Ministerbilen i brand 

Af Patrick Mac Manus, forfatter

Det er godt, at der ikke kom nogen noget til under anslaget mod integrationsministerens bil. Det samme kan ikke siges om den flygtningepolitik, som ministeren administrerer. Her kommer der virkeligt mennesker noget til. Her skabes udsigtsløshed, isolation og ydmygelse. Her forødes dyrebare menneskelige ressourcer. Her skabes fysisk og psykisk lidelse, opgivenhed og selvmord. Det sker iblandt os. Det sker i lejre som i Avnstruplejren.

‘Krigen mod terror’ er i disse år også blevet forvandlet til en ‘krig mod flygtninge’. Det er ikke længere flygtningen, der skal beskyttes, men staten. Ikke længere den svage, men den stærke.

Mens ‘krigen mod terror’ har undermineret Genevekonventionen af 1949 om behandlingen af krigsfanger, har ‘krigen mod flygtninge’ på lignende vis undermineret Genevekonventionen af 1951 om flygtningenes beskyttede status.

At beskytte er at tage vare på de svage, at give sikkerhed til dem, der flygter fra usikkerhed, at skabe tryghed for de sårede i krop og sjæl, at tage imod med en generøsitet, som vi selv ville ønske at blive mødt med. Dette er ikke tilfældet i dag.

En sådan beskyttelse for de flygtende i verden er blevet til et fjernt minde om en tid, der måske aldrig har været. Den er blevet til en utopi i en fjendtlig tid.

Den Europæiske Unions flygtningepolitik i disse år er blevet betegnet som en ‘deportationsmaskine’, der uden demokratisk kontrol overgiver de flygtende til fornyet usikkerhed, mishandling og elendighed. Og mange overlever det ikke. En ring af opsamlingslejre omkring unionens ydre grænse tager form i disse år. En dag vil disse lejre blive kaldt ved deres rette navn, og tiden til det er måske allerede nu.

Den danske regering og dens højreradikale støtteparti fører an i denne brutale flygtningepolitik, og ønsker ret beset at frigøre sig helt for flygtningekonventionens bindinger.

Dette er nok en del af baggrunden for anslaget mod ministerbilen. Og så længe der ikke sker et folkeligt og demokratisk opgør med flygtningepolitikkens vedvarende skændsel, vil sådanne anslag egentlig ikke kunne komme bag på nogen.

Netavisen 10. juni 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne