En vanvittig udvikling i EU: På vej mod 60 timers arbejdsuge

Kommunistisk Politik 21, 2006

Meget peger på, at EU med den danske regerings støtte vil tillade, at EU-lande kan indføre 60 timers arbejdsuge.

Tirsdag den 7. november fremlagde Finland et kompromisforslag om det omstridte arbejdstidsdirektiv, der giver EU-lande mulighed for en undtagelse fra 48 timers-arbejdsugen. Danmarks regering støttede forslaget.

Claus Hjort-Frederiksen:
For arbejduge på op til 60 timer!

EU’s syn på rådighedsvagter og hviletidsbestemmelser bruges som argument for en udvidelse af arbejdsugen.

– Hvis EU gennemfører en tilladelse af 60 timers arbejdsuge, vil det åbne for en voldsom underminering af danske aftaler og regler om arbejdstiden. Man skal være utrolig naiv, hvis man tror, at det kun vil blive brugt i forbindelse med rådighedsvagter og hviletidsbestemmelser blandt for eksempel læger og brandmænd, udtaler Ole Krarup, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

– Lønmodtagere vil i de lande, som benytter sig af reglen, blive presset til at arbejde længere. Og vi vil opleve en rå udnyttelse af fattige mennesker i lande med høj arbejdsløshed. Det er en meget farlig vej, som rummer betydelige udfordringer til fagbevægelsen,
tilføjer Ole Krarup, der gennem mange år har beskæftiget sig med arbejdsret, både som professor ved Københavns Universitet og som advokat for fagbevægelsen i arbejdsretlige konflikter.

På ministermødet samme dag afviste imidlertid fem lande ‘kompromisforslaget’ – Frankrig, Spanien, Italien, Grækenland og Cypern, mens Danmark støttede det. De fem landes hovedargument imod det, var at der burde sættes en klar deadline for at fjerne en bestemmelse om, at ansatte kan arbejde længere end de nuværende EU-reglers gennemsnits-arbejdstid på 48 (!) timer om ugen!

Denne modstand betyder, at situationen med hensyn til arbejdstidsregler fortsat er fastlåst, som det har været tilfældet i de seneste fem år. Det finske ‘kompromis’ var det femte mislykkede forsøg på at nå til enighed.

Se også

Der knokles mere og mere
Kommunistisk Politik 21, 2006

Netavisen 8. november 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne