Aktionerne må fortsættes

Udtalelse
Arbejderpartiet Kommunisterne
APK -Århus

5. oktober 2006

Kære aktionerende og I andre, der er ramt af besparelser!

Århus Byråd og Fogh-regeringen har ikke åbnet for pengekasserne endnu. Så kampen for velfærd til alle må fortsættes. Vi ved, at privatiseringsbølgen yderligere vil tage fart, når kommunalreformen er trådt i kraft om blot tre måneder. Vi ved også godt, at dette hurtigt vil betyde fortsatte forværringer i velfærden for det store flertal.

Derfor må der fortsat aktioneres. Alternative aktionsformer må tages i brug, når strejkerne og blokaderne ophører.
Det er nødvendigt at fastholde netværk og aktionsgrupper.

Der må laves en fælles aktionsplan for samtlige berørte områder i Århus kommune. Pædagoger, omsorgspersonalet, de gamle og uddannelsesstederne må udvikle kampformerne sammen.

Ved byrådsmødet den 11. oktober bør der igen demonstreres på Rådhuspladsen.
Man kan også forestille sig fremtidige markeringer ved byrådsmøderne på pladsen onsdag hver 14. dag.

Hvis besparelserne bliver gennemført på trods af vores massive protester, kan civil ulydighed tages i anvendelse. Byrådets besparelsesplaner må boykottes: Vi må nægte at deltage i besparelserne, hvor vi kan. Personale og brugere på de nedlægningstruede institutioner må nægte at deltage i de praktiske lukningsbestræbelser. Symbolske blokader, besættelser, punktstrejker og demonstrationer må tages i brug.

LO Århus har svigtet

Vi har før kritiseret formanden for LO Århus, Hans Halvorsen, for sin dobbeltrolle i nedskæringsspillet. Den ene dag skærer han i velfærden i byrådet, den næste dag demonstrerer han mod samme, den tredje dag skærer han ned igen og sådan derudad.

I sin tale ved 3. oktober nævnte han ikke besparelserne i Århus med et eneste ord. Vel sidder Fogh og co. tungt på statskassen. Men vi demonstranter protesterede altså også mod Halvorsens så kære byrådsflertal. At vores lokale kamp bliver forbigået, må siges at være et megahykleri og et forræderi mod det kæmpende Århus. Han måtte da også modtage mishagsytringer fra folkemængden.

Hvor blev de private arbejdspladser af?

Hvorfor var der ikke varslet aktioner og arbejdsnedlæggelser på de store private arbejdspladser? Det kan kun skyldes, at LO Århus og de faglige topledere ikke har ønsket en udvidelse af kampen. Dette kan kun hænge sammen med, at det er fagbosserne i byen, som har anbefalet og fået valgt Nikolai Wammen som borgmester.

SKROT VELFÆRDSREFORMEN

ANNULLER DET KOMMUNALE SPAREFORLIG

Vi forlanger stadig VELFÆRD TIL ALLE, også i Århus

Arbejderpartiet Kommunisterne – Østjylland
Oktober, Ny Munkegade 88, kld., 8000 Århus C

Netavisen 11. oktober 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne