Global ungdom forrest på barrikaderne

International Ungdomslejr 2006 i Fælledparken 1. maj

Tale holdt af Troels Riis Larsen for International Ungdomslejr 2006 ved dens 1. maj-arrangement på Den røde Plads ved Frimurerlogen i Fælledparken

Overalt i verden er unge i kamp mod imperialismens krige og mod monopolernes udplyndring.
Det er gigantdemonstrationernes og masseaktionernes tid.

I to måneder kæmpede f.eks. den franske ungdom mod en ny arbejdsmarkedslov – CPE – der ville fjerne de sidste rettigheder i forhold til arbejdskøberne.
Millioner af mennesker gik på gaderne. De fleste universiteter og gymnasier blev besat. Da det kulminerede og arbejderne gik med i protesterne blev Frankrig lagt stille. Trafikknudepunkter og banegårde blev blokeret – og op til påske måtte Chirac-regeringen give sig. Den trak CPE tilbage.

Vi skal lære af disse kampe – og i år får vi her i Danmark en enestående lejlighed til det.
DET ER DEN 20. INTERNATIONALE UNGDOMSLEJR, som finder sted i Nordsjælland fra den 28. juli til den 6. august.
Hundredvis af unge antifascister og antiimperialister fra hele verden mødes der – for at lave verden om. De kommer fra alle kontinenter og fra mere end 20 lande. Fra det latinamerikanske kontinent, fra Afrika, fra Mellemøsten, Irak og Palæstina, fra Frankrig, Tyskland, Spanien, Tyrkiet, de skandinaviske lande.

Som på 1. maj bliver der af fed musik med mange danske og udenlandske bands på IUL2006 –
Her Organiseret Riminalitet i Fælledparken

Folk, der står forrest på barrikaderne i mange af de internationale brændpunkter vil komme på lejren for at fortælle om deres kamp og lære af andre. Hundreder af danske unge vil få lejlighed til at lære af dem – og lejlighed til at give vores erfaringer videre.

Kampen mod krig, imperialisme og fascisme er international. Det er de samme fjender, som truer vores og klodens fremtid – og vi må tænke, handle og lære globalt.

At være med på en sådan lejr med unge der vil lave verden om er en oplevelse for livet. En oplevelse af international styrke og sammenhold, som man ikke finder andre steder.
De antifascistiske og antiimperialistiske ungdomslejre afholdes hvert andet år – på forskellige kontinenter. Jeg har selv været med to gange – i Spanien og i Tyrkiet – og har taget masser af inspiration og styrke med hjem hver gang.

Verdensmusik med Yüksel – Konferencier Izlem Aydin

Og nu er turen altså kommet til at det er Danmark som er vært.
Det foregår altså i slutningen af juli og begyndelsen af august. –På Isterød høj- og efterskole i nærheden af Hørsholm – det gamle Tidens Højskole. I mere end en uge vil stedet forvandle sig til en global revolutionær landsby. Der vil være aktiviteter dagen lang. Politiske oplæg og temaer om Mellemøsten, Irak og Palæstina – om ungdommens og folkenes kampe i Latinamerika – om ungdommens kamp i Frankrig og i hele EU. Der vil være stormøder, seminarer og workshops. Der vil være super fede fester med masser af musik fra hele verden og gode danske bands. Der vil være sport, udflugter, aktioner. Og små intime cafeer hvor man kan mødes.

Ole D. & Nage på scenen

Her på pladsen kan man få en avis om lejren, som fortæller meget mere om programmet med en masse mere om hvad der sker – og om alle de praktiske ting. Det koster kun mindre end Roskilde – nemlig 995 kr. – og det dækker det hele – Musik, , kultur, oplevelser og selvfølgelig indkvartering og mad tre gange om dagen.
Man kan også være med som aktivist eller arrangere en workshop, hvis man har noget, man brænder for at få formidler til andre unge fra hele kloden.

Lejren er åben for alle, der vil være med i kampen mod krig og fascisme og for ungdommens rettigheder.

Lars Grenaa – Det muntre køkken

Nogle få dage før den franske regering måtte bøje sig for ungdommens masseprotester sendte nogle af de unge, der kommer på lejren en hilsen til den danske ungdom og international ungdomslejr 2006.
De skrev blandt andet:

”Mobiliseringen af ungdommen mod denne rene nyliberale antireform CPE kommer efter sejren med Nej’et til den nyliberale EU-forfatning, som ungdommen massivt stemte imod.
Så fulgte raseriudbruddet i forstæderne i november 2005 – et udtryk for vrede og fortvivlelse, fordi der er ‘NO FUTURE’ for ungdommen i dette samfund, især ikke for unge, som er født i Frankrig, men hvis forældre kommer fra Afrika.
Den kæmpemobilisering, som nu finder sted, er en gigantisk skole i enhed, i politik, i organisering. Vi deltager aktivt i denne bevægelse.
Vi ved, at den europæiske ungdom støtter os; det er en opmuntring til at kæmpe, til at organisere og til at sejre!”


Folk på Den Røde Plads – International Ungdomslejrs 1. maj 2006

Den franske ungdom kæmper for at sejre – og den vinder sejre. Vi danske unge er også i kamp. Allerede i morgen – den 2. maj – protesterer elever over hele landet mod den nyliberale skolereform og fjernelsen af gruppeeksaminer. Den 17. maj deltager vi unge i kæmpeprotesten mod Fogh-regeringens anti-velfærdsreform.

Vi har brug for støtte fra den internationale ungdom – ligesom den har brug for vores støtte.
International Ungdomslejr i Nordsjælland er det bedste sted til at få viden om, hvad der foregår globalt, til at lære unge der kæmper over hele verden, at kende.

Jeg kan kun opfordre til at I benytter jer af chancen.

Vi må lære globalt af hinanden, for kampen er international!
God og rød 1. maj

Se mere på International Ungdomslejrs hjemmeside

www.iul2006.net

Se også

En bedre verden og et bedre Danmark – det må vi selv skabe
1. maj-tale af Cathrine Pedersen, formand for DKU, ved IUL2006’s 1. maj i Fælledparken

-End –


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne