Demokratiske socialister

Leder
Kommunistisk Politik 19, 2004

Forvirringen har været stor. Ikke mindst hos socialdemokraterne selv. Vi er ikke et socialistisk parti, erklærede formand Lykketoft op til kongressen. Han har i årevis kæmpet for, at ordet ‘socialisme’ helt gled ud af partiprogrammet.

Socialdemokraternes kongres i Ålborg vedtog et nyt partiprogram med det varme og indtrængende navn ‘Hånden på hjertet’. Det afløser ‘Det ny århundrede’ fra 1992 – og er kemisk renset for ethvert anstødeligt element af marxisme.
Et eller andet sted i programmet står der, at socialdemokraterne er ‘demokratiske socialister’. Lykketoft havde ombestemt sig.

‘Demokratiske socialister’ er det modsatte af marxister, socialister og kommunister. Op til kongressen gjorde Lykketoft og en stribe andre fhv. og nuværende socialdemokratiske navne det klart, at sådan nogen – f.eks. Lenin – er ‘forrædere mod den demokratiske socialismes sag’.

Lykketoft forklarer:
– Kernen i Socialdemokratiets syn på verden er, at der ikke eksisterer nogen modsætning mellem frihed og lighed. Frihed og lighed er lige dyrebare værdier for Socialdemokratiet, og der eksisterer ikke ægte frihed i det ultraliberale samfund for alle mennesker.

Så ved vi det: Socialdemokratiets program er at bevare det kapitalistiske og imperialistiske samfund. Det skal være liberalt, men ikke ultraliberalt. ‘Demokratiske socialister’ er reformliberalister. Var de amerikanere havde de bare strøget det sociale og simpelthen kaldt sig ‘demokraterne’.

Den demokratiske socialist og partiformand Lykketoft tror, at der bliver valg i januar 2005, og kongressen var en valgkongres. ‘Sammen om fremtiden’ kaldte Lykketoft sin valgtale. Den viste igen hans mesterskab – i intetsigende fraser:

‘Hele vores eksistensberettigelse som politisk bevægelse – som parti – ligger jo netop i, at vi gør os tanker om fremtiden. Ikke bare fremtiden for os selv – men også fremtiden for andre – for vores børn, vores forældre, vores kolleger, vores naboer. Fremtiden ikke bare for vort eget land, men for hele den verden, vi dag for dag på godt og ondt flettes tættere sammen med. Sammen om fremtiden. Dermed siger vi netop, at solidariteten er kernen i vores indsats, vores vision og vores bevægelse. Mennesker skaber de bedste rammer i fællesskab.’
Så ved vi det. Socialdemokraterne gør sig tanker om fremtiden.

Ikke mindst om næste valg, til januar. Lykketoft:
– I dag starter vi den afgørende slutspurt frem til det folketingsvalg, som vi også SKAL vinde. Fra denne kongres vil vi i fællesskab og med fornyet styrke bære vore budskaber og vores vision ud til den danske befolkning. Så skal det nok gå som det plejer: Der er ikke nogen Venstre-regering de sidste 80 år, der har overlevet sit første møde med vælgerne. De bliver altid hurtigt gennemskuet. Derfor er det os, der skal til igen.
Midlet til en socialdemokratisk valgsejr:
– Socialdemokraterne vil insistere på, at næste valg handler om skolen, sagde Lykketoft.

Og fremtiden? Demokratisk socialisme?
Danske arbejdspladser i hundredtusindvis er truet af udflytning og rationalisering, og slagtes i den kapitalistiske krise. Lykketoft:
– Det er kun lidt, vi kan gøre for at forhindre, at der flytter mange arbejdspladser væk fra Danmark. Men vi kan til gengæld gøre en afgørende forskel ved at ruste os til at udvikle flere, nye og andre jobs. Det kræver, at vi satser på ny kompetence og fri adgang til efteruddannelse. Det kræver udvikling af nye erhvervsmuligheder i regionerne. Det kræver en socialdemokratisk regering.

Kapitalismen og dens ulykker kan der ikke gøres meget ved. Derfor støtter socialdemokraterne uforbeholdent unionsforfatningen og EU som imperialistisk supermagt og vil af med de danske forbehold. Derfor vil socialdemokraterne ‘bekæmpe den omsiggribende terrorisme og kriminalitet hen over grænserne’, men også ‘insistere på forhandlede løsninger på de blodige konflikter’.

Socialdemokraterne vil have verden nøjagtig som den er – bare lidt bedre.
Det ser slemt ud, det skal nok gå alligevel. Men det kræver en socialdemokratisk regering.
– Regeringen tænker på næste valg. Vi tænker på næste generation, sagde Lykketoft.
Så ved vi det.

Netavisen 23. september 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne