1000 nazi-terrormord  

Håndslag 1/2005

En journalist ved navn Peter Øvig Knudsen er blevet båret på hænder og fødder i medierne, skønt han i sin bastante kritik og nedgøring af modstandsfolkene uden videre har udelukket – ausradiert – baggrunden for de relativt få likvideringer af farlige stikkere. Til baggrunden hører bl.a. de velovervejede og planlagte mord på mange hundrede sagesløse danskere, foretaget af tyske og danske supernazister.

SS-terroristen Søren Kam og hans bandes likvidering af redaktør Carl Henrik Clemmensen 30. august 1943

Aktive Modstandsfolk har i dette brev til regeringen foreslået en undersøgelse af de 1000 uopklarede terrormord. Desuden vil modstandsfolkene gerne se listerne med navnene på de ca. 500 danskere og flygtninge, der blev udleveret til de tyske nazister:

Som hævn over for den resultatrige modstandsbevægelse og den oprørske danske befolkning traf den tyske diktator og krigsforbryder Adolf Hitler den 30. december 1943 beslutning om at skærpe den tysk-nazistiske undertrykkelse og terror i Danmark. Hans håndlangere – den ‘rigsbefuldmægtigede’ og SS-general Werner Best, SS-general Günther Pancke og skrivebordsgeneral Hermann von Hanneken – fik ordre til at iværksætte systematisk såkaldt modsabotage med vilkårlig sprængning af bygninger.

Modstandsbevægelsens forsvar imod stikkerne i form af relativt få likvideringer skulle besvares med såkaldte clearingmord på mere eller mindre tilfældigt udvalgte og ansete danskere. Særligt udvalgte og uddannede fanatiske nazister fra den tyske fører Adolf Hitlers livgarde – SS-korpset – samledes i f.eks. Hipo-korpset, Schalburg-korpset og Sommer-korpset, og terroristerne organiseredes i Peter-gruppen, Lorentzen-banden og lignende.

Ligesom mange andre begivenheder i besættelsestiden er det nøjagtige antal tysk-inspirerede mord aldrig gjort op. I Politikens Hvem-Hvad-Hvor tales der om ‘over 100 clearingmord’, mens Frihedsmuseet i ‘Besættelsestid og frihedskamp 1940-45’ sætter tallet til 125. I den mest seriøse publikation, ‘Besættelsestidens Fakta , der er baseret på officielle dokumenter, er der også medregnet dræbte på grund af ‘skudvekslinger’. Det samlede tal på dræbte ved clearingmord, skudvekslinger og ‘modsabotage’, dvs. Schalburgtage, er her opgjort til 835 (2. bind, pg.940).

Da statistik også dengang var behæftet med misvisende talmateriale, mangler og fejl, er det meget sandsynligt, at det endelige tal nærmere er omkring 1000.

Aktive Modstandsfolk opfordrer regeringen til at bevilge midler til en undersøgelse af denne ømtålige sag, der har været gemt og glemt i årtier. Samtidig opfordres regeringen til at offentliggøre navnene på alle de udenlandske flygtninge og danske personer, der før og under besættelsen blev tilfangetaget af danske myndigheder og udleveret til de tyske nazisters forgodtbefindende. Danmark og Tyskland var officielt ikke i krig, og de formelle relationer blev varetaget af de to landes udenrigsministerier.
Listerne eller sagsmapperne med de formentligt mere end 500 udleverede gidsler eller fanger ligger under lås og slå i udenrigsministeriets egne eller eventuelt i andre arkiver.

Det må være på tide, at regeringen sørger for at åbne gemmerne og aktivt medvirker til at blotlægge et betydningsfuldt kapitel i Danmarkshistorien.

Ligesom ytringsfriheden er sandheden ‘hellig’, hvorfor nutidens unge – og naturligvis også de ældre – bør have mulighed for at lære af den tids begivenheder og erfaringer.

Se også i pdf.
Håndslag 1, 2005

Håndslag er Danmarks eneste regelmæssigt udkommende antifascistiske og antinazistiske tidsskrift. Det udgives af veteranerne fra modstandskampen i Aktive Mdstandsfolk med Frede Klitgård som redaktør og af Folkebevægelsen mod Nazisme (FMN)
www.imodnazi.dk

Netavisen 9. marts 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne