Stop omfordelingen fra fattig til rig

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne – APK – i Østjylland
Februar 2004

Underdanmark har de seneste år måttet lide under nedskæringer og prisstigninger på næsten alle områder. De seneste regeringer har konsekvent taget fra de svageste og givet til de rige. Århus amt og kommunerne i amtet har været regeringens forlængede arm og har fået lov at udføre det beskidte nedskæringsarbejde. Amtet nedlægger sygehuse og udsulter dem, der fungerer endnu. Alt imens servicen forringes, stuves de syge ind på i forvejen overfyldte sygehuse, og personalet må løbe endnu stærkere. De store kommuner med Århus kommune i spidsen har iværksat grove nedskæringer mod de svageste og har givet til de allerrigeste.
Især har Venstreregeringen ført en åbenlyst politik ud fra devisen dem, der meget har, skal mere gives. De rige har hurtigt fået forøget deres formuer, mens de dårligst stillede ser sig selv hensat i større fattigdom. Også nedskæringerne i kommunerne rammer de fattigste hårdt. Det rammer børnenes velfærd, folk på overførselsindkomst, indvandrerne og de gamle.

Nej til slavearbejdskraft

De dårligt stillede på overførselsindkomst sendes konsekvent ud i aktiveringsjob under slavelignende vilkår blot for at kunne være berettiget til deres starthjælp, kontanthjælp, halve eller hele understøttelse. Mange har ingen rettigheder, hverken hvad angår løn eller sikkerhed. I dag går stadig flere mennesker i Østjylland rundt uden en krone på lommen og er henvist til at søge mad i skraldespande. Det må være fagforeningernes opgave at organisere og kæmpe for de dårligst stillede rettigheder.

Bekæmp racisme og nazismen

Stop hetzen mod indvandrerne. Politikere og nogle offentlige myndigheder går forrest i hetzen mod vore indvandrere. Vi kræver reel ophør af diskrimination på grund af hudfarve og religion.
Østjylland er blevet det nye center for nazistiske organisationer. Nazisterne er nu begyndt at terrorisere på flere værtshuse og i de største byers gader. Især har Århus i de sidste år været nazisternes kampområde. Det er en folkesag at bekæmpe nazismen alle steder, hvor den stikker sit grimme fjæs frem.

Nej til EU

Monopolernes europæiske union må fortsat bekæmpes. En EU-forfatning er udelukkende til fordel for de europæiske monopoler og multinationale selskaber. Varen arbejdskraft er en væsentlig faktor ved at have varernes frie bevægelighed. Så kan de europæisk arbejdere kæmpe om de alt for få job og underbyde hinanden på arbejdsmarkedet. Vi opfordrer alle til at gå imod vedtagelsen af en europæisk grundlov.
I juni er der afstemning til parlamentet, og vi opfordrer til at stemme på en kandidat fra Folkebevægelsen mod Unionen, som stiller op på liste N.

Stop de ulovlige besættelser, træk soldaterne hjem nu

Fredsbevægelsen fortsætter sin modstand mod Fogh-regeringens krigsdeltagelse og for at få de danske tropper trukket hjem fra de besatte lande Irak og Afghanistan.
Palæstina er fortsat besat. Israel må bryde Apartheidmuren ned igen og lade det palæstinensiske folk få sin stat ud fra grænserne fra før 1967.
Vi opfordrer alle fredselskende mennesker til at støtte op om de store internationale fredsdemonstrationer i de større byer den 20. marts.

Nej til USA’s terrorkrig
Besættelsesmagterne ud af Irak og Afghanistan
Stop omfordelingen fra fattig til rig

Således vedtaget på APK-Østjyllands distrikskonference, februar 2004

Netavisen 11. februar 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne