Terrorkrig og Foreningen Oprør

Kommentar
Kommunistisk Politik

Under stor medieopmærksomhed har den nystartede Foreningen Oprør ‘udfordret’ den danske terrorlovgivning. Først gennemførte den en ‘forbudt’ indsamlingsfest til fordel for FARC i Colombia og PFLP (Palæstina), som er på både den amerikanske og EU’s ‘terrorhitliste’.
Nu har den overdraget 50.000 kroner til hver af bevægelserne.

I en pressemeddelelse fra foreningen hedder det:

FARC-partisan

“Foreningen Oprør har i dag, den 17. oktober 2004, overført midler til befrielsesbevægelserne FARC (Colombia) og PFLP (Palæstina). Pengene går til de to bevægelsers kamp for social, økonomisk, politisk og kulturel frigørelse.
I Palæstina kæmper befolkningen mod folkeretsstridig besættelse og statslig terror. I Colombia er befolkningens kamp også rettet mod en terroristisk stat, der voldeligt og systematisk har søgt at afspore enhver demokratisk udvikling i landet.
Beløbet, der er overført er kr. 50.000 til hver af bevægelserne.

Med denne overrækkelse ønsker Foreningen Oprør at anfægte den nuværende terrorlovgivning, hvis kerne er straffelovens paragraf 114, som ændret i juni 2002. Lovudkastet blev vedtaget på trods af advarsler og væsentlige indsigelser fra Advokatrådet, Foreningen af beskikkede Advokater og Dansk Center for Menneskerettigheder.
Terrorlovgivningen krænker en fundamental menneskeret: retten til at støtte andre mennesker i deres nødtvungne modstand mod folkeretsstridig besættelse og statsterrorisme.

Derudover indfører den såkaldte terrorpakke en række øgede muligheder for hemmelig overvågning og kontrol, som krænker retten til at arbejde politisk og tænke og ytre sig frit.”

PET og de danske krigs- og terrorpolitikere overvejer nu, hvordan denne udfordring skal tackles.
Der er al mulig grund til at støtte denne aktion.

Men vi – og utvivlsomt mange andre krigsmodstandere og modstandere af terrorlovgivningen – har et spørgsmål til Foreningen Oprør.

De danske (og EU’s) skærpede antiterrorlove – ‘terrorpakken’ – kom som en direkte følge af den såkaldte ‘krig mod terror’, som den amerikanske præsident proklamerede efter 11. september 2001. Den har foreløbig udløst to krige og besættelser: Afghanistan og Irak.
Den ulovlige krig mod Irak er et brændpunkt i folkenes kamp i dag. Udviklingen af modstandskampen i Irak vil have enorm betydning for fremtiden – ikke bare for Irak, men for hele Mellemøsten, herunder Palæstina, og for hele verden.

I sine materialer tager Foreningen Oprør ikke klart afstand fra Bush’s og hans allieredes ‘krig mod terror’ – ligesom Foreningen ikke erklærer sin støtte til den irakiske modstandskamp.
I betragtning af at Danmark er både i Afghanistan og deltager i den ulovlige krig og besættelse af Irak er det en påfaldende undladelse.

Tingene hænger utvetydigt sammen.
Vores spørgsmål til Foreningen Oprør er: Hvorfor?
Hvorfor ikke tage klar stilling til ‘krigen mod terror’, som er terrorlovgivningens begrundelse? Hvorfor ikke tage stilling imod den ulovlige krig og den danske krigsdeltagelse?

Foreningen Oprørs hjemmeside
http://www.opror.net/

Se også Foreningen Oprørs baggrundsmateriale om terrorlovgivningen
Terrorismen og lovgivningen

Kommunistisk Politik

Netavisen 19. oktober 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne