Til THOMAS KOPPELS minde

Af Ole Sander Larsen


En ægte ven af arbejderklassen, af alle undertrykte, har forladt os.

Vor trofaste ven Thomas Koppel – en elsket og ægte broder til Ditte Menneskebarn og Pelle Erobreren – en politiske kampfællle til Martin Andersen Nexø, Rudolf Nilsen; Bertold Brecht; Maksim Gorkij; Nikolaj Ostrovskij og John Max Pedersen – kom til verden for mere end 61 år siden – under besættelsen – i det neutrale Sverige – i 1944.

Danmarks kollaborations-regering med S-V-K-R – “samarbejdsregeringen” som den kaldte sig – havde gjort landet til en nazi-allieret stat og Hitlers Gestapo-bødler opererede frit i landet. Thomas Koppels jødiske famile flygtede derfor til Sverige.
Derovre – hinsidan – i Örebro – under den brændende Verdenskrig og befrielseskamp mod det fascistiske tyranni – fødtes menneskebarnet Thomas Koppel.

Krigen rasede og den Røde Hær og modstandsfolkene kæmpede alene i Europa. Den såkaldte Anden Front var ikke åbnet endnu. Men Stalins Røde Hær og modstandskæmperne var godt igang med at knuse alle tyske, svenske og danske kapitalisters drømme om “lebensraum i et “race-rent”; “arisk – nordisk” verdensimperium.
Havde Hitler vundet var Koppel-familien sandsynligvis blevet udleveret til Gestapo.

For i Sverige lå der allerede lister på 60 000 kommunister og 100 000 jøder hos de nazi-sympatiserende politimyndigheder. Hestapo, som efterretningstjenesten kaldtes i folkemunde, overvågede , registrerede og aflyttede i stor skala. Tusinder var allerede tvangsanbragt i særlige lejre.
Uden Den Røde Hærs og dens allieredes sejr over fascismen havde vi ikke fået chancen og vi ville ikke have lært Thomas Koppel at kende som den store frygtløse og storhjertede politiske kunstner, han var.

Selvom jeg ikke kendte Thomas personligt – mødte ham et par gange ifm med politiske møder hvor Savage Rose spillede – vil jeg alligevel sige et par ord. Mit billede er at Thomas var en sand menneskebroder, både Stor og Frygtløs som en bjørn, men under overfladen fandtes ydmygheden og respekten for andre mennesker uanset deres hudfarve, tro, køn og status.
Thomas Koppel havde et stort hjerte, der bankede for arbejderklassen og alle undertrykte folk.
Det er en ægte ven af arbejderklassen og alle undertrykte som har forladt os.

Men Thomas Koppel vil leve videre i vore hjerter. Og i kommende generationer vil mindet om Thomas som en menneskebroder, en trofast og urokkelig ven af det internationale proletariat lyse som et eksempel til efterfølgelse.

Frygtløshed – mod – ærlighed

Thomas lod sig også inspirere af en anden kæmpe; den amerikanske sportsmand og muslim Muhammed Ali. “The greatest” – den største mesterbokser verden nogensinde har set var ikke bare hårdtslående i ringen , men også elegant dansende omkring modstanderen – “Float like a butterfly, Sting like a bee” som det elegant blev udtrykt om Alis boksekunst: Flyver Som en Sommerfugl – stikker som en Bi .

På samme måde som de brasilianske fodboldsstjerner og de sovjetiske ishockeyartister, da de vandt alt og forførte verden gennem, ikke bare effektivitet, men frem for alt med en dansende, selvsikker stil; grænsende til det kunstneriske.
Den næsten jævnaldrende Thomas havde denne evne at til at flyve som en sommerfugl for i næste øjeblik at rette brodden mod de politiske ansvarlige, levere en uppercut, sige hvad der skulle siges, sætte tingene i deres rette proportioner og gøre politiske modstandere svar-løse.

Det var også meningen med en kronik i E.B, hvor Thomas Koppel og Annisette fremhævede Muhammed Alis eksempel.
Ali havde ligeså frygtløst og helt naturligt nægtet at gøre militærtjeneste i Viet Nam som Savage Rose senere nægtede at spille for “our troops in Viet Nam” – som det kapitalistiske pladeselskab havde forlangt af dem. For Ali betød protesten mod Viet Nam-krigen; fængsel og fratagelse af alle hans bokse”menneske”-rettigheder. Men som Mesteren selv sagde : “I Ain’t Got No Quarrel With The VietCong…
No VietCong Ever Called Me Nigger”; * “Jeg har intet udestående med FNL . . Ingen i FNL har nogensinde kaldt mig nigger” . (frit oversat)
Muhammed Ali kom ud af fængslet – og genobrede titlen som Verdensmester i Sværvægtsboksning i en grim forestilling mod Joe Frazier – en anden søn af de afrikanske slaver i Amerika – og hans modsætning både i ringen og udenfor .

Mere end nogensinde er der brug for Thomas Koppels frygtløshed; for hans mod og ærlighed. Som Thomas selv siger i Budskab fra Græsrødderne:

” . . vi kan ikke lade som ingenting. Vi må vise verden og os selv respekt. Værdighed. Livet er for smukt til at kaste i grams for en lille flok gangstere der ikke forstår at værdsætte det.

Vi kan ikke vente på, at socialdemokratiet gør det for os. Som de fleste Demokrater i USA har flertallet af den socialdemokratiske folketingsgruppe ugenert stemt for krigen og dens forbrydelser hele vejen igennem, inklusive de seneste udvidelser og forlængelser, uanset det klare befolkningsflertal imod.

Vi kan ikke forme vores krav, ønsker og drømme efter de realpolitiske muligheder i folketinget, det ville være selvundertrykkelse; vi må fremsætte vores krav og ønsker som det, de er, og så skabe den organisme, der kan virkeliggøre dem.

En stærk ny græsrodsbevægelse, der omfatter alle de frygtindgydende problemer, der plager folk i Danmark af enhver hudfarve og religion, kan betyde en helt ny inspiration – bryde den one cirkel af angst og tvivl – og forvandle Danmark til en levende, aktiv, selvstændig organisme, der er istand til at inspirere andre folk, vække ideer og optimisme og ikke som nu: vække afsky. . ”

http://www.budskabfragrasrodderne.dk/

Vore dages magthavere forsøger at skræmme og lokke os til passivitet mod den “uundgåelige kapitalistiske udvikling” for som de siger: Der findes “intet bedre alternativ” og “vi har det jo godt”; “vi er rigest i verden”. Altsammen er det en borgerlig livsløgn og den sikre død for menneskeheden hvis “udviklingen ” fortsætter.
For i virkeligheden findes der intet “vi” i Danmark, og der findes alternativer: Kun i et socialistisk samfund kan Vi skabe et sandt fælleskab.

Krig i går – krig i dag

Tidligere – på den tid da Thomas kom til verden – forsøgte verdens førende imperialistmagter, Anti-Kominternpagten, genem terror,forbud, vold og åben aggressionskrig at påtvinge arbejderklassen og de undertrykte folk et åbent kapitalistisk verdensdiktatur.

De gjorde regning uden vært. Den komunistiske Internationale KOMINTERN, ledt af det heroiske Sovjetunionens Kommunistiske Parti (bolsjevikerne), bøjede ikke nakken, men opfordrede til modstand og organiserede den folkelige modstandsbevægelse og arbejderklassens væbnede sabotage-aktioner der i flere lande gik over i åben befrielseskrig mod Anti-kominternpasgtens fascistiske styrker.
Stalins Røde Hærs befrielseskrig mod de fascistiske euro-japanske aggressorer reddede verden fra at synke ned i et barbarisk, racistisk og menneskefjendsk kapitalist-diktatur.

Vi ved jo, at Danmarks Statsminister har et meget liberalt forhold til sandheden, hvad enten det gælder masseødelæggelsesvåben i andre lande eller den socialistiske revolution i Sovjet.

Det kom Anders Fogh Rasmussen med et eksempel på i december 2002 ved afslutningen af EU-topmødet i København da flere hundrede millioner seere over hele kloden bevidnede statsministeren udtale følgende om resultatet af topmødet og optagelsen af en række centraleuropæiske, tidligere folkedemokratiske lande: “Dermed har vi lukket et af de mørkeste og blodigste kapiteler i Europas historie”
Udtalelsen blev fremsagt af Fogh som vært for EU-landenes præsidenter og statsministre den 14. december 2002 ved det afsluttendeEU-topmøde i København.

Uden tvivl var statsministerens udtalelser rettet mod perioden fra befrielsen i 1945 og til 1989 – uden at en eneste redaktør eller journalist i de selvudnævnte “frie kapitalistiske medier” satte spørgsmål ved denne blodige løgn.
Statsministeren talte om perioden fra 1945 til 1989 , altså “Jalta“- perioden (efter Freds-forhandlingerne på Jalta mellem de tre store, Churchill-Roosevelt-Stalin i 1945). Europa blev fra -1945- delt i en kapitalistisk og en folkedemokratisk del. Fakta er at Jalta-perioden fra 1945 til 1989 var en af de fredeligste og mindst blodige i Europas historie.
Det er alle seriøse historikere enige om. Uanset hvad vi så ellers mener om udviklingen under den såkaldte “kolde krig”.

Men statsministerens løgnagtige påstand forblev uimodsagt i de borgerlige medier. Ingen borgerlig redaktør eller journalist turde stille spørgsmål ved denne “blodige” løgn. Det kunne jo skade “karrieren” at sætte spørgsmåls-tegn ved den borgerligt-reformistiske livsløgn om den “blodige” kommunisme. Men sandheden er, som sagt, at Jalta-perioden var den mest fredelige periode i Europas historie i nyere tid.

På den anden side er Statsministerens troværdighed efter løgnene om Iraks “masseødelæggelsesvåben” og de berygtede antisemitiske lokums-tegninger i Jyllands Posten ved at nærme sig Nyrup-Rasmussens. Efter Nyrups efterløns-løftebrud, støtten til Bushs ‘krig mod terror’ og krænkende dumsmarte udtalelser om “muslimer i Danmark” afslørede S-formanden, at springet fra hans politiske forbillede Tony ‘The Poodle’ Blair til Bush ikke er langt.
I øvrigt har Fogh også Tony Blair som politisk forbillede.
Verden er lille.

Krig, terror, chauvinistisk hetz og vold i den “Nye Verdensorden”

Thomas Koppel forlod denne verden også under en brændende krig, besættelse og terror i Irak, i Palæstina og Afghanistan, mens de facistiske krigsophidsende kræfter i “fædrelandet” ophidser til had mod andre folkeslag og kulturer, arrestationer og cencur mod solidaritetsaktiviteter.

I den Nye kapitalistiske Verdensorden, som Amerikas Forenede Staters Præsident Georg Bush proklamerede i 1991 efter opløsningen af den politisk og økonomisk kriseramte Sovjet-Union, er massearbejdsløshed, -sult, krig og terror “hverdag” for milliarder af mennesker.
Denne “Nye Verdensorden”s herskere – olie- og industri-baronerne, de dominerende finanoligarker der ejer og kontrollerer alle betydende medier – suger hver dag profitter ud af den internationale arbejderklasse som aldrig tidligere i klassesamfundets historie.

I medierne – kontrolleret af kapitalistiske mediefyrster – spredes en omfattende og modbydelig, chauvinistisk, nærmest dyrisk hetz mod – ikke bare muslimer – men også mod kritikere og modstandere af USAs militære aggression og USAs/EUs udemokratiske “terror-love”, og ikke mindst mod marxismen-leninismen, der nu har nået et foreløbigt højdepunkt med Europarådets anti-kommunistiske kampagne og Jyllands Postens antisemitiske Mohammed tegninger.

Muslimer sammenlignes med “kræftceller” og kommunister kaldes “Lenins og Stalins sataniske efterfølgere”(David Trads (S)) som et dunkelt ekko fra en tidligere inkvisition. Som i 1930’ernes Europa og i 1950’ernes McCarthy-Amerika behøver bourgeoisiet sine hekse, sine syndebukke: “kættere”, som skal forhøres; tortureres; dømmes; straffes og likvideres. Det ser vi på KZ-Guantanamo, i Irak og i Palæstina, hvor zionististernes politiske mord og terror fortsætter på snart tredssindstyvende år. I Danmark arresteres nu solidaritetsaktivister og internet-redaktører, der giver “husly” til OPRØRs solidaritets-appel, beordres af politiet at indføre censur.

Det er desværre intet nyt. Vi kender til forfølgelsen af kommunister, jøder, romaer, sinti og andre “undermennesker” i 1930’ernes Amerika og Europa.
Men mange havde forhåbninger om at den tid var ovre. Men de mægtige kapitalistiske kræfter, der stod bag Hitler, har i dag endnu større magt og Stalins Røde Hær findes her ikke til at forsvare os.

Alligevel er modstand den eneste vej. Modstand og solidaritet er den eneste menneskeværdige vej i Danmark, såvel som i Palæstina, Irak og Amerika. SOCIALISMEN er svaret på menneskehedens store udfordinger og problemer.

Socialismen er menneskehedens fremtid

Efter Anden Verdenskrig , da kapitalismen for alvor udfordredes af et andet, et konkurrerende samfundssystem, da Europas og Amerikas kapitalister frygtede socialistiske revolutioner i lande som Frankrig og Italien, opstod en lignende situation, om end ikke så fremskreden, i Danmark som i flere andre lande i Europa.

Det kan vare værd at mindes, hvad Stalin fremhævede i talen til de udenlandske gæster ved SUKP(b)`s nittende kongres i 1952 (som for øvrigt blev en af de sidste han holdt):

“Tidligere tillod bourgeoisiet sig at spille liberal, det forsvarede de borgerligt-demokratiske friheder og gjorde sig dermed populær hos folket. Nu findes der ikke et spor tilbage af liberalismen.

Nu eksisterer den såkaldte personlige frihed ikke længere . De personlige rettigheder indrømmes nu bare for dem som har kapital, og alla øvrige borgere betragtes som menneskeligt råmateriale, som kun duer til at blive udbyttet. Princippet om menneskers og nationernes ligeberetigelse er blevet trampet under fode, den er erstattet med princippet om fuldstændige rettigheder for den udbyttende minoritet og retsløshed for den udbyttede majoritet af borgerne.

De borgerligt-demokratiske friheders fane er kastet overbord. Jeg tror at I – repræsentanter for de kommunistiske och demokratiske partier – bør løfte denne fane og føre den fremad , om I vil samle folkets majoritet omkring jer. Der findes ingen andre som kan løfte den.

Tidligere blev bourgeoisiet betragtet som nationens overhoved, det forsvarede nationens rettigheder og uafhængighed og satte dem over alt andet. Nu findes der ikke et spor af det nationale princip.

Nu sælger bourgeoisiet nationens rettigheder og uafhængighed for dollar (- og Euro – min kommentar).

Den nationale uafhængigheds fane er kastet overbord. Det råder ingen tvivl om at I, repræsentanter for de kommunistiske og demokratiske partier, bør løfte denne fane og føre den fremad,om I vil blive nationens ledende kraft. Det findes ingen andre som kan løfte den.”

Josef Stalin på SUKP(b)`s 19.kongres i 1952

Netavisen 13. marts 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne