Dødsdommen over Saddam Hussein: Et tveægget sværd

Leder
Kommunistisk Politik 21, 2006

Saddam Hussein dømt til hængning for ‘forbrydelser mod menneskeheden’: Det var det forventede resultat af den langvarige pseudo-retssag gennemført under amerikansk besættelse. En amerikansk ledet politisk skueproces udført af besættelsesmagtens marionetter. Og en ny politisk forbrydelse med en retsfarce, der har brudt alle normer, og blev garneret med mord på forsvarsadvokater, tyveri af forsvarsmateriale og andre skumle handlinger.

En ‘sejrherredomstol‘, som den tidlige amerikanske justitsminister Ramsey Clark kaldte den. Han tilhører et stærkt hold af internationale forsvarsadvokater, og blev udvist fra ‘retten’ før den forhåndsgivne og til intern amerikansk brug timede domsafsigelse.

Vi har i dette blad fra den første dag betegnet processen mod Saddam Hussein, Iraks legitime præsident, som en illegitim skueproces, en ny krænkelse af international lov fra USA’s og de ulovlige besættelsesmagters side.

Ramsey Clark og det internationale hold af forsvarsadvokater kalder den faceagtige skueproces for ‘en hån mod retfærdigheden’ og dommene over Saddam og hans kammerater for ‘uretfærdige domme’ fra en ‘illegal domstol’, hvor de blev ‘frataget retten til at forsvare sig selv’. Fundamentale principper i international og også irakisk lov blev overtrådt.

‘Dommen’ imod Saddam Hussein er i virkeligheden en dom imod det irakiske folks selvstændighed, og et desperat træk fra en desperat besættelsesmagt, anført af en amerikansk præsident, som er hårdt trængt både i Irak og på hjemmefronten.

Alt i Irak har været en fiasko: Besættelsen. ‘Genopbygningen’. ‘Demokratiseringen’. Abu Ghraib, dødpatruljer, sekteriske mord i stedet for stabilitet og fremgang. Der er intet at prale med, og endnu værre: intet at bedrage med.

‘Valgene’, som ingen tager alvorligt, og det ‘retssamfundet’, man påstår at have skabt, hvor lovløshed råder i et omfang, der får anklagen mod Saddam Hussein for at være skyld i henrettelse af 148 shia-muslimer fra landsbyens Dujail efter et mordforsøg på ham, til at virke latterlig. Dette antal er i underkanten af, hvad der sker på en god dag i Baghdad – og langt under det daglige antal dræbte i Irak som helhed.

Ifølge international lov er der ingen tvivl om, hvem der har ansvaret for slagterierne og de sekteriske mord: det er besættelsesmagten og dens politiske og militære øverstbefalende. Folkemordet på det irakiske folk er ikke begået af Saddam Hussein, men af den militære koalition i første Golfkrig, gennem de påfølgende barbariske sanktioner, som har kostet over 1½ million irakere livet, og siden marts 2003 har krævet over 655.000 dræbte.

For USA er retssagen og dommen et propagandatrick for at retfærdiggøre den amerikanske besættelse og røveriet af Iraks olie. Skurken er stillet til regnskab for sine onde gerninger! Halmstrået, man klamrer sig til, især efter at løgnen om masseødelæggelsesvåben og forbindelse til Al Quida for længst er afsløret som falske rygter.

Denne dom og kommende retsfarcer og dødsdomme mod Saddam Hussein skal dække over USA’s ufattelige forbrydelser mod det irakiske folk. Og den er i sig selv en forbrydelse, som begås i en fjentlig hensigt: at splitte Irak og opmuntre til borgerkrig.

Men dommen er også et tveægget sværd. Den vil styrke den forbitrede og fremgangsrige modstand mod de udenlandske besættelsesstyrker og de irakiske kollaboratører. Ikke mindst hvis den eksekveres.

Det vil ikke bare skabe en arabisk martyr. Saddam Husseins mod i en fjendtlig retssal og evne til at vende anklagen mod de virkelige forbrydere har båret mindelser om Georgi Dimitrovs beundringsværdige optræden som anklaget hos nazisterne. Det vil heller ikke være i stand til at afværge besættelsesmagternes og kollaboratørernes uundgåelige nederlag. At den irakiske nations enhed og selvstændighed er det, der ligger den ulovligt afsatte præsident mest på sinde, ses af hans opfordringer til den bredest mulige nationale forsoning og tilgivelse.

Var det retfærdighed, der var sat på dagsorden, havde domstolen set helt anderledes ud. Så var det bagmændene: USA, Storbritannien, Danmark m.fl. samt kollaboratørerne, som stod til ansvar ved en international krigsforbryderdomstol a la Nürnberg.
Dødsdommen over Saddam Hussein er et tveægget sværd.

Se KPs lederartikel ved ‘retssagens’ begyndelse

Skueprocessen mod Iraks præsident
Kommunistisk Politik 24, 2005

Se også
Forsvarskomiteen for præsident Saddam Hussein og hans kammerater om døds”dommen”
Frit Irak Blog

Netavisen 6. november 2006
Opdateret 8. november 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne