Unionen drøner derudaf – uden forfatning

Leder
Kommunistisk Politik 21, 2005

Hvis der var nogen, der troede, at de franske og hollandske arbejderes stærke Nej til unionsforfatningen betød, at unionsopbygningen ville blive sat i stå, i det mindste midlertidigt, kan de godt tro om igen. Unionen drøner derudaf – uden forfatning og på trods af den massive modstand, som både er blevet demonstreret ved stemmeurnerne og på gaderne.

Det er kun det formelle – forfatningsteksten – der er blevet lagt på køl i nogle år. Og den vil utvivlsomt genopstå i en lidt ændret skikkelse, når tiden bedømmes inde. I mellemtiden tages der masser af andre nye skridt i opbygningen af unionen og udvidelsen af dens funktioner.
Unionen er, desværre, sprællevende og fylder mere og mere i vores tilværelse.

I sidste uge afsagde EF-domstolen en kendelse, der kan få meget stor betydning. Den besluttede nemlig, at ikke de enkelte lande og deres regeringer og parlamenter, men alene selveste EU-kommissionen kan fastlægge straframmer og –regler for en række overtrædelser af (EU)-lovgivning. Den konkrete sag drejede sig om miljøovertrædelser – men dens afgørelse er ‘principiel’ og vil have konsekvenser på en lang række områder, såsom det indre marked, landbrug, konkurrencepolitik, miljø og ligestilling. Og dermed som konsekvens også hele arbejdsmarkedet.

Sagen var anlagt af EU-kommissionen imod regeringerne – og EU-domstolen gav altså EU-systemet medhold og benyttede lejligheden til at udvide dets beføjelser betragteligt.
Faktisk dømte den efter bestemmelser indeholdt i den forkastede forfatning. Selv det EU-begejstrede danske justitsministerium har i et notat måttet indrømme, at afgørelsen har omfattende konsekvenser og betyder nye væsentlige indskrænkninger af danske selvbestemmelse.

I et andet retslokale foregår en sag, som er ikke mindre end en bombe under det danske og nordiske overenskomstsystem. Det er en sag som udspringer af en svensk arbejdskamp mod brugen af udenlandske bygningsarbejdere, som ikke havde svenske overenskomster. Derfor aktionerede svensk fagbevægelse og fik det konkrete byggeri stoppet, men blev til gengæld slæbt for unionsretten.

På forhånd tilkendegav den irske kommissær på arbejdsmarkedsområdet McCreevy, at den nordiske aftale model strider mod EU-systemet med en erklæring om, at “den skandinaviske type af kollektiv-aftaler er i modstrid med EU’s lovgivning om arbejdskraftens frie bevægelighed”.

Sagen har vakt stor uro og blev taget op i en debat i EU-parlamentet i begyndelsen af denne uge. Kommissionsformand Barroso snakkede udenom og tog ikke afstand fra sin kommissær. Det fik Folkebevægelsen mod EU’s parlamentsmedlem Ole Krarup, mangeårig professor i arbejdsret ved Københavns Universitet til at kommentere således:

– Den nordiske overenskomstmodel garanterer fagbevægelsens ret til at kæmpe for anstændige løn- og arbejdsvilkår, om fornødent ved strejke, blokade og andre kampskridt over for arbejdsgivere, der ikke har overenskomst, ikke mindst virksomheder, der forsøger at importere billig østeuropæisk arbejdskraft.
– Fagbevægelsens aktionsret – og dermed det samlede overenskomstsystem – angribes nu åbenlyst af kommissær McCreevy. (…)
– Men konflikten mellem EU-kommssionens benhårde ny-liberalistiske satsning på arbejdskraftens frie bevægelighed og fagbevægelsens hævdvundne rettigheder kan ikke bortforklares, eftersom importen af udenlandsk arbejdskraft skyldes, at arbejdsgiverne kan købe den billigere; og det kan arbejdsgiverne ikke, sålænge samfundet respekterer fagbevægelsens krav, om at de nationale overenskomster skal overholdes.

Hverken unionsbygningen eller den arbejderfjendske offensiv fra EUs side er bremset. Heller ikke det forhadte Bolkestein-direktiv (‘Service-direktivet’) er væk. Det skal behandles i EU-parlamentet i januar. I hvert enkelt land vil de blive gennemført en række nye sorte reformer, designet af EU. I Danmark heddet det ´velfærdsreform´og kommer til foråret.

Fordi de kapitalistiske angreb gennemføres på national basis og af nationale politikere, og ofte forskudt, kommer der sjældent en samtidig reaktion fra Europas arbejdere. Det må der gøre, når Bolkestein-direktivet gennemføres!

Se også

Det nordiske overenskomstsystem under pres fra EU
Hele Ole Krarups udtalelse – Netavisen 26.10.2005

EU angriber kollektive overenskomster og konfliktretten – Dansk fagbevægelse må gøre oprør
KP20, 2005

EU går til angreb: Vil påtvinge Danmark nyt strafsystem
KP21, 2005

Netavisen 27. oktober 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne