Øresundsregion København – en ø i EU

Udtalelse vedtaget på APK-Københavns distriktskonference lørdag den 10. januar 2004

Paladserne skyder op. Hoteller, mondæne indkøbscentre, kongelige biblioteker og operahuse, storindustriens hovedsæder og deres kontorlokaler, banker og fashionable forbundshuse – alle med store prangende glasfacader – skyder op som naboer til lige så mange tomme erhvervs- og kontorlokaler. På hundred meter gavlhøje lysregulerede annoncer kan beskues ejerlejligheder til salg for millioner af kroner, eller lejeboliger til en femcifret husleje pr. måned.

Forbundshusenes medlemmer passerer før og efter fyraften paladserne. De har selv over kontingentet finansieret byggeriet, ligesom de over skatten har betalt for broen til den øvrige region: Skåne, Halland og Blekinge. De har betalt for Metroen, der fører passagererne fra det ene indkøbscenter til det næste – uden blik for, hvor folk bor og arbejder. De betaler for strandparker, golfbaner nær centrum og mange andre ting, der skal trække den del af det europæiske folk til, der har penge.

Bolignøden er kolossal. Der bliver ikke bygget boliger efter behov. Det giver ikke afkast.

De unge søger og kæmper for små væresteder. En igennem ti år forsømt bygning på Nørrebro besættes og istandsættes til naboernes store glæde. De unge smides ud, og bygningen overlades til spekulanten. Medborgerhusene udsættes for endnu et angreb, da brugerstyret erstattes af bystyrets politisk udpegede ledere. Fristadens erklærede ulovligheder skal flyttes til andre bydele, og resten skal ryddes til fordel for mere paladsbyggeri. Ungdomshuset skal fratages de unge og overlades til det gudbenådede Faderhus. De sidste være- og fristeder skal luses væk.

Den laveste del af samfundets hierarki isoleres i deres kummerlige, ikke vedligeholdte lejligheder, hvor de individuelt kan prøve at overvinde ventelisterne til alle former for institutioner i alle aldre. Køerne ved busstopstederne bliver stadig længere, med en 10 pct. reducering af bybusserne og en takststigning på 12 pct.

Samtidig skubbes flere ud i arbejdsløshed og på overførselsindkomster.

Bystyrerne i de storkøbenhavnske kommuner hilser den nye kommunalplan velkommen, fordi den skubber på udviklingen, der skal gøre Storkøbenhavn til en del af EU’s planlagte Øresundsregion.
Med perspektivet om en Øresundsregion vil skræk- og skandalekommunen Farum under Brixtofte blive en bagatel i historien.

Men varmen, vreden og harmen blusser i Københavns arbejderbefolkning. EU står til øretæver, når dommen over den kommende EU-traktat skal fældes. Foghs krigsførelse og liberale arbejderfjendske politik er forhadt og vil blive stillet til ansvar. Det er ikke med vores midler og hensigter, at Afghanistans, Iraks og Palæstinas befolkning skal dræbes, lide nød og undertrykkelse til fordel for olie- og territorielle interesser.

Sammenholdet og solidariteten gør stærk, og vi vil – som kommunister – gøre vores til, at det kommer til udtryk i stærkest muligt omfang.

Se også udtalelsen
Bekæmp nazi – støt lokalradioerne

Netavisen 17. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne