Byg enhedsfronten mod krig, union og kapitalens angreb – og Styrk partiet!

APKs sommerlejr 2004:

Kun vejret var ikke den store succes, da APKs sommerlejr i Bogense løb af stabelen fra den 10.-16. juli. Men det er ikke det eneste problem, deltagerne havde til fælles med andre gråvejrsramte danskere.

Lejrens store temaer var lige præcis de store politiske spørgsmål, som arbejderklassen og det store flertal står over for: den danske deltagelse i imperialismens terrorkrig mod verdens fattige, som betales med sociale nedskæringer – unionen og unionsforfatningen, som formaliserer EU’s bestræbelse på at blive en imperialistisk supermagt – og det store asociale felttog, som Fogh-regeringen fortsætter på alle felter.

Partiets og arbejderklassens svar er: Byg enhedsfronten mod krig, union og kapitalens angreb! Massekampen må organiseres og udvikles – og de forskellige kampfelters indbyrdes forbindelse må synliggøres, for tingene hænger sammen:
Strukturreform, nedskæringer på uddannelses- og sundhedsområdet o.s.v. er en del af prisen for den danske deltagelse i nutidens kolonikrige og i monopolernes europæiske superstatsprojekt.

APKs formand Dorte Grenaa i samtale med nogle DKUere

Seminarerne på lejren lagde stor vægt på at afsløre de falske alternativer, som bliver præsenteret som modstykker til den imperialistiske aggressionspolitik, som USA og dens trofaste lakajer som en Blair eller en Anders Fogh følger.

Vil valget af John Kerry i stedet for Bush betyde en afgørende ændring af den amerikanske imperialismes krigskurs?
Kan en reform af FN skabe lov og retfærdighed på globalt plan og er det i den retning, arbejderklassen og de progressivc kræfter skal se, som f.eks. SF anbefaler?

DKU-fodbold
Klik og forstør

Vil superstaten EU, som er på vej med unionsforfatningen, være et ‘moralsk’ alternativ til den brutale amerikanske imperialisme?
Udgør dagens Kina (eller for den sags skyld Nordkorea eller Cuba) et virkeligt revolutionært alternativ til de kapitalistiske udbyttersamfund?
Vil en socialdemokratisk ledet regering Lykketoft føre en grundlæggende anderledes politik end Fogh og Co.?

Det var bl.a. disse spørgsmål, lejren søgte at besvare gennem grundige oplæg og diskussionerne – og konklusionen var, at der ikke er noget alternativ til organiseringen og udviklingen af arbejderklassens og folkenes egen revolutionære kamp – fra modstandskampen mod besættelserne af Irak og Palæstina til stadig mere militante masseaktioner i de imperialistiske lande.

1000 dages dansk deltagelse i den amerikanske imperialismes ‘krig mod terror’ – markeret med 1000 dages FredsVagt foran Christiansborg – blev også markeret af lejren, da omkring 25 deltagere tog til Odense den 14. juli og på gågaden arrangerede en demonstration af trommer for fred, der også bevægede sig i optog gennem det centrale Odense.

Arbejderdigteren B.C. Andersen ved aktionen i Odense den 14. juli
Klik og forstør

Se udtalelsen Danmark 1000 dage i krig samt reportagen fra aktionen ‘Trommer for fred’ i Odense.

Lejren indledtes lørdag den 10. juli med en palæstinensisk teatertrup fra Gjellerup-parken i Århus – og en diskussion af integration og fælles kamp mellem danskere og indvandrere. Og så fortsatte den slag i slag med oplæg og seminarer.

APKs formand Dorte Grenaa trak linjerne skarpt op: Revolution ELLER imperialisme. De falske alternativer, som udbredes af den borgerlige propaganda og af reformister og revisionister, er afledningsmanøvrer, der skal inddæmme arbejderklassens og folkenes modstand.

Den herboende iraker Omar Dhahir, som har været meget aktiv i den danske modstand mod krigseventyret i Irak, rapporterede om den irakiske modstandskamp. Se hans glimrende rids af Iraks politiske historie her – og hans seneste tale ved forårets demonstration, arrangeret af Nej til krig: Bush har tabt krigen i Irak.

Omar Dhahir

Og arbejderdigteren B.C.Andersen fra Randers holdt en aften et oplæg om socialistisk realisme og arbejderlitteratur i går og i dag (Se nogle af B.C. Andersens nye digte her).
Og de nævnte var bare tre af højdepunkterne blandt ugens oplæg.

Byg enhedsfronten mod krig, union og kapitalens angreb – og styrk og opbyg det 21. århundredes kommunistiske parti, som den nødvendige ledende og organiserende kraft i opbygningen af modstanden mod imperialismens og reaktionens offensiv: Det var nogle hovedkonklusioner, lejrdeltagerne var enige om at virkeliggøre.

Maden er på bordet!
Klik og forstør

Parallelt med APKs lejr gennemførte DKU sin selvstændige lejr med sin egen dagsorden: styrkelsen af ungdommens kamp i Fogh-Danmark.

Med et stort opbud af talent, også kunstnerisk talent, som blev demonstreret på en fælles afslutningsaften, er DKU ved at udvikle sig som en slagkraftig revolutionær ungdomsorganisation, hvis indlydelse på ungdommens kamp er i stadig vækst.

Netavisen 19. juli 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne