Mærsk: Suverænt Danmarks største forurener  

Kommunistisk Politik 6, 2005

A.P. Møller-Mærsk står for 35 procent af dansk erhvervslivs energiforbrug. Bogen ” Mærsk – Manden og magten” dokumenterer med tal fra Danmarks Statistik, at A.P. Møller-koncernens selskaber bidrager med mere end en fjerdedel af de danske virksomheders samlede udledning af kuldioxid, en drivhusgas, der bidrager til den globale opvarmning. Samtidig tegner A.P. Møller-selskaberne sig for 80 pct. af alle danske virksomheders forurening med svovldioxid og to tredjedele af alle virksomheders udslip af kvælstofoxid.

Det skyldes især virksomhedens mange hundrede skibe, men også olieboreplatformene i Nordsøen og de 38 fly hos Maersk Air bidrager til forureningen af luftrummet.

”A.P. Møller-Mærsk bidrager væsentligt til dansk økonomi, mens beskæftigelseseffekten er beskeden og miljøbelastningen ekstrem. Vel at mærke en forurening, som kun i få tilfælde er belagt med de miljøafgifter, som andre brancher skal betale. For både skibsfart, olieproduktion og flytrafik er i vid udstrækning fritaget for miljøafgifter,” hedder det i bogen, der fastslår, at det vil “koste milliarder, hvis A.P. Møller-Mærsk skal betale den samme pris for sin miljøbelastning som andre danske virksomheder”.

Der er relativt få ansatte involveret i produktionen hos A.P. Møller-Mærsk. Selskabet er, hvad økonomer kalder en kapitalintensiv virksomhed.

Se også
Mærsk: Nr. 1 på Dansktoppen
Kommunistisk Politik 6, 2005

Danmark 2 år i krig: A.P. Møller Mærsk scorer kassen
Kommunistisk Politik 6, 2005

Netavisen 15. marts 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne