900.000 syndebukke

De udstødte er igen udset til at være syndebukke for regeringens såkaldte Velfærdsreform, der har en speciel brod rettet mod arbejdsløse indvandrere.

Kommunistisk Politik 2, 2006

Hvis man ikke vidste bedre, kunne man forledes til at tro, at VK-regeringen er ualmindeligt langsomt opfattende, eller i bedste fald at de mange ministre, ordførere og medlemmer af folketinget blot misforstår de udstødte og i særdeleshed indvandrerne. I årtier har dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere efterlyst arbejdspladser. Dokumentationen for, at specielt indvandrere af arbejdsgivere bliver holdt uden for arbejdspladserne, er tykkere end koranen.

VK-regeringen har gjort to punkter i Velfærdskommissionens rapport til deres hjertesager. Det handler dels om udskydelse af tilbagetrækningsalderen fra arbejdsmarkedet, og dels om ”integration af indvandrere på arbejdsmarkedet”.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), som er en hjørnesten på dette område, besværer sig ikke med at fortælle, at angrebene og forringelser gælder samtlige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere uanset etnisk baggrund, men retorikken er bundet op på et falsum: Velfærdsreformen er rettet mod indvandrere, der jo ‘ikke gider arbejde’.
– Danmark er jo ikke et land, hvor man kan sige, at her vil jeg bo, men jeg gider ikke arbejde , udtalte Claus Hjort Frederiksen til Weekendavisen i sidste måned.

Man kunne fristes til at tro, at beskæftigelsesministerens udtalelser har til hensigt at fremprovokere hændelser, der ville kunne sammenlignes med de parisiske forstæder for et par måneder siden. Det har i hvert fald ikke skortet på krav om arbejde, når ghettoerne på Nørrebro, Voldsmose, Brabrand eller andre steder er eksploderet. Hver eneste gang har de unge indvandrere med rette hævdet, at deres fremtid er en blindgyde, fordi arbejdsgiverne pr. definition ikke vil ansætte Ali eller Suleima.

Beskæftigelsesministeren vender det døve øre til og sætter kikkerten for det blinde øje. Han fremturer ved også at kritisere socialrådgiverne, der angivelig fastholder kontanthjælpsmodtagerne i ‘klientrollen’:
– Vi skal væk fra det med, at det er synd for nogen , erklærer Claus Hjort Frederiksen i gratisavisen Søndagsavisen.

– Af debatten kan man se, at socialchefer og socialrådgivere kæmper meget imod det, jeg siger. Vi er gået for langt med at nedtone betydningen af et arbejde. Og det var et af de afgørende sporskifter, der blev foretaget, da den nuværende regering kom til i 2001. Vi erkendte, at vejen til integration går via et arbejde.

Det er godt nok et sygt samfund, der tillader en minister at slippe af sted med sådanne replikker uden at stille ham til ansvar. Det er en kendsgerning, at arbejdsløsheden steg med omkring 70.000 i de tre første år, hvor VK-regeringen havde overtaget magten. Ifølge Søndagsavisen med Danmarks Statistik som kilde er det også dags dato en kendsgerning, at Danmark med godt fem mio. indbyggere har 900.000 mennesker ”i den arbejdsduelige alder”. Næsten 20 pct. af den samlede befolkning er sat uden for arbejdsmarkedet.
Det svarer til 30-35 pct. arbejdsløshed, hvilket dårligt nok blev nået i 1930’erne!

Denne problemstilling har beskæftigelsesministeren en yderst nonchalant – for ikke at sige arrogant – holdning til:
– Nu kan man jo hæfte sig ved tal på forskellig vis. Man kan også hæfte sig ved, at vi er et af de lande med den højeste beskæftigelsesfrekvens og en meget høj deltagelse i det danske samfund. Men jo, vi har da også problemer med, at det for dem i bunden af lønskalaen ikke kan betale sig at arbejde.

Claus Hjort Frederiksen bekræfter, at der stadig er 130.000, der stadig kun tjener 50 kr. om dagen ved at gå på arbejde. Man kan med rimelighed frygte, at regeringen på sigt vil forringe forholdene for de udstødte, så det igen kan betale sig at arbejde.

Mens 900.000 udstødte således på fjerde årti mistænkeliggøres for blot at ville nasse på samfundet, så fokuseres der ikke det mindste på det faktum, at der på den ene side ikke åbnes for flere arbejdspladser i en situation, hvor vores samfund i den grad har brug for bedre produktion, mindre nedslidning, bedre offentlig omsorg for børn som ældre m.m.

Netavisen 21. januar 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater