Uprofitabel busprivatisering

– Stykket er ikke færdigt, før den tykke dame har sunget , lyder et mundheld.

Det kunne også gælde for diskussionen om rationaliteten i privatisering, der har foregået i en periode, der svarer til et sølvbryllup.

Det seneste indspark i debatten kommer fra forbundet Fag Og Arbejde (FOA), der har sammenlignet den privatiserede busdrift i København med den offentlige i Århus:

– Der er ikke nødvendigvis penge at spare ved at udlicitere den kollektive trafik. Nu har man i mange år slået på tromme for, at udlicitering vil føre til effektivisering af driften. Men virkeligheden viser noget andet , siger Jan Nonboe, FOA Århus.

FOA har sammen med konsulentfirmaet TetraPlan lavet en omfattende rapport, der sammenligner udviklingen i busdriften i København, Århus og Odense gennem de sidste 10 år.

Rapporten slår fast, at der ikke er nogen økonomiske grunde til at udlicitere. Når de første hurtige besparelsesrunder er overstået, betyder udliciteringer derimod, at omkostningerne stiger mere end ved kommunal busdrift – og at der går flere penge til administration end til at køre bus.

Det konkluderes, at både passagerer og chauffører i Århus er mere tilfredse end i København. Antallet af passagerer er faldet i hovedstaden, mens de er steget i Århus, samtidigt med at det offentlige tilskud i København er steget med 40 pct., mens det blot er steget med 10 pct. i Århus i samme periode (1996-2003):

– Rapporten bekræfter, at udlicitering er en politisk diskussion. Hvis man har visionære politikere, der tør tage et ansvar, så kan man opnå mindst lige så gode resultater i offentlige busselskaber. Det viser udviklingen i Århus og København , siger Jan Nonboe.

Netavisen 25. november 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne