Franskmænd sejrer igen

Udtalelse DKU, Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund

Det franske folk har med tilbagetrækningen af den forhadte CPE-arbejdsmarkedlov vundet en kæmpe sejr.
Ungdommmens ansættelsesvilkår ville have fået et katastrofalt slag hvis ikke franskmændene havde stået fast – side om side – mod den nyliberale offensiv.

En del af CPE var nemlig at unge under 26 år skulle kunne afskediges uden varsel indtils 2 års ansættelse og uden begrundelse. Et ansættelsesforhold der reelt ville have betydet at arbejdsgiverne(køberne) kunne udnytte den unge arbejdskraft i uhyrlig grad.
F.eks. ville mange unge blive stillet over for valget: ”Enten arbejder du over 1-2-3 timer gratis eller også bliver du fyret”

Med en udsigt til at stå uden job dagen efter, med en arbejdsløshed hos unge under 25 på 23%, i nogle dele af landet når den op på 50%(kilde: Politiken) ville det have været en rigtig ubehagelig situation at stå i. Katastrofalt for den unge franskmand og nærmest umuligt for de af dem der er igang med at stifte familie, og derfor har en mand/kone og børn at forsørge.

Regeringens argument om at loven ville skabe flere arbejdspladser blev aldrig underbygget af argumenter om hvordan den vile gøre det. Af gode grunde: Det var en løgn!
At fyre folk har aldrig skabt flere arbejdspladser!
Der sker i ‘bedste’ fald kun en omfordeling af jobene. Dem der ikke vil finde sig i at vaere slavearbejdskraft ryger ud, og mere føjelig arbejdskraft bliver hentet ind.
Det var de konsekvenser de unge havde i sigte, men fejede af bordet med en styrke og massemobilisationer der giver genlyd verden rundt.

Det var ikke kun de unge der var på gaden. Arbejderne, fagforeningerne og de progressive kræfter forstod at det her ogsaa var deres kamp. De forstod at hvis de unge kunne udnyttes som slavearbejdskraft ville det ogsaa i høj grad betyde forringelser for dem.
At hvis de unge kunne tvinges til at arbejde ekstra gratis eller arbejde til en uhyrlig lav løn ville det have direkte konsekvenser for deres løn og deres ansættelse.
-Fordi hvis de unge blev tvunget ned i løn og ansættelsesvilkår ville det tvinge resten af arbejdsstyrken til at følge med i konkurrencen om jobene.
-Fordi alle de timer de unge måtte arbejde ekstra, og hurtigere uden mere i lønningsposen ville være arbejdstimer der ville vaere tabt for resten af arbejdsstyrken – med fyringer til følge!

Resultatet af CPE havde altså været uudholdelige arbejdsvilkår og – ikke flere – men FÆRRE arbejdspladser.
Men det franske folks solidaritet, og dets forståelse for lovens vidtrækkende konsekvenser skabte en enhed.
Derfor sejrede de over Villepin, Chirac og deres nyliberale politik.

Sejren har ikke kun nationel betydning. Kampen mod nyliberalismen er international, en del af en fælles kamp for de unges og arbejdernes rettigheder og levevilkår. En kamp mod udnyttelse og tilsidesættelse af mennesker, af deres drømme, håb og muligheder for et bedre liv.

På globalt plan kan der nævnes flere fjender i den kamp, i det her tilfælde hedder fjenden EU. Det er nemlig fra EU-plan disse angreb på rettigheder kommer.
I samme tråd kan, og SKAL nævnes det forhadte servicedirektiv hvis sorte skyer truer med at bryde løs i at sandt tordenvejr over den danske befolkning. Det er denne nyliberale EU-politik Frankrig endnu en gang har tvunget i knæ, og igen tvinger til at tage et skridt tilbage.

DKU opfordrer til at vi ikke lader den internationale betydning stoppe her. Vi opfordrer til at alle lader sig inspirere ag Frankrigs eksempel, og at alle nu forstår at kampen betaler sig – at den er nødvendig – og at enigheden i kampen mod nyliberalismen – mod imperialismen – er essentiel!

Der var støtteerklæringer og støttedemonstrationer fra og i Danmark til protesterne i Frankrig. De var vigtige og berretigede.
Nu må vi selv tage kampen op mod nyliberalismens angreb i Danmark. For det er her vi kan gøre den største forskel og det er her vi bedst kan støtte fransmændene, resten af Europas folk, og de andre dele af verden hvor EU’s klamme fangarme strækker sig og kræver ofre i jagten på profit til overklassen.

Leve det franske folks modstand mod nyliberalismen!
Til kamp mod nedskæringer – til kamp mod EU!
Kæmp for alt hvad du har kært – Stop servicedirektivet!
UD af EU

Se mere på DKU’s hjemmeside:
www.dku99.dk

Netavisen 13. april 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne