USA´s og Israels forbrydelser er forbrydelser mod menneskeheden!

Ved Iranska Arbetets Parti (Toufan)
Den 26. juli 2006 toufan.toufa.org

De brott som begåtts av USA-imperialisterna och de israeliska sionisterna mot folken i Libanon och Palestina är brott mot mänskligheten!   Under nästan två veckor har den rasistiska och sionistiska regimen i Israel bombat och slaktat folken i Libanon och Palestina.

I detta krig mot mänskligheten åtnjuter den israeliska regimen USA-imperialisternas ovillkorliga stöd, hyser ingen respekt för internationellt erkända normer och har slutit till sina öron för allmänhetens protester i världen. De “civiliserade” och terroristiska israeliska sionisterna har bedrivit ett fullskaligt krig mot försvarslösa civila i Libanon och Palestina och avslöjar sitt barbari genom att bomba städerna.

Enligt rapporter har fler än 500 libaneser mist livet, fler än 2000 skadats och över 700 000 tvingats på flykt. Det barbariska våldet mot libaneser och palestinier pågår fortfarande, och de omänskliga förhållandena håller på att förvärras.  

Den barbariska israeliska och amerikanska aggressionen mot Libanon och Palestina möts med ilska och avsky av världens folk. Det står nu klart att denna militära operation är ett planlagt anfallskrig och, tvärtemot vad USA och Israel hävdar, inte har någonting att göra med tillfångatagandet av tre israeliska soldater i Libanon och på Gazaremsan.

Det har nu gått en tid sedan USA fastnade i kvicksanden i Irak och Afghanistan och det finns ingen klar utväg för USA och dess allierade ur deras kris. De amerikanska myndigheterna försöker avleda allmänhetens uppmärksamhet från Irak och Afghanistan över till Libanon och Palestina i hopp om att något fönster ska öppnas för dem.

Dessutom har USA och Israel sedan en tid tillbaka övervägt en militär invasion av Iran. Genom att anklaga Iran för att vara inblandat i händelserna i Libanon och Palestina, bereder USA och Israel nu marken för farligare äventyr. Efter ockupation av Libanon och avväpning av Hizbollahs rörelse, kommer det att bli Irans och Syriens tur. De diplomatiska uttalanden Bushadministrationen gjort, indikerar att de har planlagt aggression mot Iran och Syrien.  

För det strategiska målet att lägga beslag på Mellanösterns energiresurser och för att påtvinga rivalerna sin överhöghet, behöver USA-imperialisterna Israel till att åstadkomma fiendskap och splittring i regionen, till att befordra USA:s dominans över Kaukasus, Nordafrika och mellanöstern, och till att ha en pålitlig bas för undertryckandet av de revolutionära, kommunistiska och befrielserörelserna.  

De israeliska sionisterna har sökt spärra in och förslava hela den palestinska nationen, men Palestinas folk har kämpat tappert mot det israeliska förtrycket. Det står idag klart, att den sionistiska politiken att rycka upp palestinierna med rötterna och att ockupera Libanon med hänvisning till “säkerhet” och “rätten att existera”, har lidit ett svidande nederlag.

Man kan inte hänvisa till “nazismens förbrytelser” för att begå “nazistiska förbrytelser” mot palestinier och libaneser. USA:s och Israels statsterrorism och de imperialistiska monopolens intressen är upphov till de eländiga förhållanden som råder i Irak, Afghanistan, Libanon, Palestina, Mellanösternregionen och världen. man måste stå upp mot fascismen, imperialismen och sionismen.  

Iranska Arbetets Parti (Toufan) kräver ett omedelbart stopp för den israeliska förstörelsen av Libanon och Palestina. Vårt Parti kräver de israeliska ockupationsstyrkornas omedelbara och ovillkorliga tillbakadragande och att Israel betalar skadestånd till folken i regionen. Vi anser att sionism är rasism och expansionism.

Vi fördömer de sionistisk-imperialistiska aggressionerna mot Libanon, Syrien, Iran eller vilket annat land som helst i regionen och kräver slut på alla fientligheter mot regionens folk. Vårt Parti stödjer folkets legitima och rättfärdiga kamp i Palestina och Libanon för frihet och nationellt oberoende.

Vi fördömer de massakrer och den fysiska eliminering folket i regionen utsätts för i Israels “säkerhets” namn. Iranska Arbetets Parti (Toufan) är för den säkerhet som erkänner alla folks rättigheter i regionen. Folkets kamp kommer att fortsätta flamma i Irak, Afghanistan, Libanon och Palestina tills deras rättigheter erkänts och uppnåtts.  

Uppgiften för kamraterna i Partiet är att försvara den legitima och rättfärdiga kamp som Libanons och Palestinas folk för, att mobilisera världens frihetsälskande folk till antiimperialistiska och antifascistiska demonstrationer samt att avslöja imperialisternas och de sionistiska gängens illvilliga strävanden i Mellanöstern.  

USA-imperialister och israeliska sionister – bort med tassarna från Mellanösterns folk!  

toufan.toufa.org – www.toufan.org 

Netavisen 8. august 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne