Nej til en europæisk McCarthyisme

Kommunistisk Politik 2, 2006

Overalt i EU-landene protesteres mod det antikommunistiske resolutionsforslag, som Europarådets parlamentariske forsamling skal tage stilling til på et møde den 23-27. januar.

På hjemmesiden www.no2anticommunism.org er der sat en net-underskriftsindsamling i værk.
Vi opfordrer til at underskrive denne appel.

Joseph McCarthy og forfatningen 1953

Den siger bl.a. følgende om resolutionsforslaget til Europarådet og dets mulige konsekvenser:

(Det) har ikke til hensigt at fordømme ophavsmændene til forkastelige handlinger, men at stigmatisere den kommunistiske bevægelse og ideologi som helhed, som angiveligt ‘altid har resulteret i massiv terror, forbrydelser og storstilet overtrædelse af menneskerettigheder, og det uanset hvor og hvornår den har været indført, det være sig i Europa eller andetsteds.’

På denne måde benægter udkastet at den kommunistiske bevægelse og ideologi er en integreret del af arbejderbevægelsens og de sociale fremskridts historie, og den kriminaliserer progressive ideer arvet fra Oplysningstiden og som tilstræber social, økonomisk og politisk forandring.

Resolutionsudkastet fornægter ligeledes Sovjetunionens og den kommunistiske bevægelses afgørende rolle i kampen mod den nazistiske rædsel. Lad os huske Albert Einsteins ord, da den indtil da ubesejrede nazimaskine blev stoppet i Stalingrad:
‘Uden Rusland ville disse blodhunde … have opnået deres mål, eller i al fald været tæt på.’

Hvis resolutionen vedtages vil den føre til en officiel historieskrivning om Sovjetunionen og den kommunistiske bevægelse, som ville lamme historisk forskning og besværliggøre en objektiv debat om en sammenlignende vurdering af de kapitalistiske og kommunistiske systemer.

Det vil åbne porten til en heksejagt – tilsvarende McCarthys i 1950’erne – imod forskere, som ikke skriver under på denne officielle historie. Vi må sikre videnskabsfolkenes forsknings- og ytringsfrihed mod en opdateret europæisk version af McCarthyismen.

Resolutionen erklærer, at ‘eventuelle nationale interesser bør ikke afholde lande fra en passende kritik af eksisterende totalitære kommunistiske regimer’ . Dermed vil denne resolution psykisk forberede militær aggression imod disse, sådan som Bush-regeringen allerede adskillige gange har truet med.

Ved at kritisere den kendsgerning, at ‘kommunistiske partier er legale og aktive i visse lande, selv om de i nogle tilfælde ikke har taget afstand til de forbrydelser, der blev begået af de totalitære kommunistiske regimer i fortiden’ lægger den op til at forbyde disse partier.

Ud over kommunisme vil resolutionen tilmed kriminalisere selve begrebet klassekamp, der ‘bruges til at retfærdiggøre forbrydelser med’ . På denne måde truer den de europæiske arbejdere og fagbevægelsen som helhed, en bevægelse som modsætter sig nutidens neoliberale politik.

Oversat og forkortet af KP

Hele teksten
No to a European McCarthyism

Se også

Mikis Theodorakis om Europarådets anti-kommunistiske memorandum

Den europæiske reaktion vil kriminalisere marxismen
Af Klaus Riis

STOP HEKSEJAGTEN PÅ EUROPAS KOMMUNISTER!
Dansk underskriftsinitiativ

Netavisen 17. januar 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne