Med kniven på struben

Strøtanker – af GBe
Kommunistisk Politik 9, 2004

USA: Intet arbejde i miles omkreds, fogeden banker på døren, gældsfængslet venter og konen er gravid igen. Et andet sted lever og arbejder illegale indvandrere under slavelignende forhold. Sådanne steder slår hvervekontorerne teltpælene op med den forjættende meddelelse: meld dig til arbejde i Irak, og få en løn på 50- til 80-tusind kroner om måneden og hvis du arbejder mere end 6 måneder får du dem oven i købet skattefrit. Er der et valg?

Irak: Dine forældre var med til at smide den af englænderne indsatte konge ud i 1958. Din far døde i Husseins fængsel. Din fætter var med i Golfkrigen, hans børn bliver misdannede og dør efter fødslen. Under sanktionerne rejste du til et naboland for at tjene penge til familiens underhold. Da du kom hjem, var huset bombet og din mor syg af forurenet drikkevand. Nu er det eneste arbejde der er at få, at hjælpe amerikanerne med besættelsen og de udenlandske firmaer med udplyndringen. Er det et valg?

Privatiseringen blomstrer som aldrig før under besættelsen af Irak. Peter W. Singer, fra udenrigspolitiske studier i The Brookings Institution – en af det amerikanske erhvervslivs tænketanke ( http://www.brookings.edu/index.htm ), har skrevet et par lange artikler om det den 15. og 16. april. Jeg bringer her et kort sammendrag af udvalgte dele af Peter W. Singers artikler med mine kommentarer flettet ind.

Private militær-firmaer (PMF) i alle størrelser er vokset frem. PMF’er i Irak har privatansatte fra mere end 30 nationaliteter, – det kan man jo også kalde en international koalition.
PMF-personale arbejder i mere end 50 konflikt-zoner verden over, med et årligt provenu estimeret til 100 mio $. Det er også globalisering! Guantanamo-basen blev indrettet af Halliburton og forhørene dér gennemføres af firmaet Titan. PMF-industri var en af de få brancher, der lukrerede på den 11/9.

Irak er det største marked i nyere tid for privatiseret militær-industri. Der er anslået i Irak 15-20.000 privatansatte militærpersoner, de har samlet haft større tab end nogen allieret. Opgaverne for PMF-ansatte i Irak er mangeartede, men fælles for de fleste er, at det er kritisk for besættelsesmagten om de bliver udført. Det er opgaver som logistik, vedligeholdelse og træning af det lokale politi og militær.

Blackwater-‘ansatte’ øver sig til den irakiske mission i North Carolina, USA

Før krigen deltog PMF’er bl.a. i opretholdelsen af forsyningslinier, trænings-øvelser og kamp-planlægning i Kuwaits ørken, base-opbygning og vedligeholdelse af avancerede våbensystemer (Halliburton). “Efter krigen” står de for opbygning og træning af politistyrken (DynCorp), paramilitære styrker til bevogtning af oliefelterne (Eriny – et nyt firma, der hverver Sydafrikanske soldater og politi, der har arbejdet for apartheid-styret), den irakiske hær (var tiltænkt et firma tæt forbundet med Chalabi, men går i udbud igen) og beskyttelsen af Paul Bremer!

DynCorp er ejet af CSC, som også opkøbte det danske edb-firma Datacentralen, som så blev til CSC-Danmark. De løser bl.a. opgaver for … forsvarsministeriet! DynCorp er bl.a. involveret i anti-guerilla-krig i Filippinerne og Colombia.

I Danmark opererer også firmaerne Shield og Group4Falck med rekruttering o.lign.
Privatiseringen flytter offentlighedens søgelys væk fra krigens politiske omkostninger og det bliver op til det enkelte firma om tabene af menneskeliv offentliggøres.

Der er også andre problemer forbundet med privatiseringen. Når firmaerne ikke er underlagt militær justits, kan de heller ikke beordres til at tage visse risici, det kunne tænkes at få betydning for kritiske forsyninger såsom olie og fødevarer. I februar beklagede flere underleverandører sig således over at de ikke var blevet betalt af Halliburton og truede med at afskære fødevareleveringen til USA-tropperne. På et tidspunkt var fem personer ansvarlige for styringen af en kontraktsum på 18 milliarder $. Resultatet blev en række underhåndsbetalinger og formodet svindel.

De fire mænd, der blev myrdet i Fallujah var ansat i firmaet Blackwater, få dage efter forsvarede dette firma hovedkvarteret i Najaf mod shiiterne.

Se også
Verdens største hær af lejesoldater
Kommunistisk Politik/Netavisen

Peter Singer:
Warriors for Hire in Iraq (1)
Outsourcing the War (2)
War, Profits, and the Vacuum of Law: Privatized Military Firms and International Law

Netavisen 20. april 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne