De danske tropper skal ud! Stop besættelsen af Irak!  

2 år for længe:

Kommunistisk Politik 6, 2005

Anders Fogh Rasmussen er en betroet mand for George W. Bush. En velset gæst i Bush’s blodbestænkte Hvide Hus. Op til Irak-krigen var han formand for EU’s ministerråd, hvor han modarbejdede alle forsøg på en samlet optræden imod udløsningen af den krig, George W. Bush, Tony Blair og Ariel Sharon havde besluttet.

Over for den danske befolkning lod han, som om hans regering ville følge ‘FN-sporet’ – en beslutning fra FNs sikkerhedsråd. Samtidig løj han sammen med Bush og Blair:
– Irak har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget, vi blot tror. Det er noget, vi ved.
I dag kender vi sandheden: Irak besad ikke masseødelæggelsesvåben. Irak samarbejdede med FN – George W. Bush, Tony Blair og deres danske ekko tilsidesatte FN og brød FNs charter.


Alt var løgn. Anders Fogh og hans regering har gjort Danmark til en ulovlig besættelsesmagt, en krigsforbrydernation, baseret på en gigantisk løgn, et globalt folkebedrag, hvor Fogh spillede sin egen beskidte rolle.
Da forbryderen blev grebet i sine løgne, ændrede han forklaring: Nu var Danmark i krig for at vælte en brutal diktator.
Saddam Hussein var brutal – men det amerikanske militærdiktatur, som er etableret i Irak ved hjælp af koalitionen af villige krigsforbrydere er mange gange mere brutalt.

Mere end 100.000 civile irakere er blevet dræbt siden krigen blev indledt. Saddam er ikke i nærheden af en sådan blodtørst.
Tortur? Abu Ghraib og de irakiske fængsler er mere blodige end nogensinde før!
Masseødelæggelsesvåben, forbudte våben? Forarmet uran vil belaste Irak i årtier; napalm og klyngebomber er spredt over landet og modstandsbyer som Falluja. Et sådant barbari udsatte Saddam aldrig irakerne for.
Saddam var slem. Bush, Blair og Fogh overgår ham langt.
Og demokrati i Irak er en by i Rusland.

Danmark er ikke i krig for at indføre demokrati og for at omstyrte et diktatur. Danmark deltager i en røverkrig for olie, penge og strategiske interesser. USA’s strategi for verdensherredømme, Israels strategi for undertrykkelse og slavebinding af den arabiske verden – og Danmark er i krig for at få en del af det koloniale rov, og Danmark er i krig for A.P. Møllers interesser. Den multinationale gigant scorer kassen.

En krig bliver ikke retfærdig af at man kalder den en ‘kamp for demokrati’ eller en ‘krig mod tyranni’. Krigen mod Irak er en ulovlig angrebskrig – og det vil alle de andre krige også være, som George W. Bush og de øvrige allierede krigsforbrydere har på tegnebrættet. Hvad enten det er for at ‘lave demokrati’ i Syrien eller Iran, eller vælte Fidel Castro, Hugo Chavez eller Kim Jong-il.
Bush fortsætter sin forbryderiske krigskurs, og han vil gøre det til den bitre ende: Den ene forbryderiske aggressionskrig efter den anden, indtil han og hans allierede bliver stoppet af folkenes kamp!

Den danske fredsbevægelse må kæmpe for et brud med krigs-, profit- og oliepolitikken.
De danske tropper må trækkes ud af Bush’s krige og besættelser. Soldaterne skal hjem fra Irak NU – og Danmark skal betale erstatning for deltagelse i ødelæggelserne til en legitim irakisk regering.

USA og Israel, der har overtrådt flere FN-resolutioner end noget andet land, arbejder nært sammen om at påtvinge Mellemøsten denne såkaldte ‘demokratisering’ for at kunne beherske den arabiske verden og dens rige ressourcer og sikre Israel som en brutalt undertrykkende apartheidstat og besættelsesmagt. Palæstinensernes rettigheder er trådt under fode gennem mere end et halvt århundrede af disse magter – og nu tilbydes de et Bantustan.

I disse dage er Anders Fogh i Mellemøsten som udsending for Bush’s såkaldte ‘demokratiseringsproces’. I Israel er han blevet hilst som ‘en af de få pro-israelske politikere i Europa’ . Hverken Bush eller han har ændret sig efter deres genvalg: Fogh er fortsat en villig lakaj for den amerikanske præsident.

Den danske fredsbevægelse må afvise og bidrage til at stoppe imperialismens krige – hvad enten de kaldes ‘krig mod terror’ eller ‘krig mod tyranni’ og føres i ‘frihedens’ eller ‘demokratiets’ misbrugte navn.

Danskerne skal snart stemme om EU’s unionsforfatning. Denne forfatning grundlovsfæster EU’s nyliberale projekt – og forpligter unionen og alle medlemslande til en fortsat militarisering. Den europæiske Union af gamle kolonimagter drømmer om en ny global storhedstid. Den brede befolkning i landene i og udenfor Unionen kommer til at betale dyrt, hvis det lykkes unionspolitikerne at bilde dem ind, at EU er et progressivt alternativ, en ‘moralsk’ stormagt.

EU er ved at blive en imperialistisk gigant, et redskab for de europæiske monopoler, som ikke er spor bedre end de amerikanske.
Den danske fredsbevægelse må afvise den traktatfæstede militariserede union.

To år efter krigen mod Irak blev indledt kan vi gøre resultatet op: Det er en katastrofe af uhørt omfang. Det irakiske folk har ret til at smide besættelsesmagten på porten.

Det er kun folkenes modstandskamp og den brede folkelige bevægelser, der kan stoppe krigssammensværgelserne og dreje udviklingen i en anden retning.
Den danske fredsbevægelse må aktivt støtte folkenes modstand.

Støt den legitime irakiske modstand! Stop besættelsen!

Støt palæstinensernes kamp for et frit og uafhængigt Palæstina! Stop besættelsen!

Stop krigsmagerne! Stop krigsforbryderne!

Netavisen 19, marts 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne