på løn.

Ifølge en ny undersøgelse for LO’s Ugebrev A4 har danskerne stort set kun én ting i hovedet i forbindelse med de kommende overenskomster: Højere løn. Ugebrevet skriver:
”Drop de bløde pakker. Vi vil have klejner, moneter, skejser, mammon, grunker, gysser, stakater. Lønmodtagernes melding inden de kommende overenskomstforhandlinger i den private sektor kan ikke misforstås: Højere løn står øverst på dagsordenen. Det viser en spritny undersøgelse af lønmodtagernes prioriteringer, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4.”

Tyske arbejdere i kamp for nedsat arbejdstid

Ugebrevet redegør imidlertid ikke i detaljer for undersøgelsen – f.eks. hvilke spørgsmål der er stillet til 958 medlemmer af LO-forbund, ansat i den private sektor. Eller om der overhovedet er stillet spørgsmål vedrørende arbejdstidsforkortelse.
Der er grund til at være skeptisk. LO har i årevis afvist at rejse krav om generelle arbejdstidsforkortelser og har i stedet bidraget til en reel forlængelse af arbejdstiden – helt i overensstemmelse ikke bare med arbejdsgivernes ønsker, men også med det nyliberale EU og dets ‘fleksible arbejdsmarked’ med ‘fleksibel arbejdstid’.

Arbejdstiden steget fra 1995 til 2005

Behovet for nedsættelse af arbejdstiden er skrigende, for danskerne knokler mere og mere. På trods af den almindelige antagelse er arbejdstiden nemlig ikke vokset, men steget konstant også gennem de sidste 10 år. Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik arbejder danskerne i gennemsnit mere end for 10 år siden – på trods af længere ferie og at arbejdsugen er sat ned fra 39 til 37 timer.
Antallet af faktiske arbejdstimer er nemlig steget med 11 procent fra 1995 til 2005, mens beskæftigelsen kun er steget med 8 procent. Det betyder simpelthen, at hver eneste ansat i gennemsnit arbejder en time mere om ugen end i 1995!
Overarbejde er med andre ord mere regelen end undtagelsen – og ‘flekstiden’ betyder, at de ansatte knokler mere, samtidig med at skellet mellem ‘arbejde’ og ‘fritid’ ofte udviskes.
– Ud over at arbejdstiden er steget, har den måde, vi arbejder på, også ændret sig.
Arbejdet er blevet grænseløst
, siger formanden for Familie- og Arbejdsliv-kommissionen, professor i familieret Linda Nielsen til Jyllands-Posten. Regeringen, DA og LO har netop udsat offentliggørelsen af kommissionens resultater til efter OK07.
Arbejde uden for den almindelige arbejdstid, om aftenen, i weekender og i ferier er blevet mere udbredt, og det truer balancen mellem arbejde og familie. Alle undersøgelser viser, at den stadig længere arbejdstid og det opskruede arbejdstempo truer og stresser – ikke mindst børnefamilierne

Arbejdskøberne vil have længere arbejdstid

Mens LO går stille med dørene omkring arbejdstiden og fortsat afviser at rejse kravet om 35-timers arbejdsuge og gå i retning af 30-timers ugen, går arbejdskøberne den modsatte vej. I praksis er arbejdstiden sat i vejret. Nu skal den sættes yderligere op både formelt og reelt.
Formanden for Dansk Industri Henning Dyremose har foreslået at hæve den ugentlige arbejdstid til 39 timer. Angiveligt for at afhjælpe problemerne med at skaffe arbejdskraft.
– Reelt er arbejdstiden vel over 39 timer i gennemsnit, så jeg tror alene det handler om at slippe for at betale overarbejdstillæg i de to ekstra timer, siger Børge Frederiksen, der er formand for 3F ‘s industrigruppe. 3F vil tage det voksende overarbejde op og kræve en mere planlagt arbejdstid ved OK07, men forlanger ligesom LO ikke en generel nedsættelse af arbejdstiden.

Se også:

Familierapport udskydes til efter OK07
Kommunstisk Politik 23, 2006

Netavsen 5. december 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater