Påskepakkken af bordet

Af Fsk.

Fogh regeringen har fremlagt et nyt kapitel af krisepakken til dansk kapitalisme. Slående er mængden af ordgejl og svigagtig omgang med statistik der skal sælge omfordeling af tyendes blod.

..Frankrigs ungdom og arbejdere viser vejen

Med til ungdommen hører man nu frem til og med det 29. leveår. Og er man ung så står den på halve dagpenge, straksaktivering, nedskæringer i uddannelsesmuligheder og SU.

Ældre og indvandrere har igen en skurkerolle. Regeringen påstår, mod bedre vidende, at hvis bare disse grupper kom i arbejde så passer regnskabet. Arbejdsgiverne skal derfor forgyldes mens de fattige og udstødte skal forblive fattige. Der åbnes op for øget misbrug af indvandrere på overførselsindkomst.

Universiteter og forskning skal privatiseres. Efteruddannelse må man gerne, man skal bare selv betale. 10. klasse udfases.

Pensionsalderen skal op til 67 år, og efterlønnen sættes ned til fire år og kan modtages fra man fylder 63, forudsat man har indbetalt i 30 år og er tilmeldt fra man er fyldt 30.

Stramning af optjening til dagpenge
De skærpede dagpenge regler har sendt mange langtidsledige på bistandshjælp, Men for mange har åbenbart reddet skinnet ved at optjene 6 måneders arbejde inden de faldt ud. Denne regel skal nu afskaffes, Nu gælder der, at man skal optjene et års arbejde før man igen kan få dagpenge. De sidste 1,5 år af en ledighedsperiode skal man i virksomhedspraktik, og mens man modtager dagpenge skal man kontrolleres i hoved og røv- der indføres et nyt dummebødeklippekort. (men arbejdsløse skal stadig ikke tilbydes relevant arbejde).

De hidtil gældende regler der viser lidt hensyn til dagpenge modtagere i 50erne, bliver fjernet! Lige regler for alle – altså undtaget de unge forstås.

Unge uden rettigheder
Hvis man er under 30 i dagens Danmark, alene og uden uddannelse, så er kassen smækket i. Der er ingen penge uden tvangsarbejde. En stadig større del af ufaglærte job varetages af unge på en eller anden form for social ydelse, langt under en løn til at leve af. Allerede i dag er 10% af de offentlige job såkaldte jobtrænings eller aktiveringsjob.

Regeringens tvistede logik har konstateret, at der er nogle der lever i en ungdomskultur indtil de er 30, så derfor er det jo kun for deres egen bedste at hjælpe dem i gang. siger de. Inden man fylder 30 skal man dog selv huske at begynde sin indbetaling til efterlønsordningen hvor indbetalingen er gjort dyrere.

Krisepakken betyder endnu et alvorligt slag mod det fattige Danmark, og det sælges alt sammen som en bevarelse af velfærden! Der fødes nu så få børn at der regnes med et konstant faldende befolkningstal, og regeringens løsning er at skære ned på børn og unge.

Der er intet at forhandle om!

Påskepakken må af bordet.

Netavisen 5. april 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne