Dokumentation: Et oplæg fra KPiDs Skolingsudvalg  

Kommunistisk Politik 7, 2005

Op til KPiDs ekstraordinære kongres den 9. april, som skal tage stilling til en evt. sammenslutning med DKP/ML, har KPiDs Skolingsudvalg udsendt et oplæg til medlemmerne. Det hedder ‘Grundlag for et kommunistisk parti – Til debatten om et fælles grundlag for enhed mellem kommunistiske partier i Danmark’.

Det understreger, at KPiDs 6. kongres i maj 2003 vedtog ‘8 ufravigelige punkter’ som grundlag for et kommunistisk parti og for diskussionerne mellem DKP/ML, KPiD og den tredje partner DKP.
Se KPiD: Otte kommunistiske principper – kommenteret af Klaus Riis

Folderen rummer samtidig en kritik af den fælles rapport, som en fælles arbejdsgruppe for DKP/ML og KPiD har udarbejdet, og som opfordrer til en hurtig sammenslutning af de to partier.

Tidligere har KPiD kritiseret DKP/MLs internationale forbindelser, bl.a. AKP i Norge og Kommunistiska Partiet (tdl. KPMLr) i Sverige.
Se Betty Frydensbjerg Carlsson: Det kommunistiske parti i den internationale klassekamp

Skolingsudvalget betoner, at der endnu er en række ‘udestående spørgsmål’ i diskussionerne mellem KPiD og DKP/ML, ikke mindst vedr. ‘punkt 1 – det kommunistiske parti’.
Her rejses nogle kritikpunkter af DKP/ML, som skal gengives i det følgende.

1. Ifølge KPiD har ‘DKP/ML rejst nogle grundlæggende spørgsmål i den kommunistiske bevægelse, herunder kampen for freden, princippet om den fredelige sameksistens og de socialistiske landes forhold til de nationale befrielsesbevægelser. Det gøres med udgangspunkt i den skelsættende periode fra midten af 1950erne til midten af 1960erne, hvor den internationale kommunistiske bevægelse videreudviklede sin politik på disse områder’.

Skolingsudvalget skriver:
‘Det rejses i en kronik af Sven Tarp i Arbejderen den 1. februar. Her omtales kommunisternes politik i denne periode som en ‘nærmest forsonende holdning over for imperialismen’ og det påstås, at den kommunistiske bevægelse betragtede befrielsesbevægelsernes kamp i kolonierne som ‘arnesteder for krig’ .
Der er tale om ganske velkendte maoistiske synspunkter’, skriver KPiDs skolingsudvalg, der konkluderer: ‘DKP/ML har tilsyneladende ikke flyttet sig et komma i denne diskussion, hvilket understreges af, at der anvendes samme formuleringer som i programudkastet til DKP/MLs stiftelseskongres i 1979 ( der skulle have stået 1978, KP )

Det må konstateres at i spørgsmålet om den internationale kommunistiske bevægelse og dennes strategi og taktik er der stadig meget grundlæggende uenighedere, hvorom der endnu ikke er begyndt en diskussions- og afklaringsproces.
(To medlemmer af KPiD har i øvrigt fremsendt en svar-kronik til Sven Tarp, men denne er nægtet optagelse af DKP/MLs formand …)’

2. KPiD kritiserer DKP/MLs formand for i januar 2004 at have sagt følgende:
‘DKP/ML blev født i kamp mod den højrelinje, som i den periode voksede frem i DKP og i den internationale kommunistiske bevægelse og som endte med at føre til socialismens sammenbrud og DKPs splittelse’.

KPiDs Skolingsudvalg er bastant uenig:
‘Dette understreger uenighederne i vurderingerne af den internationale klassekamp, som nævnt ovenfor, hvor DKP/ML stadig er præget af maoistiske holdninger.’
‘Men hvad så med DKPs højredrejning i slutningen af 1970’erne?’, spørger Skolingsudvalget, som selv svarer: ‘Tja, det var i den periode DKP diskuterede og besluttede partiprogrammet ‘Kommunisternes program’, hvor centrale dele af strategien blev lagt fast med vigtige begreber som antimonopolistisk demokrati, samfundsforandrende kraft, aktionsenhedens metode.’

Og Skolingsudvalget konkluderer:
‘Generelt må det konstateres, at der ikke alene er store uløste spørgsmål, der er også direkte modsigelser mellem den internationale sekretærs kronik samt partiformandens udtalelser og formuleringerne om strategien i den fælles arbejdsgruppes rapport….De nævnte synspunkter er nutidige holdninger i DKP/ML, skriftligt udtrykt under diskussionsperioden mellem KPiD og DKP/ML. Det er en væsentlig forudsætning at disse grundlæggende spørgsmål er afklarede på et acceptabelt grundlag, før der kan tages videre skridt i samlingsprocessen’.

Der er meget andet i den lille folder fra KPiDS Skolingsudvalg, som giver et grundkursus i partiets strategi og taktik – det antimonopolitiske demokrati – som DKP/ML har tilsluttet sig i den fælles arbejdsgruppes rapport.

Se også
Sammenlægningen af KPiD og DKP/ML ved kritisk punkt
KOmmunistisk Politik 7, 2005

Netavisen 2. april 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne