Nok er nok – lær af Frankrig

Faglig kommentar, Kommunistisk Politik 8, 2006

Situationen skriger på handling og samlet modstand.
Den sorte lovpakke må af bordet – Frankrig har vist vejen.

Den ”reformpakke” regeringen har fremlagt med en måneds forsinkelse, på grund af deres selvskabte Muhammedkrise, er et længe forberedt sort angreb på den arbejdende befolkning. Med konsekvenser der i særlig grad rammer arbejderklassen og dens mest udsatte grupper.

Den vil betyde et endnu mere klassedelt samfund og en marginalisering af stadig flere, hvis blot dele af den bliver gennemført. Det skal nok blive godt på længere sigt prædiker de – hvis vi bare:

– Fjerner halvdelen af dagpengene i et bagholdsangreb på alle under 29 år, som ikke er motiveret for uddannelse, – kontrollerer, ydmyger og straffer de arbejdsløse, – gør videregående uddannelse til et klart privilegium for unge fra akademikerhjem og fratager studerende mulighed for anden længerevarende praktisk erfaring, – hvis vi fratager folk retten til at gå på efterløn ved 60 år på trods af, at stress og nedslidning er en folkesygdom, og- hvis vi afskaffer efterlønsordningen ved at undergrave og eliminere den

Det skal ske af hensyn til, ”at der i fremtiden er for få erhvervsaktive på arbejdsmarkedet til at sikre produktion og velfærdsgoder”. Som om der er næsten fuld beskæftigelse i Danmark, og at de der er arbejdsløse i høj grad selv er skyld i det – alt imens virksomheder flytter produktionen til udlandet.

Man udelader bevidst at der sker en fortsat værditilvækst og øget produktivitet, som vil betyde at der skal benyttes stadig færre til samme produktion. I dag har vi flere hundrede tusinde arbejdsløse som arbejdsmarkedet ikke står til rådighed for , andet end som tvangsarbejdere, samtidig tales om behovet for import af udenlandsk arbejdskraft.

Myten om de manglende hænder er sat i værk for at få os til at acceptere angrebene eller selv føle os skyldige: Det er arbejdsløse, der ikke gider arbejde, det er studerende som er dovne og ikke kan komme i gang eller blive færdige, og at det er de ældre, der har det for godt og sagtens kan arbejdere længere.

For kapitalen er det et must at få afskaffet efterlønnen og hævet pensionsalderen for at sikre et endnu større udbud af arbejdskraft. Sikringen af en stor arbejsløshedshær, helst uden rettigheder og ned på et eksistenminimum, der skal fungere som en advarsel og virke disciplinerende på de der er i arbejde. Nedsættelsen af dagpenge for alle unge under 29 år og uden uddannelse er vigtig som murbrækker for at sænke sociale ydelser og lønninger generelt.

”Danmark skal være verdens mest konkurrencedygtige økonomi”. Det man med anti-velfærdsreformen er i gang med, er virkeliggørelse af EU’s Agenda2010 strategi. Regeringerne og virksomhederne er i fuld gang med omfattende lovændringer og nedskæringer, men med små variationer. Privatisering, angreb på arbejdsløse, fjernelse af mindstelønnen, udvidet arbejdstid, hævelse af pensionsalder, forringelse af pensioner og på virksomheder direkte lønsænkning.

Angreb som i andre lande har fået masserne på gaden som vi f.eks. så det i Tyskland imod Hartz IV med udvikling af mandagsdemonstrationer og senest med langvarige strejker i den offentlige sektor imod arbejdsgivernes krav om øget arbejdstid.

I Frankrig her vi igennem de sidste mange uger set ungdommen gå på barrikaderne sammen med fagforeninger og arbejdsplader- svare igen med en styrke og beslutsomhed, som ikke er set i flere årtier og som vil give efterdønninger med en forhåbentlig inspiration i hele Europa. Gentagne gange har det bragt millioner på gaden imod den forhadte lov og lagt Frankrig stille. Det har nu tvunget præsident Chirac og premierminister Villepin til at trække loven tilbage.
Tilbagetrækningen af loven er en kæmpesejr for alle arbejdere i Europa
.

Vi må i Danmark lade os inspirere af denne beslutsomhed og denne brede enhed. Faglige organisationer, de uddannelsessøgende m.fl. har indkaldt til bredt protestmøde mandag den 8. maj og lagt op til at der her og nu diskuteres modstand.

Der er nu behov for at gå udover de faglige legale rammer – Der er behov med basis i de uddannelsessøgende, arbejdspladser, tillidsfolk og fagforeninger at indlede en modoffensiv og beslutter os for en kampagne for at få trukket regeringens sorte lovpakke tilbage.

Situationen skriger på handling og samlet modstand. Der er brug for udvikling af en landskampagne med landsdækkende aktionsdage hvor store dele af Danmark ligger stille.

Den sorte lovpakke må af bordet –
Frankrig har vist vejen

Se også
Påskepakkken af bordet
Netavisen 5.4.2006

Åbent landsdækkende protestmøde mandag den 8. maj
Netavisen 8.4.2006

Netavisen 13. april 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne